Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrevelfærd

Begrebet dyrevelfærd ændrer sig hele tiden, fordi bl.a. forskningen hele tiden gør os klogere på dyrene og deres behov. Det er det enkelte dyrs egen oplevelse af sin situation, der er afgørende for, om velfærden er god eller ej.
Dyrevelfærdsreglerne sætter rammerne for, at dyr skal behandles ordentligt, ligesom der skal tages hensyn til den enkelte dyrearts behov.

​​​​​​​Fødevarestyrelsen arbejder for, at dyr er sunde, og at dyrevelfærden er i orden. I kolonnen til venstre og i boksen med relateret indhold kan du læse mere om Fødevarestyrelsens aktiviteter på området.
 

Alle dyr er beskyttet af dyrevelfærdsloven

De mest grundlæggende regler om dyrevelfærd findes i dyrevelfærdsloven. Dyrevelfærdsloven gælder for alle dyr, herunder landbrugsdyr, familiedyr, forsøgsdyr, dyr i zoo og dyr, der lever i naturen.

Overordnet sikrer dyrevelfærdsloven, at alle dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Der skal tages hensyn til det enkeltes dyrs behov i forhold til dets fysiologi, adfærd og sundhed. Ligeledes skal de omgivelser, hvor dyr lever, indrettes, så deres behov tilgodeses i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Der findes flere regler om dyrevelfærd, både generelt for alle dyr og regler for den enkelte dyreart, for dyr i besætninger, dyr under transport og ved slagtning. 

Fødevarestyrelsen holder øje med dyrs velfærd

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at reglerne om dyrevelfærd bliver overholdt, bl.a. hos landbrugsdyr som svin, kvæg, får og geder, pelsdyr, fjerkræ og heste. 

Reglerne om dyrevelfærd indgår også ved Fødevarestyrelsens kontrol på slagterier og i forbindelse med dyretransporter.

Hvordan et kontrolbesøg foregår, kan du læse mere om på "Sådan foregår et kontrolbesøg i en besætning".


Ny dyrevelfæ​rdslov

Den ​nye dyrevelfærdslov har til formål at fremme god dyrevelfærd og respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven er en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet.​

Dyrevelfærdsloven trådte i kraft 1. januar 2021 og erstattede den daværende dyreværnslov samt love om forskellige dyrearter. De dyreartsspecifikke bekendtgørelser indeholder reglerne fra de historiske dyreartsspecifikke love samt regler fra de gældende bekendtgørelser. 

Find den nye dyrevelfærdslov (LBK nr. 1597 af 8. juli 2021) her​

Pressemeddelelse om den nye dyrevelfærdslov

Dyrevelfærdsrapporter

De årlige dyrevelfærdsrapporter "Dyrevelfærd i Danmark" - med resultater fra velfærdskontrollen af besætninger kan downloades herunder:

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2022

​​​Læs Dyrevelfærdsrapporten 2021

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2020

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2019

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2018

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2017

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2016

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2015​

Ændret 31. januar 2023