Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen fører en liste over de danske fødevarevirksomheder, akvakulturbrug med videre, der er underlagt styrelsens økologikontrol. Listen opdateres dagligt.

​​​​​​Liste over økologikontrollere​de virksomheder

Liste over de af Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder

 • Hver enkelt virksomhed får årligt udstedt et økologicertifikat (indtil 31/12-2021 kaldet en "erklæring om økologikontrol") af Fødevarestyrelsen/den lokal​​e fødevareenhed, som viser, at den er omfattet af økologikontrol. Certifikaterne/erklæringerne underskrives ikke – ægt​hed og gyldighed kan verificeres via listen.
 • Fra 1. januar 2022 vil der i stedet for "erklæringer om økologikontrol" blive udstedt "økologicertifikater". 
​​​​​Dette følg​er af EU's nye​ økologiforordning.
 • Et nyt EU-certifikatsystem er undervejs. Der vil blive informeret om status her på denne side.
 • Erklæringerne om økologikontrol udstedt indtil 31/12-2021 gælder indtil gyldighedsperiodens udløb – dog ikke efter 01/01-2023.
 • Ved ejerskifte vil en virksomhed ​grundet registreringsmæssige forhold stå anført 2 gange; virksomheden under den tidligere ejer vil stå anført med en dato for virksomhedens ophør.
 • Når virksomheder enten ophører under økologikontrolordningen eller ophører som fødevarevirksomheder vil dette fremgå af listen. Sådanne virksomheder vil figurere på listen i op til 2 år af hensyn til kontrol vedr. tidligere leverancer. Virksomhedernes økologikontrolerklæringer, som var gældende, da virksomheden ophørte under økologikontrolordningen, vil ligeledes fremgå af listen.

Tekniske bemærkninger vedr. visning af ovennævnte liste

 • Der har for nogle browsere vist sig at være problemer ved fremvisningen af ovennævnte liste. Prøv at "opfriske siden" ved CTR+F5 (på Mac CMD+R), slette cookies eller evt. at anvende en anden browser.
 • Listen lukker ned, når man i ​Internet Explorer får fremvist en tilknyttet kontrolerklæring. Ved brug af andre browsere, fx Firefox, kan dokumenter downloades, samtidig med, at listen forbliver i​ browservinduet.​
Listen i XML-format​

Til evt. hjælp i forbindelse med søgning/filtrering gengives Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder også i XM​​L-format. Bemærk, at denne version ikke indeholder (data fra) økologikontrolerklæringer:

Økologi​ske jordbrugsbedrifter (inklusiv bedrifter, der kun lejlighedsvist pakker økologiske produkter for andre) samt disses forsyningsvirksomheder

Se lister og økologicertifikater for disse virksomheder på Landbrugsstyrelsen hjemmeside:

List of food companies etc. covered by "organic inspection"
The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) keeps​ a list of Danish food companies, aquacultural farms etc. subject to organic inspection. The list is updated daily:

List of operators t​​​​o whom the Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) has issued Organic certificates, cf. Regulation no. 2018/848

 • The Documentary evidence to the operator according​ to Article 29(1) of Regulation no. 834/2007 will be attached to the list next to each company
 • From 1 January 2022  DVFA instead issues Organic certificates, cf. Regulation no. 2018/848. In the list, please see these under the link "Documentary evidence".
 • The Documentary evidences will still be valid until the end of their validity periods –however they will not be valid after 31 December 2022. 
 • Neither the Documentary evidences nor the Organic certificates are signed – their authenticity and validity can be verified through the web-list published above.
 • Other companies covered by the Danish governmental organic inspection can be found on the website of the Danish Agricultural Agency:
  Farms/Supplying companies under organic inspection from​ the Danish Agricultural Agency 

Ændret 5. maj 2022