Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen fører en liste over de danske fødevarevirksomheder, akvakulturbrug med videre, der er underlagt styrelsens økologikontrol. Listen opdateres dagligt.

​​​Liste over økologikontrollere​de virksomheder

Liste over de af Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder

 • Hver enkelt virksomhed får årligt udstedt et økologicertifikat (indtil 31/12-2021 kaldet en "erklæring om økologikontrol") af Fødevarestyrelsen/den lokale fødevareenhed, som viser, at den er omfattet af økologikontrol. Certifikaterne/erklæringerne underskrives ikke – ægthed og gyldighed kan verificeres via listen.

 • Fra 1. januar 2022 vil der i stedet for "erklæringer om økologikontrol" blive udstedt "økologicertifikater". Dette følger af EU's nye økologiforordning.
  Et nyt EU-certifikatsystem er undervejs. Der vil blive informeret om status her på denne side.  

 • Erklæringerne om økologikontrol udstedt indtil 31/12-2021 gælder indtil gyldigshedsperiodens udløb - dog ikke efter 01/01-2023.

 • Ved ejerskifte vil en virksomhed ​grundet registreringsmæssige forhold stå anført 2 gange; virksomheden under den tidligere ejer vil stå anført med en dato for virksomhedens ophør.

 • Når virksomheder enten ophører under økologikontrolordningen eller ophører som fødevarevirksomheder vil dette fremgå af listen. Sådanne virksomheder vil figurere på listen i op til 2 år af hensyn til kontrol vedr. tidligere leverancer. Virksomhedernes økologikontrolerklæringer, som var gældende, da virksomheden ophørte under økologikontrolordningen, vil ligeledes fremgå af listen.

Tekniske bemærkni​nger vedr. fremvisning af ovennævnte liste 

 • Der har for nogle browsere vist sig at være problemer ved fremvisningen af ovennævnte liste. Prøv at slette cookies eller anvend evt. en anden browser.
 • Lsten lukker ned, når man i Internet Explorer får fremvist en tilknyttet kontrolerklæring. Ved brug af andre browsere, fx Firefox, kan dokumenter downloades, samtidig med, at listen forbliver i​ browservinduet.​

Listen i ​XML-format

Til evt. hjælp i forbindelse m. søgning/filtrering gengives Fødevarestyrelsens liste af økologikontrollerede virksomheder også i XML-format. Bemærk, at denne version ikke indeholder (data fra) økologikontrolerklæringer:

Økologi​ske jordbrugsbedrifter (inklusiv bedrifter, der kun lejlighedsvist pakker økologiske produkter for andre) samt disses forsyningsvirksomheder

Se lister og økologicertifikater for disse virksomheder på Landbrugsstyrelsen hjemmeside:

List of food companies etc. covered by "organic inspection"
The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) maintains​ a list of Danish food companies, aquacultural farms etc. subject to organic inspection. The list is updated daily:
 • The Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of regulation 834/2007 will be attached to the list next to each company

 • From 1st of January 2022  DVFA instead issues Organic certificates, cf. regulation 2018/848. In the list please see these under the link "Documentary evidence".

 • The Documentary evidences will still be valid until the end of their validity periods - however they will not be valid after 31/12-2022. 

 • Neither the Documentary evidences nor the Organic certificates are signed – its authenticity and validity can be verified through the web-list published above.

 • Other companies covered by the Danish governmental organic inspection can be found on the website of the Danish Agricultural Agency.

Ændret 21. januar 2022