Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import og indførsel af hunde, katte og fritter

Denne guide er en hjælp til den, der indfører hunde, katte eller fritter til Danmark fra andre EU-lande eller tredjelande efter de kommercielle regler. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.

​​

Er der tale om en kommerciel indførsel? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på mindst ét af følgende: • Flytningen af dyret er ikke betinget af ejers behov for at rejse. • Dyret rejser ikke sammen med ejer eller flyttes mere end 5 dage før eller efter ejers rejse. • Dyret skal sælges. • Ejendomsretten over hunden skal overdrages til en anden person. Hvis du kan svare "Nej" på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej". Hvilket land vil du indføre fra? Hvor gammelt er dyret på afsendelsestidspunktet? Hvor gammelt er dyret på afsendelsestidspunktet? Du skal følge de regler, der gælder for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter Læs mere i Fødevarestyrelsens guides om reglerne for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-hund.aspx [Sådan rejser du med din hund] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-kat.aspx [Sådan rejser du med din kat] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-rejser-du-med-din-fritte.aspx [Sådan rejser du med din fritte] Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke hunde, katte og fritter. Selvom der er tale om kommerciel indførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for indførslen af dyret til Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for indførslen. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det indføres til Danmark Det dyr, du ønsker at indføre til Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) nr. 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) nr. 576/2013. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) nr. 576/2013] Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet, og løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Dyret skal undersøges af en dyrlæge indenfor 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Dette kan dyrlægen attestere i passet. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge i afsenderlandet. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke selv at oprette en profil, da myndigheden i afsenderlandet oftest selv vil udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal følge de samme regler, som gælder for indførsel af hunde, katte og fritter under 12 uger Hvis det dyr, som du vil indføre, er mellem 12 og 16 uger gammelt og rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af unge hunde, katte og fritter, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Danmark tillader indførsel af unge hunde, katte og fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at transportere dyret i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader indførsel/transit, og hvis ikke, om det er muligt at indføre dyret direkte til Danmark med fly. Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Se, hvilke regler der gælder, på emnesiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-m%C3%A6rkning.aspx [ID-mærkning]. Selvom der er tale om kommerciel indførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for indførslen af dyret til Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for indførslen. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Dette kan dyrlægen attestere i passet. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge i afsenderlandet. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke selv at oprette en profil, da myndigheden i afsenderlandet oftest selv vil udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen for kommerciel indførsel Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, katte og fritter, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis dyret ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal du udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden pas og INTRA-certifikat skal ledsage dyret under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse dyr, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Tænk dig om, når du køber eller overtager en hund, kat eller fritte i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en hund, kat eller fritte fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre disse dyr til Danmark fra udlandet. Hunde, katte og fritter – især herreløse dyr – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom dyret lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at det ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund, kat eller fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke hunde, katte og fritter. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det indføres til Danmark Det dyr, du ønsker at indføre til Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) nr. 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) nr. 576/2013. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) nr. 576/2013] Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet, og løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et veterinærcertifikat Veterinærcertifikatet skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 [Gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU] Det er en embedsdyrlæge fra den kompetente veterinære myndighed i afsendelseslandet, som skal udstede certifikatet. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Bekræftede kopier af dyrets vaccinationsattester og andre dokumenter med oplysninger om ID skal være vedlagt certifikatet. Certifikatet er gyldigt i 10 dage, fra embedsdyrlægen har udstedt det. Ved søtransport forlænges 10-dages-perioden med en yderligere periode svarende til sørejsens varighed. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Dyret skal indføres til Danmark eller et andet EU-land via et godkendt grænsekontrolsted Det er kun tilladt at indføre hunde, katte og fritter fra tredjelande over grænseovergange, som er godkendt til disse dyrearter og fremgår af listerne nedenfor. Grænsekontrolsteder, hvor der må indføres hunde, katte og fritter, er angivet med kode "O", som står for "Other animals". Du finder listen over grænsekontrolsteder i EU i Kommissionens beslutning 2009/821/EF, som du finder på lovstofsiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Ind- og udførsel af levende dyr] Du skal anmelde dyrets ankomst til grænsekontrolstedet mindst 24 timer før dets ankomst. Find kontaktoplysninger til https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en [Grænsekontrolstederne]. Vær desuden opmærksom på, at der opkræves et gebyr for grænsekontrol efter bestemmelserne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder på siden: Ind- og udførsel af levende dyr, der er linket til herover. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke hunde, katte og fritter. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 4 måneder før det indføres til Danmark Det dyr, du ønsker at indføre til Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) 576/2013. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Dyret skal være mindst 12 uger gammel på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet, og løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Der skal foretages en rabiesantistof-titreringstest Mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen, og mindst 3 måneder før der udstedes veterinærcertifikat til dyret med henblik på indførsel til Danmark, skal dyret have udtaget en blodprøve, som skal undersøges på et EU-godkendt rabieslaboratorium. Det er lige meget, i hvilket land rabieslaboratoriet ligger. Laboratoriet skal bare have en gyldig EU-godkendelse. Find et https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en [EU-godkendt rabieslaboratorium i et tredjeland] Find et https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en [EU-godkendt rabieslaboratorium i en medlemsstat] Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et veterinærcertifikat Veterinærcertifikatet skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 [Gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU] Det er en embedsdyrlæge fra den kompetente veterinære myndighed i afsendelseslandet, som skal udstede certifikatet. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Bekræftede kopier af dyrets vaccinationsattester og andre dokumenter med oplysninger om ID skal være vedlagt certifikatet. Certifikatet er gyldigt i 10 dage, fra embedsdyrlægen har udstedt det. Ved søtransport forlænges 10-dages-perioden med en yderligere periode svarende til sørejsens varighed. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Dyret skal indføres til Danmark eller et andet EU-land via et godkendt grænsekontrolsted Det er kun tilladt at indføre hunde, katte og fritter fra tredjelande over grænseovergange, som er godkendt til disse dyrearter og fremgår af listerne nedenfor. Grænsekontrolsteder, hvor der må indføres hunde, katte og fritter, er angivet med kode "O", som står for "Other animals". Du finder listen over grænsekontrolsteder i EU i Kommissionens beslutning 2009/821/EF, som du finder på lovstofsiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Ind- og udførsel af levende dyr] Du skal anmelde dyrets ankomst til grænsekontrolstedet mindst 24 timer før dets ankomst. Find kontaktoplysninger til https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en [Grænsekontrolstederne]. Vær desuden opmærksom på, at der opkræves et gebyr for grænsekontrol efter bestemmelserne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder på siden: Ind- og udførsel af levende dyr, der er linket til herover. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Det er forbudt at importere hunde, katte og fritter fra det land, du har valgt Det valgte land er ikke listet på EU's liste over godkendte lande, hvorfra der kan importeres hunde, katte og fritter. Det betyder, at det er forbudt at importere derfra. Da der er tale om fælles harmoniseret EU-lovgivning, kan Fødevarestyrelsen ikke dispensere fra forbuddet. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr] Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke hunde, katte og fritter. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det indføres til Danmark Det dyr, du ønsker at indføre til Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) nr. 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) nr. 576/2013. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) nr. 576/2013] Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet, og løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et veterinærcertifikat Veterinærcertifikatet skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 [Gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU] Det er en embedsdyrlæge fra den kompetente veterinære myndighed i afsendelseslandet, som skal udstede certifikatet. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Bekræftede kopier af dyrets vaccinationsattester og andre dokumenter med oplysninger om ID skal være vedlagt certifikatet. Certifikatet er gyldigt i 10 dage, fra embedsdyrlægen har udstedt det. Ved søtransport forlænges 10-dages-perioden med en yderligere periode svarende til sørejsens varighed. Hunde og katte skal være testet for Nipah Disease Følgende krav skal være opfyldt: 1. Dyret må ikke have haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden afrejsetidspunktet. 2. Dyret må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx [Nipah Disease (Nipah virus encephalitis)]. 3. Dyret skal have vist negative resultater ved en ELISA–test til påvisning af IgG. Testen skal være udført i et laboratorium, som de kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden afrejsetidspunktet. Ovenstående skal være dokumenteret af en malaysisk embedsdyrlæge. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Dyret skal indføres til Danmark eller et andet EU-land via et godkendt grænsekontrolsted Det er kun tilladt at indføre hunde, katte og fritter fra tredjelande over grænseovergange, som er godkendt til disse dyrearter og fremgår af listerne nedenfor. Grænsekontrolsteder, hvor der må indføres hunde, katte og fritter, er angivet med kode "O", som står for "Other animals". Du finder listen over grænsekontrolsteder i EU i Kommissionens beslutning 2009/821/EF, som du finder på lovstofsiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Ind- og udførsel af levende dyr] Du skal anmelde dyrets ankomst til grænsekontrolstedet mindst 24 timer før dets ankomst. Find kontaktoplysninger til https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en [Grænsekontrolstederne]. Vær desuden opmærksom på, at der opkræves et gebyr for grænsekontrol efter bestemmelserne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder på siden Ind- og udførsel af levende dyr, der er linket til herover. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal registreres som importør Før du første gang indfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som importør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr] Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke hunde, katte og fritter. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det indføres til Danmark Det dyr, du ønsker at indføre til Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) nr. 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) nr. 576/2013. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) nr. 576/2013] Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet, og løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge, hvilket typisk vil være en almindelig praktiserende dyrlæge, skal undersøge dyret for at se, om det er egnet til den planlagte forsendelse. Det kan også være, at landet ønsker, det skal være en embedsdyrlæge, der foretager denne undersøgelse. Så forhør dig hos den veterinære myndighed om, hvad der gælder. Dyret skal ledsages af et veterinærcertifikat Veterinærcertifikatet skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU. Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 [Gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU] Det er en embedsdyrlæge fra den kompetente veterinære myndighed i afsendelseslandet, som skal udstede certifikatet. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Bekræftede kopier af dyrets vaccinationsattester og andre dokumenter med oplysninger om ID skal være vedlagt certifikatet. Certifikatet er gyldigt i 10 dage, fra embedsdyrlægen har udstedt det. Ved søtransport forlænges 10-dages-perioden med en yderligere periode svarende til sørejsens varighed. Hendra disease og katte, som har oprindelse i eller afsendes fra Australien Katte må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage har været bekræftede udbrud af sygdommen Hendra Disease. Ovenstående skal være dokumenteret af en australsk embedsdyrlæge. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner, til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Dyret skal indføres til Danmark eller et andet EU-land via et godkendt grænsekontrolsted Det er kun tilladt at indføre hunde, katte og fritter fra tredjelande over grænseovergange, som er godkendt til disse dyrearter og fremgår af listerne nedenfor. Grænsekontrolsteder, hvor der må indføres hunde, katte og fritter, er angivet med kode "O", som står for "Other animals". Du finder listen over grænsekontrolsteder i EU i Kommissionens beslutning 2009/821/EF, som du finder på lovstofsiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Ind- og udførsel af levende dyr] Du skal anmelde dyrets ankomst til grænsekontrolstedet mindst 24 timer før dets ankomst. Find kontaktoplysninger til https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en [Grænsekontrolstederne]. Vær desuden opmærksom på, at der opkræves et gebyr for grænsekontrol efter bestemmelserne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder på siden Ind- og udførsel af levende dyr, der er linket til herover. Hunde skal registreres i Dansk Hunderegister Hvis du indfører en hund, skal den registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du og din hund kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Se mere på siden https://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk], eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Nej Ja Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Gibraltar Island Liechtenstein Monaco Norge, bortset fra Svalbard San Marino Schweiz Vatikanstaten Amerikansk Samoa Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Bahrain Barbados Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Amerikanske Jomfruøer De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Falklandsøerne Fiji Fransk Polynesien Guam Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Mauritius Mexico Montserrat New Zealand Nordmarianerne Ny Kaledonien Puerto Rico Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint-Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futuna Malaysia Australien Albanien Algeriet Belize Bolivia Botswana Brasilien Colombia Costa Rica Cuba Egypten El Salvador Etiopien Guatemala Honduras Indien Israel Jordan Kenya Kina Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Macao Madagaskar Makedonien Marokko Montenegro Namibia Nicaragua Oman Panama Paraguay Peru Qatar Saudi-Arabien Serbien Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Thailand Tunesien Tyrkiet Ukraine Uruguay Zimbabwe Afghanistan Bahamas Bangladesh Benin Bhutan Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Comorerne Demokratiske Republik Congo Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Elfenbenskysten Eritrea Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Indonesien Irak Iran Kap Verde Kasakhstan Kosovo Laos Lesotho Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Mozambique Myanmar Nepal Niger Nigeria Nordkorea Pakistan Papua Ny Guinea Rwanda Sao Tomé og Principe Senegal Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Tadsjikistan Tanzania Tchad Østtimor Togo Turkmenistan Uganda Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Ækvatorial Guinea c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Fransk Guyana Guadeloupe Madeira Martinique Mayotte Melilla Réunion Saint Barthélemy Saint-Martin Anguilla Armenien Aserbajdsjan Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Marshalløerne Nauru Niue Palau Palæstina Republikken Congo Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Tristan da Cunha Turks- og Caicosøerne Tuvalu Svalbard Grønland Storbritannien, bortset fra Nordirland Nordirland https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-hund.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-kat.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-rejser-du-med-din-fritte.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 https://www.hunderegister.dk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-m%C3%A6rkning.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.hunderegister.dk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en https://www.hunderegister.dk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en https://www.hunderegister.dk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en https://www.hunderegister.dk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0519&rid=2 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en https://www.hunderegister.dk
Loading...
Ændret 6. september 2021