Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontakt Fødevarestyrelsen

Her finder du de forskellige muligheder, som du kan benytte til at komme i kontakt med Fødevarestyrelsen.

​​​Skriv til Fødevarestyrelsen

Find den rette kontaktformular ved at besvare nedenstående spørgsmål.
Skriftlige henvendelser til Fødevarestyrelsen besvares normalt inden for 10 arbejdsdage. 

Jeg henvender mig som Jeg henvender mig for at Hvis din ansøgning vedrører fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhaandsgodkendelse-af-indretning-af-foedevarevirksomhed.aspx[Ansøg om forhåndsgodkendelse af din fødevarevirksomheds indretning] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_indfoersel_af_foedevareproeve_af_animalske_produkter_og_sammensatte_produkter/[Ansøg om indførsel af fødevareprøve] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Tilmelding_til_dyrevelfaerdsmaerket/[Ansøg om tilmelding til dyrevelfærdsmærket] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_eller_spoerg_om_godkendelse_af_desinfektionsmidler [Ansøg om godkendelse af desinfektionsmidler, pattedypningsmidler og/eller pattespray] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_optagelse_af_nye_stoffer_som_tilladte_stoffer_til_antikorrosionsmidler_til_dampkedler [Ansøg om optagelse af nye stoffer som tilladte stoffer til antikorrosionsmidler] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/godkendelse_som_kontrolsted_transitlager_mv/ [Ansøg om godkendelse som kontrolsted, transitlager mv.] Benyt en af disse formularer For fødevarevirksomheder: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Fødevarevirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, flytning eller ophør] For fodervirksomheder: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Opstart_eller_aendre_fodervirksomhed [Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør]  https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Foderlaegemiddelaktivitet__ansoegning_om_godkendelse_eller_anmeldelse_om_registrering [Foderlægemiddelaktivitet – ansøgning om godkendelse, anmeldelse om registrering eller ophør af aktivitet] Benyt denne formular https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Tilbagekald_af_foedevare [Tilbagekald af fødevarer] Benyt en af disse formularer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser [Bestil eller spørg om laboratorieydelser] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Bestil_rekvireret_vejledning_for_din_foedevarevirksomhed [Bestil vejledningsmøde] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Bestil_salmonellaproeve_i_fjerkraehold [Bestil salmonellaprøve, fjerkræ] https://www.webdyr.dk [Bestil kode til webdyr.dk] Benyt en af disse formularer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indberet_sygdom_fra_foedevarer_-_for_virksomheder [Indberet sygdom/sygdomsmistanker fra fødevarer – for virksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom---for-dyrl%C3%A6ger.aspx [Indberet mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom – for dyrlæger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx [Indberet mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom blandt dine dyr] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_om_indvejning_af_raa_maelk[Indberet om indvejning af rå mælk] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Produktionsindberetning_af_slagtetal/#tab1[Indberet slagtetal] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_bivirkninger_relateret_til_indtag_af_kosttilskud [Indberet bivirkninger relateret til indtag af kosttilskud] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_aegomsaetning[Indberet ægomsætning] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_foder_koebt_i_udlandet[Indberet om foder købt i udlandet - til landbrug] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberet_om_informationer_til_brug_for_den_retrospektive_evaluering[Indberet om informationer til brug for retrospektiv evaluering] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new[Indberet om andet] Benyt en af disse formularer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Stil_spoergsmaal_eller_send_en_blanket_vedr_import_eller_eksport_af_foedevarer [Indføre/udføre fødevarer] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foedevarer[Forhåndsanmelde import af økologiske fødevarer] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Stil_spoergsmaal_eller_send_en_blanket_vedr_import_eller_eksport_af_dyr [Indføre/udføre dyr] Du kan benytte en af disse formularer til andre klagetyper https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new[Klage over en tilsynsførende/medarbejder hos Fødevarestyrelsen] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_kommentar_til_Foedevarestyrelsens_kontrolrapport [Kommentarer til kontrolrapport] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_foderfodervirksomhed [Klage over fodervirksomhed] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Klage_over_foedevarerfoedevarevirksomhed/ [Klage over fødevarer/fødevarevirksomhed] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Anmeld_skadedyr_i_en_virksomhed [Anmeld skadedyr i en virksomhed] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger [Klage over dyrlæger] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold [Klage over dyrehold] Benyt en af disse formularer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Spoerg_Foedevarestyrelsen_om_faktura_rykker_eller_lignende [Spørg om faktura / Kreditnota / Rykker / Skat] https://www.webdyr.dk [Spørg om webdyr.dk] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_b379c81de9f8818a42e3df989b6f33474c362ad6/new [Spørg om CHR] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Spørg om andet] Benyt en af disse formularer https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=b4eb0cb0-7d25-4a8e-b8f6-e7c5745ba096 [Ansøg om aktindsigt] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_om_dispensation_fra_oeremaerkning [Ansøg om dispensation fra øremærkning af kvæg, får eller geder] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indhegning_af_hjortedyr__-_anmeldelse_til_registrering[Ansøg om registrering til indhegning af hjortedyr] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_samdrift_til_kvaeg [Ansøg om samdrift til kvæg] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_fra_maerkningsfrist/[Ansøg om dispensation fra mærkningsfrist - heste, kvæg, svin eller hjorte] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_naboaftale/[Ansøg om naboaftale for får/geder og kvæg] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Ansøg om andet] Benyt denne formular https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser [Bestil laboratorieydelser] Benyt en af disse formularer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx [Indberet mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom blandt dine dyr] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_bivirkninger_relateret_til_indtag_af_kosttilskud [Indberet bivirkninger relateret til indtag af kosttilskud] Benyt en af disse formularer https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Klage_over_foedevarerfoedevarevirksomhed/[Klage over fødevarer eller fødevarevirksomhed - herunder anmeldelse af sygdom fra fødevarer] https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=1713e694-beff-41bd-8afd-2a4d8ba74de6[Anmeld skadedyr i en virksomhed] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger [Klage over dyrlæger] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold [Klage over dyrehold] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_foderfodervirksomhed [Klage over fodervirksomhed] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Klage over en tilsynsførende/medarbejder hos Fødevarestyrelsen] Benyt en af disse formularer https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=c39074c3-2768-44a9-ab9b-8a011fbd28dc[Spørg om rejse med kæledyr] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_b379c81de9f8818a42e3df989b6f33474c362ad6/new [Spørg om CHR] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Spørg om andet] Jeg henvender mig for at Læs på siden E-fakturering https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/E-fakturering/Sider/forside.aspx [Sådan sender du en elektronisk faktura til Fødevarestyrelsen] Benyt en af disse formularer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_partshoering__vedr_dyrevaernssager [Indsend partshøring  vedr. dyreværnsager] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_hoeringssvar_vedr_svinebesaetninger_med_gult_kort_eller_nedrykning [Indsend høringssvar vedr. antibiotikaforbrug over grænseværdien - svinebesætninger]  https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Anmeldelse_af_foroeget_belaegningsgrad_for_slagtekyllinger/[Indsend anmeldelse af forøget belægningsgrad for slagtekyllinger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-kosttilskud-.aspx[Indsend anmeldelse af kosttilskud] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Afmeldelse_af_kostillskud/[Indsend afmeldelse af kosttilskud] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new[Indsend underskrevet bødeforlæg] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new[Indsend andet] Indsende https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_partshoering__vedr_dyrevaernssager [Indsend partshøring  vedr. dyreværnsager] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_hoeringssvar_vedr_svinebesaetninger_med_gult_kort_eller_nedrykning [Indsend høringssvar vedr. antibiotikaforbrug over grænseværdien - svinebesætninger]  https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new[Indsend andet] Hvis du vil klage over Fødevarestyrelsens afgørelser Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen for Nævnenes Hus. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx [Læs om hvilke afgørelser du kan klage over, og hvad klageproceduren er] Hvis din ansøgning vedrører dyr https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegningsskema_til_brug_for_godkendelse_af_identifikationsmidler/[Ansøg om godkendelse af identifikationsmidler fx øremærke] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_om_dispensation_fra_oeremaerkning [Ansøg om dispensation fra øremærkning af kvæg, får eller geder] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_fra_maerkningsfrist/[Ansøg om dispensation fra mærkningsfrist - heste, kvæg, svin eller hjorte] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_samdrift_til_kvaeg [Ansøg om samdrift til kvæg] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_naboaftale/[Ansøg om naboaftale for får/geder og kvæg] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Anmodning_om_registrering_i_CHR_som_gruppevis_leverandoer_af_slagtesvin/[Ansøg om registrering i CHR som gruppevis leverandør af slagtesvin] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Registrering_af_en_forsyningskaede/[Ansøg om registrering af en forsyningskæde] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indhegning_af_hjortedyr__-_anmeldelse_til_registrering[Ansøg om registrering til indhegning af hjortedyr] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Opdraet_af_fjervildt_-_anmeldelse_til_registrering[Ansøg om registrering til af bedrift med fjervildt] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Opdraet_af_strudsefugle_-_anmeldelse_til_registrering_af_anlaeg_til_opdraet[Ansøg om registrering til anlæg til opdræt af strudsefugle] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_at_blive_godkendt_som_raadgiver_ved_paabudt_raadgivning__Salmonella_Dublin[Ansøg om at blive godkendt som rådgiver ved påbudt rådgivning – Salmonella Dublin] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_godkendelse_til_at_foretage_supplerende_veterinaerfaglige_vurderinger/ [Ansøg om godkendelse til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_til_anvendelse_udlevering_og_ordinering_af_et_magistrelt_laegemiddel_Dansk[Ansøg om dispensation til brug af et magistrelt lægemiddel] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_godkendelse_af_zoologisk_haveanlaeg_i_zoologisk_have/[Ansøg om godkendelse af zoologisk have eller dyreanlæg i zoologisk have] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_facilitetsgodkendelse_for_avl_og_opdraet[Ansøg om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_eller_spoerg_om_godkendelse_af_desinfektionsmidler [Ansøg om godkendelse af desinfektionsmidler, pattedypningsmidler og/eller pattespray] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Udpegning_af_lagre_som_toldoplag_frilagre_skibsprovianteringsoplag_og_lagre_i_frizoner [Ansøg om udpegning af lager] Hvis din ansøgning vedrører foder https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_til_genindfoersel_af_foder[Ansøg om genindførsel af foder] https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_foderforsoeg_med_tilsaetningsstoffer[Ansøg om tilladelse til foderforsøg med tilsætningsstoffer] Andet https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_1f251ad8a037364c07cb1d22e05c7801ae5f5c6c/new [Ansøg om aktindsigt] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Ansøg om andet] Virksomhed Borger Ansøge Tilbagekalde fødevarer Bestille Indberette Indføre/udføre fødevare eller dyr Klage/anmelde Opstarte, ændre eller ophøre virksomhed Spørge om Ansøge Bestille Indberette Klage/anmelde Spørge om Sende faktura Indsende Indsende (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhaandsgodkendelse-af-indretning-af-foedevarevirksomhed.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_indfoersel_af_foedevareproeve_af_animalske_produkter_og_sammensatte_produkter/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Tilmelding_til_dyrevelfaerdsmaerket/ https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_eller_spoerg_om_godkendelse_af_desinfektionsmidler https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_optagelse_af_nye_stoffer_som_tilladte_stoffer_til_antikorrosionsmidler_til_dampkedler https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/godkendelse_som_kontrolsted_transitlager_mv/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Opstart_eller_aendre_fodervirksomhed https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Foderlaegemiddelaktivitet__ansoegning_om_godkendelse_eller_anmeldelse_om_registrering https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Tilbagekald_af_foedevare https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Bestil_rekvireret_vejledning_for_din_foedevarevirksomhed https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Bestil_salmonellaproeve_i_fjerkraehold https://www.webdyr.dk https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indberet_sygdom_fra_foedevarer_-_for_virksomheder https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom---for-dyrl%C3%A6ger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_om_indvejning_af_raa_maelk https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Produktionsindberetning_af_slagtetal/#tab1 https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_bivirkninger_relateret_til_indtag_af_kosttilskud https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_aegomsaetning https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_foder_koebt_i_udlandet https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberet_om_informationer_til_brug_for_den_retrospektive_evaluering https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Stil_spoergsmaal_eller_send_en_blanket_vedr_import_eller_eksport_af_foedevarer https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foedevarer https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Stil_spoergsmaal_eller_send_en_blanket_vedr_import_eller_eksport_af_dyr https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_kommentar_til_Foedevarestyrelsens_kontrolrapport https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_foderfodervirksomhed https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Klage_over_foedevarerfoedevarevirksomhed/ https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Anmeld_skadedyr_i_en_virksomhed https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Spoerg_Foedevarestyrelsen_om_faktura_rykker_eller_lignende https://www.webdyr.dk https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_b379c81de9f8818a42e3df989b6f33474c362ad6/new https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=b4eb0cb0-7d25-4a8e-b8f6-e7c5745ba096 https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_om_dispensation_fra_oeremaerkning https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indhegning_af_hjortedyr__-_anmeldelse_til_registrering https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_samdrift_til_kvaeg https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_fra_maerkningsfrist/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_naboaftale/ https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indberetning_af_bivirkninger_relateret_til_indtag_af_kosttilskud https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Klage_over_foedevarerfoedevarevirksomhed/ https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=1713e694-beff-41bd-8afd-2a4d8ba74de6 https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_foderfodervirksomhed https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=c39074c3-2768-44a9-ab9b-8a011fbd28dc https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_b379c81de9f8818a42e3df989b6f33474c362ad6/new https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/E-fakturering/Sider/forside.aspx https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_partshoering__vedr_dyrevaernssager https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_hoeringssvar_vedr_svinebesaetninger_med_gult_kort_eller_nedrykning https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Anmeldelse_af_foroeget_belaegningsgrad_for_slagtekyllinger/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-kosttilskud-.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Afmeldelse_af_kostillskud/ https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_partshoering__vedr_dyrevaernssager https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Indsend_hoeringssvar_vedr_svinebesaetninger_med_gult_kort_eller_nedrykning https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegningsskema_til_brug_for_godkendelse_af_identifikationsmidler/ https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_om_dispensation_fra_oeremaerkning https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_fra_maerkningsfrist/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_samdrift_til_kvaeg https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_naboaftale/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Anmodning_om_registrering_i_CHR_som_gruppevis_leverandoer_af_slagtesvin/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Registrering_af_en_forsyningskaede/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indhegning_af_hjortedyr__-_anmeldelse_til_registrering https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Opdraet_af_fjervildt_-_anmeldelse_til_registrering https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Opdraet_af_strudsefugle_-_anmeldelse_til_registrering_af_anlaeg_til_opdraet https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_at_blive_godkendt_som_raadgiver_ved_paabudt_raadgivning__Salmonella_Dublin https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_godkendelse_til_at_foretage_supplerende_veterinaerfaglige_vurderinger/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_til_anvendelse_udlevering_og_ordinering_af_et_magistrelt_laegemiddel_Dansk https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_godkendelse_af_zoologisk_haveanlaeg_i_zoologisk_have/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_facilitetsgodkendelse_for_avl_og_opdraet https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Ansoeg_eller_spoerg_om_godkendelse_af_desinfektionsmidler https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Udpegning_af_lagre_som_toldoplag_frilagre_skibsprovianteringsoplag_og_lagre_i_frizoner https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_til_genindfoersel_af_foder https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_foderforsoeg_med_tilsaetningsstoffer https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_1f251ad8a037364c07cb1d22e05c7801ae5f5c6c/new https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new
Loading...

Ring til Fødevarestyrelsen

​​Kundecent​ret

72 27 69 00​ 


Åbningstider:                   ​

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-15      ​​

Spørgsmål til regnskabsafdelingen​​                   ​

Mandag-fredag: 9-12​


Find øvrige telefonnumre bl.a. telefonnumre udenfor normale åbning​stider

​​

E-mail​

Du kan også henvende dig skriftligt til os via vores e-mail. Virksomheder bedes dog så vidt muligt benytte vores kontaktformularer ovenfor, da vi her kan sikre os, at der er indsendt de nødvendige oplysninger for behandling af henvendelsen fx. CVR-nr. og CHR-nr.

email@fvst.dk​​


Ændret 23. marts 2023