Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der har siden starten af 2020 været konstateret flere udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Østeuropa og Tyskland. Det samlede trusselniveau for risikoen for smitte til dansk fjerkræ blev den  14. februar hævet fra meget lav til lav.

 Trusselsniveau for fugleinfluenza i Danmark

Der er indtil videre konstateret højpatogen fugleinfluenza HPAI H5N8 i fjerkræ i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Tjekkiet, Ukraine, Bulgarien og Tyskland. Der er desuden fundet HPAI H5N8 i tre vildtfugle i hhv. Polen og Tyskland.

De spredte udbrud af HPAI H5N8 i fjerkræ kan tyde på udbredt infektion i de vilde fugle i Øst- og Centraleuropa.

Trusselsniveauet for den samlede risiko for smitte med højpatogen fugleinfluenza til dansk fjerkræ blev den 14. februar 2020 hævet fra meget lav til lav.

Du kan læse den seneste trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza her.

Læs informationsskrivelse her


Holder du fjerkræ - så husk smittebeskyttelse

Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede regler, som krav om indelukning af fugle og fjerkræ, men det er meget vigtigt at fjerkræejere er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse, da sygdommen kan findes i vildfuglebestanden i hele landet.

Derfor skal man, hvad ​enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Jægere skal være ekstra påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

 

Derudover skal man altid følge den gældende lovgivning for hold af fjerkræ:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelsen om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.

    Læs Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'.

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen


Læs hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen

 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktsformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".
 
Gå til kontaktformularen
Gå til Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip"

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind, eller hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen.
 

Hvis du selv ønsker at fjerne fuglen, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.

 

Se kort over fund af døde fugle i Danmark.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?

Danmark​ - tamfugle

Se fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

Danmark - vilde fugle

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark.

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza

 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza

Ændret 26. marts 2020