Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Certifikatdatabasen

Certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter m.v.

​​​​​Certifikatdatabasen

 

 
Eksport af fødevarer, forhåndsanmeldelser
Forhåndsanmeldelser ved eksport til fjernøstlige regioner:
 
 
Generel information om eksport 
 
 
 
 
 
Nye Officielle Eksportcertifikater (OEC) og Fritsalgscertifikater (FS)

 

26. februar 2019:
Oversigten over certifikater, der forventes fjernet fra certifikatdatabasen 1. juni 2019 er blevet opdateret med følgende certifikater: La 23,0-1735 (HC02), -1992 (HC09), -4038 (HC61) og -1906 (HC209).

Vær desuden opmærksom på, at følgende certifikater fra den 1. marts 2019 ikke længere vil være tilgængelige på certifikatdatabasen: La 23,0-2682, -2321, -5533, -1849 og -1851.

 

Den 1. september 2018 påbegyndte Fødevarestyrelsen udfasningen af HC-certifikater og generelle certifikater for fødevarer, fødevarekontaktmaterialer, foder og animalske biprodukter. De pågældende certifikattyper vil løbende blive erstattet af de nye certifikattyper ”FS” (Fritsalgscertifikat) til virksomheds- og produktregistreringer og ”OEC” (Officielt eksport certifikat) til partispecifikke forsendelser.
OEC og FS-certifikaterne kan anvendes til eksport til tredjelande, der ikke er indgået bilaterale aftaler med. Det er eksportvirksomhedens ansvar forud for eksporten at sikre sig, at modtagerlandets myndigheder godkender indførsel i landet på det pågældende certifikat. 


Det videre forløb – Fødevarestyrelsen:

Der vil blive fjernet flere certifikater fra certifikatdatabasen den 1. marts 2019, 1. juni 2019 og 1. september 2019. Et HC- eller et generelt certifikat bliver ikke fjernet fra certifikatdatabasen, førend der foreligger et OEC eller FS-certifikat, som kan erstatte det. OEC/FS-certifikatet vil blive lagt på basen i god tid inden det gamle certifikat fjernes. Så snart der er fastsat en dato for, hvornår et certifikat forventes fjernet fra basen, vil det fremgå af certifikatsiden for det pågældende certifikat. Der vil løbende via Faglige Nyheder om Certifikatdatabasen (det tidligere Nyhedsbrev) blive orienteret om, hvilke certifikater der fjernes fra basen og hvilke nye der kommer til.


Det videre forløb – virksomhederne:

Det er vigtigt, at eksportvirksomhederne, inden det gamle certifikat fjernes, sikrer sig, at et nyt OEC- eller FS-certifikat kan anvendes til de tiltænkte eksporter. Dette kan eventuelt gøres ved at kontakte modtagerlandets myndigheder (evt. gennem importøren) med kopi af det aktuelle OEC/FS-certifikat. Til orientering for modtagerlandets myndigheder, har Fødevarestyrelsen desuden udarbejdet et brev (”To whom it may concern”), i hvilket ændringerne af certifikatmodellerne er beskrevet. Virksomhederne kan på anmodning få brevet udleveret hos kontrolenhederne. Brevet findes på flere sprog og er underskrevet af veterinærdirektør Per Henriksen. 

Hvis du som virksomhed får kendskab til, at et certifikat, som forventes fjernet fra certifikatdatabasen, ikke kan erstattes af et OEC/FS certifikat, er det vigtigt, at du - gerne gennem din brancheorganisation - hurtigst muligt giver Fødevarestyrelsen besked om:
- hvilket certifikat, der ikke kan erstattes
- hvilket produkt certifikatet skal anvendes til
- hvilket land certifikatet skal anvendes til
- hvilke krav i certifikatet, der ikke kan erstattes af et eksisterende OEC/FS certifikat.

Det er vigtigt, at du medsender dokumentation for, at kravene er stillet af modtagerlandets myndigheder, da Fødevarestyrelsen kun udarbejder certifikater baseret på krav fra andre landes myndigheder.
Fødevarestyrelsen vil på baggrund af oplysningerne fra dig eller din brancheorganisation vurdere løsningsmulighederne. Hvis kravene ligger inden for den generelle EU-lovgivning, men ikke er omfattet at formuleringerne i de nye OEC/FS certifikater, kan en løsning være at udarbejde et nyt OEC-/FS-certifikat, som kan erstatte det gamle HC/generelle certifikat. Målet er dog stadig at antallet af nye OEC/FS certifikater bliver begrænset. Hvis modtagerlandets myndigheder stiller krav, som ikke er indeholdt i EU-lovgivningen, skal der udarbejdes et bilateralt certifikat for produktet til det pågældende land.


Erstatningscertifikater:

Se her for at læse mere om mulighederne for udstedelse af erstatningscertifikater, hvis en sending ikke kan komme ind i modtagerlandet på grund af de nye certifikattyper.

Hvis du som virksomhed får brug for et erstatningscertifikat udstedt på en certifikatmodel, som er fjernet fra certifikatdatabasen, skal du henvende sig til den kontrolenhed, som har udstedt det oprindelige certifikat.


Links til vejledninger, certifikatoversigter, skemaer m.m.

Liste over eksisterende OEC og FS-certifikater.

Oversigt over certifikater fjernet fra certifikatdatabasen 1. december 2018.
Oversigt over certifikater, der forventes fjernet fra certifikatdatabasen 1. marts 2019.
Oversigt over certifikater, der forventes fjernet fra certifikatdatabasen 1. juni 2019.

Vejledning til at søge OEC og FS-certifikater frem i certifikatdatabasen
Vejledning til udfyldelse af OEC og FS-certifikater

Vejledning til eksportører om nye OEC og FS-certifikater . Vejledningen indeholder bl.a. afsnit om baggrund og principper for udarbejdelsen af OEC og FS-certifikaterne.

Skema til Baggrundsdokumentation til eventuelle erstatningscertifikater 
 

 

 

Eksport af fødevarer, særlige forholdEksport af fødevarer, særlige forholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-fødevarer-særlige-forhold.aspx028170aspx0htmlEmneside
Eksport til RuslandEksport til Ruslandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-generelt.aspx028176aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksportEksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-virksomheder-godkendt-til-eksport.aspx028178aspx0htmlEmneside
Eksport til Kina, genereltEksport til Kina, generelthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Kina-generelt.aspx028174aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, procedurer for godkendelseEksport til Rusland, procedurer for godkendelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-procedurer-for-godkendelse.aspx028177aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, embargoEksport til Rusland, embargohttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-embargo.aspx028175aspx0htmlEmneside

Ændret 26. februar 2019