Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danske økologicertificerede fødevarevirksomheder m.v.

Økologicertifikater udstedt af Fødevarestyrelsen skal fra 1. januar 2023 findes i EU-økologicertifikatsystemet i TRACES.

​​​​​EU-økologicertifikatsystemet i TRACES


EU-økologicertifikatsystemet i TRACES kan tilgås via dette link:

Certifikatsystemet kan anvendes af alle, og der kræves ikke login.

Certifikaterne kan ses på engelsk og andre EU-sprog ved valg af sprog øverst i højre hjørne på startsiden. (Hvis sprogversionerne ikke vises, så prøv at slette "cookies og andre webstedsdata" i browseren eller prøv evt. en anden browser).

Udformning og indhold af certifikaterne er fastlagt i detaljer i EU-økologiforordningen. Økologicertifikaterne i TRACES følger derfor alle samme skabelon.

Økologiforordningen fastlægger dog ikke, hvilken gyldighedsperiode, der skal angives på certifikatet. Fødevarestyrelsen har valgt at angive en lang gyldighedsperiode. Det skyldes, at alle økologicertifikater i TRACES, som er udstedt af Fødevarestyrelsen, automatisk kontrolleres dagligt. Fødevarestyrelsens opdaterede registreringer vedr. økologicertifikaterne bliver løbende afspejlet i TRACES. Når der er ændringer, vil dette enten føre til, at der i TRACES udstedes et nyt ændret økologicertifikat (daglige opdateringer), eller ved at et økologicertifikat trækkes tilbage, dvs. fjernes (ugentlige opdateringer). 


Overgangsperiode vedr. økologicertifikater i TRACES


Ifølge EU's økologiforordning skal alle nye økologicertifikater udstedes i TRACES fra 1. januar 2023. Dvs. at de gældende tidligere udstedte certifikater ikke nødvendigvis skal overføres til TRACES pr. denne dato. 

Der bliver derfor en overgangsperiode, hvor EU-økologicertifikater skal findes i enten TRACES eller, som hidtil, på EU-økologikontrolinstansernes hjemmesider.

Økologicertifikater udstedt af Fødevarestyrelsen skal dog altid findes i TRACES fra 1. januar 2023. 


Liste over de af Fødevarestyrelsen økol​ogicertificerede ​virksomheder


​Fødevarestyrelsen vil fortsat føre en liste over de danske fødevarevirksomheder, akvakulturbrug med videre, der er underlagt styrelsens økologikontrol, dvs. økologicertificeret af Fødevarestyrelsen.

Listen kan ikke anvendes ​ved den lovkrævede kontrol af leverandørers økologicertifikater. Denne kontrol skal altid ske i TRACES. ​

Ved ejerskifte vil en virksomhed grundet registreringsmæssige forhold stå anført 2 gange; virksomheden under den tidligere ejer vil stå anført med en dato for virksomhedens ophør.

Når virksomheder enten ophører under økologikontrolordningen eller ophører som fødevarevirksomheder vil dette fremgå af listen. Sådanne virksomhede vil figurere på listen i op til 2 år.

Der har for nogle browsere vist sig at være problemer ved fremvisningen. Prøv at "opfriske siden" ved CTR+F5 (på Mac CMD+R), slette "cookies og andre webstedsdata" eller evt. at anvende en anden browser.

Ovennævnte liste kan downloades i XML-format her.


Danske økologi​ske jordbrugsbedrifter samt disses forsyningsvirksomheder


Læs om økologicertifikaterne for ovennævnte​ virksomheder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

Organic certificates of operators subject to the Danish Veterinary and Food Administration's (DVFA's) organic inspection scheme


From 1st January 2023 the organic certificates of all operators covered by DVFA's organic inspection scheme (food companies, aquacultural farms etc.) are available in TRACES: 

Read about how to find the organic certificate of other Danish operators (farms and their suppliers) on the website of the Danish Agricultural Agency:


Ændret 16. februar 2023