Vær opmærksom på cadmium i solsikkefrø, hørfrø, skaldyr, chokolade og kakao

​Cadmium er et tungmetal, som findes overalt i jorden. Cadmium ophobes i lever og nyrer og er farligt at indtage i store mængder.
Solsikkekerner
Hørfrø
Rejer
?
Hvor får vi cadmium fra – og hvor meget cadmium må vi få fra kosten?

Da cadmium findes i alle basisfødevarer er det vigtigt at justere indtaget af fx hørfrø, som har et meget højt indhold. Tilsvarende kan fødevarer som muslinger, rejer og mørk chokolade bidrage væsentligt ved højt indtag.

+ Hvad er cadmium?

Cadmium er et tungmetal, som findes i miljøet både som følge af en naturlig forekomst, men også fra industriel aktivitet samt anvendelse i landbruget. Fødevarer er den største kilde til cadmium for ikke-rygere.

Cadmium ophobes i nyrerne og leveren med en halveringstid på 10-30 år. Højt indtag af cadmium kan give nyreskader.


+ Hvor meget cadmium må vi indtage?

Det tolerable indtag blev i 2009 sat ned fra 7 μg/kg kropsvægt/uge til 2,5 μg/kg kropsvægt/uge af EFSA - EU's videnskabelig autoritet. Det betyder, at indtag af cadmium er vurderet at være mere kritisk end tidligere. De største bidragsydere til indtaget af cadmium gennem fødevarer er korn og kornprodukter samt grøntsager og de udgør henholdsvis ca. 50 % og 35 % af indtaget.

Det gennemsnitlige indtag af cadmium for voksne (15-75 år) udgør 42 % af det tolerable ugentlige indtag (TWI) på 2,5 μg/kg kropsvægt/uge, og ca. 5 % af de voksne danskere antages at have et indtag af cadmium, som er højere end det tolerable indtag. Det er derfor vigtigt at spise en varieret kost, som ikke omfatter store mængder af en enkelt fødevarekilde som fx hørfrø, som kan give et forholdsvis stort bidrag i forhold til ernæringsværdien.

Indholdet af cadmium i hørfrø kan variere, men et typisk niveau er omkring 300 mikrogram cadmium pr. kg. hørfrø. Hvis man spiser 25 g hørfrø pr. dag i gennemsnit (dvs. 175 g om ugen), vil man dermed få et indtag på ca. 50 mikrogram cadmium pr. uge fra hørfrøene. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har fastsat et tolerabelt indtag af cadmium til 2,5 mikrogram cadmium pr. kg legemsvægt pr. uge, hvilket svarer til 150 mikrogram cadmium pr. uge for en person på 60 kg. Med i gennemsnit 25 g hørfrø om dagen bidrager hørfrøene altså med ca. en tredjedel af det tolerable indtag af cadmium.

?
Fra hvilke fødevarer får vi cadmium?

Se fra hvilke fødevarer vi får cadmium i dette søjlediagram.
?
Begræns dit indtag af solsikkekerner og hørfrø

Solsikkekerner og hørfrø har et højt indhold af cadmium.

Solsikkekerner og hørfrø:
• bør ikke spises i større mængder
• bør ikke bruges til fremstilling af mælkeerstatning til mælkeallergikere
• kan bruges i begrænset omfang i bl.a. brød
• kan anvendes som andre planteolier, da cadmium bliver i presseresten

Græskarkerner har et lavt indhold af cadmium, men kan have et højt indhold af svampegiftstoffer og tjærestoffer (PAH'er). Det tilrådes derfor ikke at udskifte store mængder hørfrø og solsikkefrø med græskarkerner.

+ Spis ikke større mængder af finddelte hørfrø

Ved indtag af større mængder findelte hørfrø kan indholdet af naturlige toksiner (cyanogene glykosider) spaltes til blåsyre og give akutte forgiftninger.

?
Rens pil-selv rejer grundigt

Rejers indvolde kan have høje koncentrationer af cadmium. Derfor skal pil-selv rejer renses grundigt og indvoldene fjernes.
?
Brunt krabbekød har højt indhold af cadmium

Indtaget af cadmium kan derfor mindskes ved kun at spise det lyse krabbekød.
?
Tænk over hvor meget chokolade og kakao du spiser/drikker

Indholdet af cadmium i kakao og chokolade stammer fra kakaobønnerne, som optages fra jorden. Der er geografiske forskelle mellem indholdet af cadmium, men der er også forskelle på anvendelsen af kakaoen. Fin chokolade med specifik oprindelse og som markedsføres som ”fine chocolate” eller ”chocolate of special origin” fx med et kakaoindhold på 50-70 % er typisk meget eksklusive produkter med et højt indhold af cadmium. De markedsføres ofte med, at kakaobønnen kommer fra et bestemt område og ikke er et blandingsprodukt.

Meget chokolade produceres typisk af en blanding af kakaomasse og kakaosmør samt sukker. I mørk chokolade er kakaoindholdet typisk på 60-70 %. Mælkechokolade indeholder desuden mælk/fløde og har normalt et lavere kakaoindhold på under 30 %. Det lavere kakaoindhold betyder, at cadmiumindholdet også er lavere.

Hvis man køber en plade mørk chokolade på 100 gram vil den typisk indeholde 0,02 mg cadmium (20 mikrogram). Det svarer nogenlunde til den mængde cadmium en voksen kan tåle at få dagligt.

Da basisfødevarer som fx brød og grøntsager bidrager med halvdelen af det tolerable indtag i en gennemsnitskost, vil man altså få for meget cadmium, hvis man spiser 100 gram 70 % chokolade om dagen. Det vigtigste kostråd er, at man skal spise varieret.

Der er plads til lidt af de søde sager en gang imellem. Hvis du får mange tomme kalorier i form af sukker fra det, du spiser og drikker, optager det pladsen for den sunde mad. Det kan gøre det svært at få de vitaminer og mineraler, du har brug for.

Tabellen her viser eksempler på kilder til cadmium og bidrag til eksponeringen ud fra typiske portionsstørrelser
?
Nye grænseværdier for cadmium i chokolade på vej

Der er vedtaget EU grænseværdier for cadmium i kakao og chokolade. De træder i kraft 1. januar 2019. Den lange overgangsperiode inden grænseværdierne træder i kraft betyder, at de kakaoproducerende lande har mulighed for at tilpasse dyrkningen af kakaobønnerne og måske reducere indholdet af cadmium i bønnerne.

Grænseværdierne er 0,1 mg/kg for mælkechokolade med under 30 % kakaotørstof. 0,3 mg/kg for chokolade med mellem 30 og 50 % kakaotørstof og 0,8 mg/kg for chokolade med mere end 50 % kakaotørstof.

 Se kampagnefilmen

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Følg os på Facebook

Du skal acceptere marketing-cookies for at aktivere denne funktion.