Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der er fundet højpatogen fugleinfluenza i flere vilde fugle indmeldt af borgere henover påsken. Fundene er gjort i Nordjylland, på Sjælland og på Lolland.  Alle landets fugle- og fjerkræejere opfordres fortsat til at være ekstra påpasselige med smittebeskyttelse.

Fund af fugleinfluenza i flere vilde fugle

DTU Veterinærinstituttet har meddelt, at der er fundet højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i flere vilde fugle indmeldt af borgere henover påsken. Det samlede antal tilfælde er nu oppe på 18. Det er især havørne, der er fundet inficeret, men smitten er nu også konstateret i andre fugle herunder musvåger, gråkrager, måger, en svane og en skarv. Fundene er gjort i Nordjylland, på Sjælland og på Lolland.

Det første fund af HPAI H5N6 blev gjort i begyndelsen af marts i en ørn fundet nær Slagelse. Efterfølgende blev der lige før påske gjort yderligere fund i 4 ørne fra hhv. Thy, Lolland og Næstved.

Fundene er ikke overraskende, da der i øjeblikket rapporteres om H5N6 i både vilde fugle og fjerkræ i andre europæiske lande. Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.

 

Husk smittebeskyttelse

Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede regler til hold af fugle og fjerkræ, men det er meget vigtigt at fjerkræejere er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse, da sygdommen kan findes i vildfuglebestanden i hele landet.

Derfor skal man, hvad ​enten man er privat eller professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Jægere skal være ekstra påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

 

Derudover skal man altid følge de gældende regler:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i 'Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'.
 
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen


Læs hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen

 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind. I det tilfælde er det okay at samle den op i en pose og smide den i skraldespanden.

 

Se Kort over fund af døde fugle i Danmark.
 

Hvor er der blevet konstateret fugleinfluenza?

Danmark​ - tamfugle

Den 21. november 2016 blev der konstateret et tilfælde af den højpatogen fugleinfluenza H5N8 i en dansk hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland. Der er tale om den samme type fugleinfluenza, der siden november er fundet i vilde fugle flere steder i landet, og som også er fundet i tre gæs på Frilandsmuseet ved Maribo på Lolland den 6. februar 2017. Samme type er også fundet i flere andre lande i Europa i både vilde fugle og i fjerkræbesætninger. 

Danmark - vilde fugle
De seneste fund af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle er gjort i april 2018. På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark.

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza

 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx016640aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside

Ændret 13. april 2018