Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuelle situation

Indelukningskravet for fjerkræ og andre fugle i fangenskab blev ophævet onsdag d. 12. april 2017, men man skal stadig passe på de vilde fugle og sørge for optimal smittebeskyttelse.

​Husk smittebeskyttelse

Fugleinfluenzaen findes stadig i vildfuglebestanden, og der ses jævnligt udbrud i både hobbyfjerkræ og fjerkræbesætninger i vore nabolande. Derfor skal man, hvad ​enten man er privat eller professional fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård.

 

Derudover skal man altid følge de gældende regler:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza

Fjerkræ blev lukket ud d. 12. april 2017

Fødevarestyrelsen ophævede indelukningskravet for fjerkræ og andre fugle i fangenskab  med virkning fra onsdag d. 12. april 2017, samtidig blev det igen tilladt af afholde samlinger med fjerkræ og andre fugle i fangenskab.
 
Antallet af fugleinfluenzatilfælde blandt de vilde fugle er faldende og er nu på det laveste niveau siden november 2016. Dette betyder, at risikoen for smitte til tamfjerkræ fra vilde fugle er reduceret. Vilde fugle udgør dog stadig en risiko for smitte til fjerkræbesætninger, men truslen vurderes ikke længere til at være så høj som den har været. Dette sammenholdt med, at dyrevelfærden med højere temperaturer og den længere dagslængde kunne blive kompromitteret, gjorde, at Fødevarestyrelsen besluttede at ophæve indelukningskravet og forbuddet mod samlinger af fjerkræ og fugle.
 
Markedsføring og skiltning i butikker
Æg lagt af høner opdrættet på friland må fra og med onsdag d. 12. april atter markedsføres som ”frilandsæg” og fjerkræ slagtet fra og med onsdag d. 12. april 2017 må atter markedsføres under betegnelsen ”friland”.
 

Skiltning i butikker 

Hvis der findes pakninger eller sammensatte produkter indeholdende nedklassificerede frilandsprodukter i butikkerne, som er mærket med ”friland”, skal der skiltes til kunderne som hidtil, indtil varerne er omsat. Forbrugerne skal oplyses om, at der i de pågældende pakninger/produkter er anvendt nedklassificerede frilandsprodukter. Æg lagt i perioden 7. februar-11. april 2017 vil fortsat forblive nedklassificerede fra frilands- til skrabeæg.”
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen
Siden midten af november er der i h​ele landet indsamlet og undersøgt mange døde, vilde fugle. Kort over fund af døde fugle i Danmark.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle via kontaktformularen. Læs hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen
 
Med Fødevarestyrelsens nye app kan du også melde fund af døde, vilde fugle direkte via din smartphone.

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind. I det tilfælde er det okay at samle den op i en pose og smide den ud i skraldespanden.

 
Registrering af hobbyfje​​rkræ
Der er ikke krav om, at du skal r​egistrere dit hobbyfjerkræ, men det er en mulighed. 

Læs mere om, hvordan du registrerer dit hobbyfjerkræ. ​

 
Hvor er der blevet konstateret fugleinfluenza?

I Danmark​

Den 21. november 2016 blev der konstateret et tilfælde af den alvorlige fugleinfluenza H5N8 i en dansk hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland. Der er tale om den samme type fugleinfluenza, der siden november er fundet i vilde fugle flere steder i landet, og som også er fundet i tre gæs på Frilandsmuseet ved Maribo på Lolland den 6. februar 2017. Samme type er også fundet i flere andre lande (Sverige, Tyskland, Nederlandene og England bl.a.) i vilde fugle og i fjerkræbesætninger. Sygdommen er ikke farlig for mennesker.

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark.

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza

 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Læs seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Læs seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Find svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Du kan også følge med i situationen for fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens
Facebook-side

Læs mere om fugleinfluenza

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx02700aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017