Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der er fundet højpatogen fugleinfluenza i en hønsebesætning i Tustrup ved Randers.  Bemærk at fra den 6. november skal fjerkræ og andre fugle lukkes inde eller overdækkes for at forhindre kontakt til vilde fugle. Motionsflyvning med duer og rovfugle er tilladt fra den 28. november.  

27-11-2020

Seneste nyt

Motionsflyvning med rovfugle og duer er tilladt fra den 28. november. Rovfugle kan desuden anvendes til jagtformer, der ikke indebærer kontakt med vildtlevende fugle. 

Fødevarestyrelsen har den 20. november tilrettet den overvågningszone, der den 19. november blev oprettet i det sydvestlige hjørne af Tønder Kommune i Sønderjylland sfa. et udbrud i en tysk fjerkræbesætning ca. 6 km syd for den dansk-tyske grænse. Tilretningen sker på baggrund af nye oplysninger fra de tyske myndigheder. 

I forvejen har Fødevarestyrelsen oprettet restriktionszoner på 3 og 10 km rundt om en fjerkræbesætning i Tustrup ved Randers, hvor der mandag den 16. november blev påvist højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8. Besætningen, som bestod af 25.000 høns, er blevet aflivet. 

Se om du bor i en zone.

Se zonebekendtgørelse og zonekort i Tustrup i Randers Kommune.

3 km zonen (beskyttelseszonen) i Randers kommune forventes ophævet den 11. december 2020, hvorefter den sammenlægges med 10 km zonen (overvågingszonen), der forventes ophævet den 20. december 2020. 

Se zonebekendtgørelse og zonekort i Tønder Kommune.

10 km zonen (overvågningszonen) i tønder kommune forventes ophævet den 24. decmber 2020. 

Læs hvilke regler, der gælder for dig, der har fjerkræ eller andre fugle indenfor zonerne.

Bemærk at hobbyfjerkræbesætninger i 3 km zonen skal lade sig registrere på landbrugindberetning.dk

Meld døde vilde fugle ind til Fødevarestyrelsen

Finder man døde fugle, så undgå berøring! 

Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte til hønsegårde og fjerkræbesætninger, skal man være omhyggelig med hygiejnen og vaske sit fodtøj, inden man går ind til sit fjerkræ. 

Finder du døde vilde fugle, vil Fødevarestyrelsen gerne have meddelse herom. Du kan benytte app´en "FugleinfluenzaTip" eller kontakte Fødevarestyrelsen.

Nye fund i vildtfugle af fugleinfluenza vil løbende blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens fugleinfluenzakort. 

Der er ikke tidligere rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Fødevarestyrelsen  følger situationen nøje og opfordrer borgere til at melde fund af døde vildtfugle ind via app'en "FugleinfluenzaTip" eller hjemmesiden. Se nærmere beskrivelse nedenfor under afsnittet "Fund af døde, vilde fugle i naturen".

Trusselsniveauet for højpatogen fugleinfluenza i Danmark vurderes i øjeblikket til at være højt.  

Krav om indelukning/overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Som følge af forhøjet trusselsniveau for fugleinfluenza indfører Fødevaretsyrelsen fra den 6. november krav om midlertidig indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Motionsflyvning med rovfugle og duer er tilladt fra den 28. november. Rovfugle kan desuden anvendes til jagtformer, der ikke indebærer kontakt med vilde fugle. 

Læs hvad du skal gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Bekendtgørelse om særlige forebyggende foranstaltninger for fjerkræ og andre fugle i fangenskab overfor aviær influenza.


Forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fulge i fangenskab

For at forhindre evt. smitte mellem fjerkræ og andre fugle i fangenskab forbydes fra den 6. november midlertidig alle former for samlinger, herunder dyrskuer, udstillinger og konkurrencer. 

Bekendtgørelse om forbud mod samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.


Holder du fjerkræ – så husk smittebeskyttelse

Uanset trusselsniveaet er det vigtigt, at fjerkræejere altid er opmærksomme på smittebeskyttelse, da fugleinfluenza hurtigt kan komme til landet med trækfugle.

Derfor skal man, hvad ​enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd. Vær opmærksom på, det der i øjeblikket er obligatorisk krav om overdæking. Læs hvad du skal gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi

Jægere skal være påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

Derudover skal man altid følge den gældende lovgivning for hold af fjerkræ:
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vildtfugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vildtfugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelsen om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.
Læs Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'


Læs mere om smittebeskyttelse, når du arbejder med fjerkræ

 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen
 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktsformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".
 
Gå til Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip"

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind, eller hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen.
 
Hvis du selv ønsker at fjerne fuglen, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?

Danmark​ – tamfugle

Se fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

Danmark – vilde fugle

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza
 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza


Ændret 30. november 2020