Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Den 1. juni blev spærrezonen rundt den smittede besætning ved Handbjerg i Nordjylland ophævet.

Tamfjerkræ

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i andebesætning

En udegående andebesætning nær Handbjerg i Holstebro Kommune blev den 5. maj konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Besætningen på ca. 9.000 slagteænder og 12.000 ællinger blev aflivet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig influenzatype (højpatogen fugleinfluenza). Ænderne er sandsynligvis blevet smittet af vilde fugle i området.

Fødevarestyrelsen oprettede i forbindelse med udbruddet en 1 km stor spærrezone rundt om den smittede besætning. Indenfor spærrezonen gjaldt særlige regler for bl.a. flytning og transport af fjerkræ. Spærrezonen blev ophævet den 1. juni 2018.

Vilde fugle

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle

DTU Veterinærinstituttet har fundet højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i flere vilde fugle i foråret 2018. Det samlede antal tilfælde er nu oppe på 29. Det er især havørne og musvåger, der er fundet inficeret, men smitten er også konstateret i andre fuglearter såsom  gråkrager, måger, svaner og en enkelt skarv. Fundene er efterhånden gjort mange steder i Danmark, herunder i Nordjylland, på Sjælland, Lolland, Falster, Fyn, Bornholm og Als. De seneste positive fugle er fundet i midten af april.

Det første fund af højpatogen fugleinfluenza H5N6 blev gjort i begyndelsen af marts i en ørn fundet nær Slagelse. Efterfølgende blev der lige før påske gjort yderligere fund i 4 ørne fra hhv. Thy, Lolland og Næstved. For yderligere detaljer om fund se Danmarkskort her.

Fundene er ikke overraskende, da der har været rapporter om H5N6 i både vilde fugle og fjerkræ i andre europæiske lande. Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.

 

Husk smittebeskyttelse

Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede regler til hold af fugle og fjerkræ, men det er meget vigtigt at fjerkræejere er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse, da sygdommen kan findes i vildfuglebestanden i hele landet.

Derfor skal man, hvad ​enten man er privat eller professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Jægere skal være ekstra påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

 

Derudover skal man altid følge de gældende regler:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i 'Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'.
 
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen


Læs hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen

 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind. I det tilfælde er det okay at samle den op i en pose og smide den i skraldespanden.

 

Se Kort over fund af døde fugle i Danmark.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?

Danmark​ - tamfugle

 

Lavpatogen fugleinfluenza

En udegående andebesætning nær Handbjerg i Holstebro Kommune blev den 5. maj konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Besætningen på ca. 9.000 slagteænder og 12.000 ællinger blev aflivet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig influenzatype (højpatogen fugleinfluenza). Ænderne er sandsynligvis blevet smittet af vilde fugle i området.

Højpatogen fugleinfluenza

Den 6. februar 2017 blev der konstateret højpatogen fugleinfluenza H5N8 i et lille gåsehold på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland. Samme virustype blev også fundet i en hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland den 21. november 2016.
 
 

Danmark - vilde fugle

De seneste fund af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle er gjort i april 2018. På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark.

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza

 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx019280aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx02700aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx02575aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx02644aspx0htmlEmneside
Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugleLavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lavpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle.aspx02471aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza og smittebeskyttelseFugleinfluenza og smittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-smittebeskyttelse.aspx02332aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i udlandetFugleinfluenza-udbrud i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-i-udlandet.aspx02330aspx0htmlEmneside
Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabZoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-ved-højpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle-i-fangenskab.aspx02701aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx02189aspx0htmlEmneside
Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx02364aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om fugleinfluenzaSpørgsmål og svar om fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx02618aspx0htmlEmneside
Opdræt af fjervildtOpdræt af fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opdræt-af-fjervildt-og-fugleinfluenza.aspx02531aspx0htmlEmneside
Smittebeskyttelse i fjerkræbesætningerSmittebeskyttelse i fjerkræbesætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse-i-fjerkræbesætninger.aspx02612aspx0htmlEmneside
Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterRegler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx02331aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx019227aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i DanmarkFugleinfluenza-udbrud i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sidste-nyt-om-fugleinfluenza.aspx02601aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræFugleinfluenza hos hobbyfjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hobbyfjerkræ-og-fugleinfluenza.aspx02363aspx0htmlEmneside
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzaForebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesforanstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx02320aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildtOvervågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx017671aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenzaOvervågning for fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-for-fugleinfluenza.aspx019230aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx02327aspx0htmlEmneside

Ændret 6. juni 2018