Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Certifikatdatabasen

Certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter m.v.

​​​​​Certifikatdatabasen

 

 
Eksport af fødevarer, forhåndsanmeldelser
Forhåndsanmeldelser ved eksport til fjernøstlige regioner:
 
 
Generel information om eksport 
 
 
 
 
Nye Officielle Eksportcertifikater (OEC) og Fritsalgscertifikater (FS)

 

Opdatering 28. november 2018: Den 1. december 2018 bliver der fjernet cirka 30 certifikater fra certifikatdatabasen.

Det sker som et led i udskiftningen af de gamle HC og generelle-certifikater med de nye certifikattyper "OEC" og "FS". Du kan længere nede på siden finde en oversigt over hvilke certifikater, der forventes at blive fjernet fra basen den 1. december 2018. Bemærk, at oversigten er blevet opdateret 28. november 2018, idet La 23,0-1380 (HC06), La 23,0-2498 (HC14), La 23,0-4038 (HC61), La 23,0-1906 (HC209) og La 23,0-5384 ikke som tidligere planlagt vil blive fjernet fra basen den 1. december 2018.

Hvis en virksomhed har kendskab til, at et certifikat, som forventes fjernet den 1. december, ikke kan erstattes af et OEC/FS certifikat, bedes virksomheden hurtigst muligt give Fødevarestyrelsen besked om:
- hvilket certifikat, der ikke kan erstattes
- hvilke krav i certifikatet, der ikke kan erstattes af et eksisterende OEC/FS certifikat
- hvilket produkt certifikatet skal anvendes til
- hvilket land certifikatet skal anvendes til.

Hvis der efter den 1. december 2018 bliver behov for udstedelse af erstatningscertifikater på slettede certifikater, skal virksomheden henvende sig til den kontrolenhed, som har udstedt det oprindelige certifikat.

 

Pr. 1 september 2018 indfører Fødevarestyrelsen 24 nye generelle eksportcertifikater for fødevarer, foder og ABP. Der vil være to forskellige typer til de forskellige produktkategorier:
  • Fritsalgscertifikat (FS): til virksomheds og produktregistreringer
og
  • Officielt eksportcertifikat (OEC): til partispecifikke forsendelser
 
Disse certifikater skal erstatte de over 100 generellecertifikater og sundhedscertifikater (i daglig tale kaldet HC-certifikater) vi har liggende på Certifikatdatabasen. Mange af certifikaterne har næsten enslydende attestationer, og det har været umuligt at gennemskue om certifikaterne attesterede for specifikke tredjelandskrav eller var generelle certifikater.  

Formålet med de nye certifikater er at imødekomme den store efterspørgsel af fritsalgscertifikater, skabe større gennemsigtighed i brugen af de forskellige generelle certifikater og reducere sagsarbejdet hos både Fødevarestyrelsen og virksomhederne.
 
Fra 1. september 2018 til 1. december 2018 vil der være en overgangsperiode, hvor både de nuværende HC-certifikater og de nye OEC og FS certifikater kan udstedes.
Læs nærmere om implementeringen i vejledning til eksportører om nye OEC og FS certifikater
 
Opdatering 28. november 2018: Information om OEC/FS og oversigt over certifikater, som fjernes fra certifikatdatabasen 1. december 2018
 
 
Læs her hvordan du kan søge OEC og FS certifikater frem:
 
og hvordan de udfyldes:
 
 

Erstatningscertifikater i overgangsperioden

Der kan kun udstedes et erstatningscertifikat, hvis attestationerne i erstatningscertifikatet indgår i det oprindelige OEC/FS-certifikat. Det vil sige, at hvis der fx i et af de gamle HC-certifikater er en attestation for, at produktet er varmebehandlet ved en bestemt temperatur, kan der som udgangspunkt ikke udstedes et HC-erstatningscertifikat i stedet for et OEC/FS-certifikat.  

Hvis du som eksportør forud for eksporten vurderer, at der kan være en risiko for, at modtagerlandet ikke vil indføre en sending ledsaget af et OEC/FS-certifikat, kan du alligevel sikre dig, at der kan udstedes et erstatningscertifikat for sendingen, selvom erstatningscertifikatet indeholder attestationer, som ikke var med i det oprindelige OEC/FS-certifikat. 

Det gør du ved, i forbindelse med udstedelsen af OEC/FS-certifikatet, at vedlægge det udfyldte dokument "Baggrundsdokumentation til eventuelle erstatningscertifikater" med tilhørende baggrundsdokumentation for, at attestationerne indskrevet i dokumentets rubrik I.4. er opfyldte for sendingen. Attestationer i I.4. skal være attestationstekster fra HC'ere/generelle certifikater, som ikke indgår i de nye OEC/FS certifikater, fx varmebehandling eller dansk oprindelse.

Du skal være opmærksom på, at dokumentet og den relevante dokumentation skal forelægges Fødevarestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af OEC/FS-certifikatet. Det er ikke muligt at fremlægge dokument og dokumentation, når først OEC/FS-certifikatet er udstedt. Det underskrevne dokument samt baggrundsdokumentationen skal opbevares hos dit lokale certifikatkontor.

Hvis det bliver nødvendigt at få udstedt et erstatningscertifikat, er det dit ansvar som eksportør at undersøge og informere din lokale kontrolenhed om, om der er tale om myndighedskrav eller kundekrav. Hvis det er et myndighedskrav, skal du endvidere give kontrolenheden oplysninger om kontaktperson hos modtagerlandets myndighed.

Baggrundsdokumentation til eventuelle erstatningscertifikater

 


 

 

 

Eksport af fødevarer, særlige forholdEksport af fødevarer, særlige forholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-fødevarer-særlige-forhold.aspx02266aspx0htmlEmneside
Eksport til RuslandEksport til Ruslandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-generelt.aspx02273aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksportEksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-virksomheder-godkendt-til-eksport.aspx02275aspx0htmlEmneside
Eksport til Kina, genereltEksport til Kina, generelthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Kina-generelt.aspx02271aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, procedurer for godkendelseEksport til Rusland, procedurer for godkendelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-procedurer-for-godkendelse.aspx02274aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, embargoEksport til Rusland, embargohttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-embargo.aspx019213aspx0htmlEmneside

Ændret 30. november 2018