Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?

Nedenstående krav til overdækning er kun gældende, hvis  Fødevarestyrelsen indfører skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ.

​Fugleinfluenza er en alvorlig smitsom husdyrsygdom, som bekæmpes for at hindre smittespredning til tamfugle- og fjerkræhold samt pattedyr som f.eks. grise. Visse typer af fugleinfluenzavirus kan desuden give alvorlig sygdom hos mennesker og giver derfor anledning til særlig bevågenhed og håndtering fra myndighedernes side.

Når der er fund af højpatogen fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark eller i landene omkring Østersøen, så kan Fødevarestyrelsen indføre midlertidige regler, der skal forebygge smitte til tamfugle og fjerkræ.  Nedenfor kan du læse, hvilke krav, der vil være til indelukning/overdækning af fjerkræ og tamfugle, hvis Danmark igen får en fugleinfluenzaepidemi. Bemærk dog at kravene kan blive justeret løbende, såfremt det viser sig nødvendigt.

 

Skal fjerkræet lukkes ind under en ny fugleinfluenzaepidemi?

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det betyder, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit på din grund, så skal de lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud.

Hvis din indhegning er større end 40 m2, så skal den desuden overdækkes med net eller mågetråd for at forhindre vilde fugle i at få adgang. Du kan også vælge at lukke fjerkræet helt ind eller etablere fast tag over hønsegården, hvilket er de sikreste metoder, hvis du vil undgå, at dit fjerkræ kommer i kontakt med vilde fugle.

Hvis din indhegning er 40 m2 eller mindre, så er der ingen obligatoriske krav til overdækning, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at man sikre sig med en form for overdækning.

 

                   

Hvad er mågetråd?

Mågetråd er en betegnelse, der bruges om farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.  Denne trådtype bruges også over dambrug for at holde bl.a. måger og fiskehejre ude. Trådene udspændes i parallelle baner over hønsegården med maks. 20 centimeters mellemrum.  

 

Dispensationsmuligheder for ænder og gæs 

Det vil være muligt for ejere af ande- og gåsebesætninger at søge om dispensation fra overdækningskravet, såfremt der iværksættes alternative virksomme skræmmemidler overfor vilde fugle. For at opnå dispensation skal man indsende en dispensationsansøgning til Fødevarestyrelsen straks overdækningskravet træder i kraft. I ansøgningen skal fremgå, hvorledes man skræmmer vilde fugle væk. Der skal være tale om aktive lovlige skræmmemidler f.eks. brug af lydkanoner, jagtregulering, skræmmeskud mv. Midlerne skal benýttes med med passende intervaller, der sikrer at vilde fugle kontinuerligt sræmmes bort. Det er ejers ansvar at midlerne er virksomme og lovlige.

Et andet krav vil være at udearealet ikke må overstige 4,5 m2/and eller 15 m2/gås jf. øko. reglerne. Dette vil betyde at nogle besætninger skal reducere deres udeareal markant.

Der kan gives en midlertidig dispensation på baggrund af den skriftlige ansøgning. Fødevarestyrelsen vil hurtigst muligt herefter aflægge et gebyrbelagt besøg på ejendommen for at kontrollere de iværksatte tiltag. Hvis disse samt øvrig lovpligtig smittebeskyttelse (se nedenfor) findes tilfredsstillende gives en endelig dispensation.

 

Husk også anden smittebeskyttelse

Uanset om du har en stor eller mindre hønsegård, så er der risiko for, at du slæber smitte med ind til dit fjerkræ. Fugleinfluenza smitter fra syge fugle via sekreter fra de øvre luftveje og igennem afføring. Husk derfor altid at sørge for optimal hygiejne såsom skift eller vask og desinfektion af fodtøj, inden du går ind til dit fjerkræ.

 

Derudover skal man altid følge de gældende regler:

  • Fodring og vanding af fjerkræ skal ske under fast tag for at forhindre tiltrækning af vilde fugle.
  • Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.
  • Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.  
Ændret 9. oktober 2018