Sådan begrænser du dit indtag af dioxin

Dioxin er en miljøforurening og stammer især fra afbrænding af affald og fra industriproduktion primært fra lande syd og øst for Danmark. Dioxin ophobes gennem fødekæden i alt animalsk fedt og findes især i fede fisk fra Østersøen, men også i kød og æg hos udegående dyr.
Fede fisk
Hestekød
Æg
?
Gravide og kvinder i den fødedygtige alder skal begrænse indtaget af fede fisk fra Østersøen

Det er vigtigt at gravide spiser fisk, gerne 350 g om ugen heraf omkring 200 g fed fisk som laks, sild og makrel. Fordelene ved at spise fisk er langt større end ulemperne, men spis forskellige slags fisk, så mindskes risikoen for at få for mange miljøforureninger, der kan være i visse fiskearter.

Indholdet af dioxin i Østersøen er højt på grund af industriel aktivitet omkring Østersøen – specielt papirproduktion og papirblegning. Laks er en fed fisk, og laks fra Østersøen har et særligt højt indhold af dioxin.

Dioxin har en lang halveringstid i kroppen, så det er indtaget over lang tid, der er af betydning. Dioxin kan påvirke fosterets udvikling. Derfor er det særligt kvinder i den fødedygtige alder, gravide og ammende, som skal begrænse deres indtag af østersølaks.

• Kvinder i den fødedygtige alder, gravide og ammende bør højst spise én portion østersølaks på ca. 125 gram én gang om måneden.
• Andre bør ikke spise østersølaks mere end højst to gange om måneden af hensyn til dioxin-indtag.

Langt de fleste laks i butikkerne er fra opdræt eller fanget i andre farvande end Østersøen.

+ Begræns dit indtag af torskelever

Fødevarestyrelsen har fundet et højt indhold af dioxin og PCB i torskelever fra torsk fanget rundt om i de danske farvande.

Begræns derfor dit indtag af torskelever til højst 120 g torskelever om måneden. Gravide, kvinder i den fødedygtige alder og børn bør slet ikke spise torskelever pga. de forhøjede indhold af dioxin og PCB.


+ Liste over fisk, du kan spise mere af

Hvis du ønsker at spise mere end 350 gram fisk ugen, så kan du vælge mellem disse fiskearter:

Rødspætte, rødtunge, skrubbe, torsk (ikke torskelever), kuller, kulmule, sej (lys- og mørksej), fiskerogn og opdrættede ørred og laks.

?
Spis kun hestekød én gang om ugen

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man kun spiser hestekød lejlighedsvis og højst én gang om ugen. Heste opkoncentrerer dioxin og PCB i større mængder end fx svin og fjerkræ.

Miljøforureningen optages også i kød, mælk og æg hos udegående dyr.
?
Begræns dit indtag af fårelever og lever fra råvildt

Får opkoncentrerer mere dioxin i leveren end andre dyrearter. Der er ikke noget problem med fårekød.

Lever fra råvildt kan have et højt indhold af metaller som fx bly, cadmium og kobber.
?
Dioxin i æg

Langt de fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns – økologiske eller konventionelle.

Det er dog set forhøjet indhold i æg fra mindre besætninger med udegående høns.

Hvis du gerne vil købe æg fra gårdsalg, er det derfor en god idé at købe æg fra forskellige besætninger.

 Se kampagnefilmen

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Følg os på Facebook

Du skal acceptere marketing-cookies for at aktivere denne funktion.