Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering af heste og hestehold i det Centrale Husdyrbrugsregister

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig digitalt i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det sker som en del af EU’s dyresundhedslov.

​​​Registrering af hestehold er et vigtigt værktøj i arbejdet med at opspore og inddæmme sygdomme hos heste. Derfor gælder kravet om registrering for alle hestehold, uanset om der er en enkelt hest eller flere hundrede på ejendommen.  

Registrering skal give overblik og hjælpe ved smitteopsporing

Dyresundhedsloven, der gælder i alle EU-medlemslande, indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, bl.a. hos heste. Registrering af steder, hvor heste opholder sig, er et vigtigt redskab i tilfælde af udbrud af anmeldepligtige hestesygdomme. Disse sygdomme skal bekæmpes hurtigt af hensyn til dyrenes velfærd og hestebranchen, da udbrud af alvorlige sygdomme hos heste vil begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og bremse udviklingen af hestesporten.  

Hvem skal registrere sig i CHR?

Alle steder, der holder en eller flere dyr af hestefamilien (heste, æsler, zebraer eller krydsninger deraf), skal registrere sig i CHR på landbrugsindberetning.dk eller ​via appen CHR, der kan hentes i App Store og i Google Play

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal lade sig registrere, og derfor afhænger registreringen ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Hvis man som hesteejer eks​empelvis lejer et stykke mark af naboen, og man selv står for fodring og tilsyn, er det hesteejeren og ikke naboen, der skal registrere hesteholdet. 


Registrering af konkurrencer, væddeløbsbaner og ridebaner mv.

Kravet om registrering gælder også steder, hvor heste opholder sig midlertidigt som eksempelvis stævnepladser. Det er netop i kontakt med andre heste, at smittespredning opstår, og derfor er det vigtigt at have overblik over alle steder, hvor heste har kontakt til hinanden. 

Der er kun krav om ét registreret hestehold på stedet, så hvis der fx allerede er registreret en rideskole på stedet, skal den tilhørende ridebane ikke også oprettes i CHR. Det er endvidere kun steder med faste fysiske faciliteter som fx ridebane, væddeløbsbane, ridehuse og klubhuse, der er omfattet af registreringen. Læs mere i: Informationsmateriale til stævner, væddeløbsbaner og ridebaner mv.


Du skal føre en liste over dit hestehold​

Som ansvarlig for et hestehold skal du føre fortegnelser over samtlige heste, der befinder sig på stedet. Fremadrettet skal listen opdateres når der flyttes heste til eller fra stedet. Kravet om at føre fortegnelser er tilpasset de danske forhold indenfor konkurrencer og daglig træning, se afsnittet om disse steder længere nede i teksten. I dine fortegnelser skal du skrive følgende ned: 

  • Hestens identifikationskode (typisk chipnummer) og unikke kode (UELN-nr./ registreringsnummer) skal noteres.
  • Ved flytning til dit sted: Besætningsnummeret på det sted, som dyrene kom fra samt dato for dyrenes ankomst noteres.
  • Ved flytning fra dit sted: Besætningsnummeret på det sted, som dyrene flyttes til samt dato for dyrenes afgang noteres.

Din liste kan f.eks. være en håndskreven liste eller et excel-ark. Listen skal ikke sendes til Fødevarestyrelsen, men du skal kunne fremvise din liste ved smitteudbrud eller kontrol. Hvis stedet hvor hesten er flyttet til/fra endnu ikke er oprettet i CHR, skal adressen på stedet skrives noteres.

 Du kan benytte denne skabelon til dine fortegnelser.  


Ridehuse/ridebaner

I forbindelse med daglig træning på en ridebane/ridehus, hvor hesten ikke er opstaldet, skal den ansvarlige for ridehuset/ridebanen skal have en liste med brugernes navne og deres kontaktoplysninger.

Konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv.

I forbindelse med a​fholdelse af konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv., skal den ansvarlige for begivenheden føre fortegnelse over, hvilke heste der deltager. Dvs. at den ansvarlige for begivenheden, ved forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, skal kunne udlevere en liste over de deltagendes hestes unikke koder (UELN-numre), samt dato for deltagelse. Dette er allerede muligt for stævner under Dansk Ride Forbund, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Islandshesteforening.​


Gebyr ved registrering

Når dyr bliver registreret i CHR, vil der ofte være et gebyr forbundet med registreringen. Gebyret går til at dække Fødevarestyrelsens udgifter til bl.a. udvikling og drift af databasen og kontrol af CHR-reglerne. 

Størrelsen på gebyret justeres årligt på baggrund af udgifterne, og gebyret offen​​tliggøres hvert år i betalingsbekendtgørelsen. Gebyret opkræves bagudrettet, og der vil ikke blive opkrævet gebyrer for hestehold registreret i CHR i 2022. Størrelsen på gebyret forventes at blive 180 kr. årligt pr. hestehold uanset antallet af heste. ​


Se hvordan du opretter dit hestehold i CHR

Det tager ikke​ lang tid at oprette dit hestehold i CHR. Her kan du se, hvordan du gør:

Ændret 8. november 2022