Sådan begrænser du dit indtag af bly

Bly kan findes i frugt, grøntsager og kornprodukter, og kan derudover komme fra afsmitning fra fx glaseret keramik, krystalglas og guldkant på glas og porcelæn. De mest kritiske sundhedsmæssige effekter af bly er påvirkninger af centralnervesystemets udvikling, herunder evnen til at lære og huske. Videnskabelige undersøgelser tyder på, at små børn er mest følsomme.
Frugt og grønt
Krystalglas
?
Skyl frugt og grønt

Bly kommer fra luftforurening og findes også i jorden pga forurening fra luften. Dette betyder, at indtag fra fødevarer kan mindskes ved at vaske afgrøderne grundigt. Jo større overflade i forhold til volumen - jo højere vil indholdet i grøntsager og frugt typisk være.

Grønkål har et højt indhold pga. den store krøllede overflade, og små bær har et højere indhold pr. kilo end store æbler.

Bly er en forureningstype, som ikke bliver optaget i afgrøderne, og derfor kan vaskes væk.

+ Kan bly fra byforurening skylles af frugt og grønt?

Frugt og grønt som dyrkes i forurenet jord vil have varierende optag af forureningerne. Optaget afhænger både af afgrøden og af forureningstypen.

Eksempelvis er bly en luftforurening, som vil findes på bær, frugter og grøntsager – og i højst koncentrationer i afgrøder med en stor overflade, som fx bær og salat/kål/krydderurter.

Selv om jorden kan indeholde relativt meget bly vil det normalt ikke blive optaget i afgrøderne via rødderne, men tilføres via luften. Det meste vil kunne skylles af afgrøderne, men fx hindbær kan være svære at skylle grundigt.

Omvendt ses det med cadmium. Afgrøder vil optage cadmium fra jorden via rødderne og optaget afhænger af afgrødetypen. Der kan være stor variation i optaget af cadmium selv indenfor samme type afgrøde. Fx varierer optaget af cadmium mellem de forskellige kartoffelsorter.


+ Er det sikkert at spise frugt og grønt fra boder ved trafikerede veje?

Frugt og grønt udstillet i forretninger langs trafikkerede veje vil typisk ikke være et problem af to årsager:
• Der er en hurtig omsætning, hvorfor fødevarerne kun er eksponeret fra trafikos i kort tid, og
• frugt og grønt vil typisk blive skyllet inden det bliver spist.

?
Opbevar ikke portvin i krystalkarafler

Krystalglas indeholder op til 24 % bly, og hvis du opbevarer sure fødevarer/drikkevarer med lavt pH i krystalglas, vil der vandre bly fra glasset ud i drikkevaren. Jo mere sur drikkevaren er, jo mere bly kan der afgives til den drikkevare, der opbevares på karaflen.

En tilsvarende proces foregår, når du drikker af krystalglas, men her er tiden normalt for kort til, at glasset når at afgive bly af betydning.

Der findes blyfri krystalkarafler, der kan bruges hvis du ønsker at have portvin, whisky eller cognac stående i skabet gennem længere tid
?
Vælg keramik uden bly og cadmium

Glasuren på keramik kan indeholde bly og cadmium, som kan afgives til fødevarerne. Spørg forhandleren, om der er bly og cadmium i glasuren, og gå efter produkter, der er fremstillet uden bly og cadmium.

Vær forsigtig med egen indførsel af kunsthåndværk fra fx ferierejsen i udlandet. Se efter glas og gaffelsymbolet eller andre oplysninger om, at genstanden er egnet til kontakt med fødevarer.

Vær også opmærksom på, at antikke genstande ikke er omfattet af reglerne for fødevarekontaktmaterialer. Det kan være svært at få oplysninger om indhold af kemiske stoffer og vurdere, om disse materialer er egnede til kontakt med fødevarer.

Glas- og gaffelsymbolet
?
Vær opmærksom på bly i dyrevildt

Dyrevildt som er skudt med blyholdig ammunition kan indeholde høje koncentrationer af bly – især i kødet rundt om skudhullet.

Børn under 7 år samt gravide bør derfor undgå at spise kød fra området omkring skudhullet.

Læs mere på siden om vildt eller hos Sveriges Livsmedelsverket: Nya råd för att minska bly i viltkött (svensk tekst)

 Se kampagnefilmen

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Følg os på Facebook

Du skal acceptere marketing-cookies for at aktivere denne funktion.