Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der er i øjeblikket ingen udbrud af fugleinfluenza i Danmark eller det øvrige Europa. Det samlede trusselniveau for risikoen for smitte til dansk fjerkræ blev den  19. maj nedjusteret fra lav til meget lav.

Trusselsniveauet for højpatogen fugleinfluenza i Danmark

I starten af 2020 blev der konstateret højpatogen fugleinfluenza (HPAI) af typen H5N8 i fjerkræ i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Tjekkiet, Ukraine, Bulgarien og Tyskland. Infektionen blev desuden fundet i tre vildtfugle i hhv. Polen og Tyskland. I denne periode blev trusselsniveauet for den samlede risiko for smitte med højpatogen fugleinfluenza i Danmark hævet fra meget lav til lav.

Efter en længerevarende periode uden udbrud i Europa blev trusselsniveauet den 19. maj 2020 nedjusteret fra lav til meget lav. 

Bulgarien har efterfølgende rapporteret om et udbrud den 5. juni. Danmark har ingen handel med Bulgarien, hvad angår levende fjerkræ og rugeæg, hvorfor udbruddet ikke påvirker trusselsniveauet.

Du kan læse den seneste trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza her.

Holder du fjerkræ – så husk smittebeskyttelse

Uanset trusselsniveaet er det vigtigt, at fjerkræejere altid er opmærksomme på smittebeskyttelse, da fugleinfluenza kan findes uopdaget i vildtfuglebestanden.

Derfor skal man, hvad ​enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Jægere skal være påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

Derudover skal man altid følge den gældende lovgivning for hold af fjerkræ:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelsen om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.
Læs Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'


Læs mere om smittebeskyttelse, når du arbejder med fjerkræ

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen
 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktsformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".
 
Gå til Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip"

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind, eller hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen.
 
Hvis du selv ønsker at fjerne fuglen, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?
Danmark​ – tamfugle
Se fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

Danmark – vilde fugle
På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza
 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza


Ændret 24. august 2020