Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen fører en liste over de danske fødevarevirksomheder, akvakulturbrug med videre, der er underlagt styrelsens økologikontrol. Listen opdateres dagligt.

​​Liste over økologikontrollere​de virksomheder

Liste over de af Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder

  • Hver enkelt virksomhed får årligt udstedt en erklæring af Fødevarestyrelsen/den lokale fødevareenhed, som viser, at den er omfattet af økologikontrol. Erklæringen om økologikontrol underskrives ikke – ægthed og gyldighed kan verificeres via listen.

  • Ved ejerskifte vil en virksomhed ​grundet registreringsmæssige forhold stå anført 2 gange; virksomheden under den tidligere ejer vil stå anført med en dato for virksomhedens ophør.

  • Når virksomheder enten ophører under økologikontrolordningen eller ophører som fødevarevirksomheder vil dette fremgå af listen. Sådanne virksomheder vil figurere på listen i op til 2 år af hensyn til kontrol vedr. tidligere leverancer. Virksomhedernes økologikontrolerklæringer, som var gældende, da virksomheden ophørte under økologikontrolordningen, vil ligeledes fremgå af listen.

  • Økologiske jordbrugsbedrifter (inklusiv bedrifter, der kun lejlighedsvist pakker økologiske produkter for andre) samt disses forsyningsvirksomheder, kan ses på:

Fra ovennævnte sider er der også adgang til erklæringer om økologikontrol udstedt af Landbrugsstyrelsen.

Bemærk, at listen lukker ned, når man i Internet Explorer får fremvist en tilknyttet kontrolerklæring. Ved brug af andre browsere, fx Firefox, kan dokumenter downloades, samtidig med, at listen forbliver i​ browservinduet.​

 

Til evt. hjælp i forbindelse m. søgning/filtrering gengives Fødevarestyrelsens liste af økologikontrollerede virksomheder også i XML-format. Bemærk, at denne version ikke indeholder (data fra) økologikontrolerklæringer:

List of food companies etc. covered by "organic inspection"
The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) maintains​ a list of Danish food companies, aquacultural farms etc. subject to organic inspection. The list is updated daily:
  • The Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation 834/2007 will be attached to the list next to each company

  • The Documentary evidence is not signed – its authenticity and validity can be verified through the web-list published above.

  • Other companies covered by the Danish governmental organic inspection can be found on the website of the Danish Agricultural Agency.

Ændret 12. juli 2021