Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der er senest konstateret fugleinfluenza i Danmark i 2019.

Tamfjerkræ

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning på Sjælland

En fjervildtbesætning med gråænder og tilhørende rugeri nær Fuglebjerg i Næstved Kommune på Sjælland blev den 28. juni konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5N1. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjervildt.

Besætningen på ca. 3.000 gråænder blev aflivet og ca 4.000 rugeæg blev destrueret for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig fugleinfluenzatype (højpatogen fugleinfluenza). Det formodes at smitten stammer fra vilde fugle. I forbindelse med udbruddet blev der oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning.

Spærrezonen blev ophævet den 23. juli 2019.

Link til zonebekendtgørelse med zonekort

 

 

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning på Fyn

En fjervildtbesætning med gråænder nær Brenderup i Middelfart Kommune på Fyn blev den 14. marts kostateret smittet med lavpatogen  fugleinfluenza H7. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjervildt. Besætningen på ca. 3.300 gråænder vil blive aflivet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig fugleinfluenzatype (højpatogen fugleinfluenza). Det formodes at smitten stammer fra vilde fugle. I forbindelse med udbruddet er der oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning.

Fødevarestyrelsen har ophævet zonen d. 8. april 2019

link til zonebekendtgørelsen med zonekort

 

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i en økologisk konsumsægsbesætning

En besætning med økologiske høns, der producerer æg til konsum nær Terndrup i Rebild Kommune blev den 28. februar konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Besætningen på ca. 7.000 høns vil blive aflivet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig fugleinfluenzatype (højpatogen fugleinfluenza). I forbindelse med udbruddet er der oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning. Indenfor denne zone gælder særlige regler for bl.a. flytning og transport af fjerkræ.

Link til bekendtgørelse og zonekort

Fødevarestyrelsen har ophævet zonen d. 26. Marts 2019

 

Vilde fugle

Fund af døde vilde fugle - sådan gør du.

Fødevarestyrelsen er specielt interesseret i fugle af arterne vandfugle, rovfugle og kragfugle, hvis fuglene findes i områder, hvor der ikke allerede er fundet fugleinfluenza i vilde fugle indenfor den seneste måned . Fund af døde og syge vilde fugle kan indberettes til fødevarestyrelsen på vores app.

Du kan læse mere her:

Brug Fødevarestyrelsens app, hvis du har mistanke om fugleinfluenza i vilde fugle

 

Seneste fund af fugleinfluenza i vilde fugle

DTU Veterinærinstituttet konstaterede i januar 2019 højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i hhv. en havørn fundet i Kolby nær Næstved og i en musvåge fra Rørvig. Det er samme influenzatype som også blev konstateret i 2018 både i vinterperioden og sommerperioden specielt omkring kysterne og øerne i Smålandsfarvandet. Der blev ialt fundet 41 vilde fugle med højpatogen influenza i Danmark i 2018.

Der er ikke overraskende at finde influenzasyge fugle i vinterhalvåret, når man sammenholder med observationer fra både Danmark og andre europæiske lande gennem de sidste par år, hvor flere infuenzaepidemier blandt de vilde fugle har fundet sted. Normalt smittes de herboende fugle (standfugle) med fugleinfluenza fra trækfugle, der bl.a. kommer fra Asien, men med de mange tilfælde i sommerperioden, kan det ikke udelukkes, at smitten har overvintret siden sidste vinter og giver anledning til smitte mellem standfugle.    

Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.

For yderligere detaljer om fund se Danmarkskort her.

 

Husk smittebeskyttelse - i hele landet

Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede regler, som krav om indelukning af fugle og fjerkræ, men det er meget vigtigt at fjerkræejere er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse, da sygdommen kan findes i vildfuglebestanden i hele landet.

Derfor skal man, hvad ​enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Jægere skal være ekstra påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

 

Derudover skal man altid følge den gældende lovgivning for hold af fjerkræ:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i 'Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza'.

Tamfjerkræ

Udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i gråandebesætning

En gråandebesætning nær Faksinge i Vordingborg Kommune blev den 26. juni konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5N2. Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger og undersøgt på DTU Veterinærinstituttet. Besætningen på ca. 2.700 ællinger blev efterfølgende aflivet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig influenzatype (højpatogen fugleinfluenza). I forbindelse med udbruddet blev der oprettet en 1 km spærrezone rundt om den smittede besætning. Indenfor denne zone gjaldt særlige regler for bl.a. flytning og transport af fjerkræ.

Spærrezonen blev ophævet den 19. juli 2018.

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen


Læs hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen

 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind, eller hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen.
 

Hvis du selv ønsker at fjerne fuglen, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.

 

Se Kort over fund af døde fugle i Danmark.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?

Danmark​ - tamfugle

Se fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

Danmark - vilde fugle

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark.

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ifht. fugleinfluenza

 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza

Ændret 15. januar 2020