Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyr

Ved salg af hobbydyr og kæledyr skal der udleveres en skriftlig pasningsvejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret. Kravet har været gældende siden 1. januar 2014. Ved salg af hunde har kravet været gældende siden 1. januar 2013.

​​​​​​​​​​Formålet med pasningsvejledningerne er, at købere af hobbydyr og kæledyr får et forsvarligt kendskab til at passe det valgte dyr. Pa​​​sningsvejledningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Fuldvoksen størrelse
  • Forventet levealder
  • Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur
  • Særlige pasningsbehov
  • Stimulering og behov for motion
  • Fodring
  • Sociale behov, formering, yngelpleje og evt. neutralisation
  • Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Hvilket dyr skal du vælge

Pasningsvejledninger kan også bruges som en guide ved valg af kæledyr. I en pasnings-vejledning kan man læse om dyrets krav til indretning af anlæg, fodring og behov for omsorg.
 
Pasningsvejledninger skal udleveres skriftligt. Dette kan ske i papirform eller elektronisk, fx ved fremsendelse af pasningsvejledningen pr. mail.
 

Dyrehandlere kan lave supplerende materiale om, hvordan dyret skal passes

Pasningsvejledninger skal indeholde de mest nødvendige oplysninger om dyret. Dyreværnsforeninger og dyrehandlere kan udarbejde supplerende materiale, som dyrehandlerne kan udlevere, men dette er ikke et lovkrav.
 

Invasive arter

Nogle arter af kæledyr er skadelige, hvis de kommer ud i naturen; de bliver invasive arter. Læs mere om invasive arter på ​Miljøstyrelsens hjemmeside

En række af disse invasive arter er reguleret under EU-forordningen om invasive arter, fordi det kræver fælles handling fra EU-landene for at stoppe dem.

Dette betyder, at der er særlige regler, hvis man holder dem som kæledyr.
 
Pasningsvejledninger til hunde
Bemærk, at kravet om u​dlevering af pasningsvejledninger ved salg af hunde trådte i kraft allerede 1. januar 2013. 
 
Pasningsvejledninger til katte
Fra 1. januar 2014 har der været krav om udlevering af pasningsvejledninger ved salg af katte. 
 
​Lovstof
 
Ændret 16. december 2022