Guide

Kemiske stoffer i nogle typer te

Teblade kan indeholde forskellige kemiske stoffer som fx PA (pyrrolizidinalkaloider) og PAH (polycykliske aromatiske hydrokarboner). Vær derfor opmærksom på at variere valget af teer til hverdag.
Te
?
Forurening med plantegiftstofferne pyrrolizidin-alkaloider i te

Te-planter kan blive forurenet i nærheden af ukrudt, der naturligt producerer plantegiften PA (pyrrolizzidin-alkaloider). Kogende vand trækker effektivt PA fra teblade ud i teer som fx rooibos, camille, mynthe, fennikel, grøn te og specielle urteteer.

Nogle plantearter tilhørende fx Kurveblomstfamilien og Rubladfamilien danner naturligt PA. PA-holdige fødevarer er uønskede, fordi de er giftige for leveren, og fordi de i dyreforsøg viser sig kræftfremkaldende og skadelige for arveanlæg.

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, har beregnet, at der kan være et højt samlet indtag af PA for særligt de voksne forbrugere i EU, der har et højt indtag af te. Det antages, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige effekt. Der er derfor en sundhedsmæssig begrundelse for at minimere borgernes indtag af disse stoffer.

Særligt voksne, der dagligt drikker meget store mængder te, kan have et indtag, der giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.

+ Hvilke fødevarer har et højt indhold af PA?

Undersøgelser har vist, at det er svært helt at undgå PA, da nogle fødevarer kan blive forurenet bare ved at være i umiddelbar nærhed af forskellige ukrudtsplanter, der naturligt producerer PA.

Ifølge det tyske risikovurderingsinstitut BfR (Federal Institute for Risk Assessment) er det særligt rooibos te, sort te, grøn te og honning, som forbrugere hovedsageligt får plantegiften fra. Også kamillete, fennikelte og pebermyntete har vist sig at være forurenet med PA ifølge undersøgelser fra bl.a. Tyskland, Schweiz og Belgien.

Det hyppigste fund og de højeste indhold af PA er set i rooiboste. For rooiboste ved man, at forureningen skyldes en ukrudtsplante som tilhører brandbæger-slægten. Denne plante har en overfladisk lighed med rooibosplanten selv og bliver derfor også plukket i te-markerne. I europæiske undersøgelser af rooiboste, indeholdt teerne PA i varierende mængder.

Forsøg viser, at PA let udtrækkes i kogende vand og derfor findes i højt indhold i den færdige te.
Forsøg viser derudover, at PA ikke nævneværdigt overføres fra forurenet dyrefoder til mælk, æg eller kød, samt slet ikke findes i fx frugtte.

Planter, der selv producerer PA i større mængder, er f.eks. følfod (Tussilago farfara), planter fra kulsukkerslægten (Symphytum), planter fra brandbægerslægten (Senecio) eller arter af hestehov (Petasites).


+ Sundhedsskadelige effekter af PA

En type PA (1,2-umættede) er kendt for at kunne forårsage leverskade hos mennesker. Nogle kan også påvirke arveanlæggene/DNA (dvs. være genotoksiske) og potentielt kræftfremkaldende i dyreforsøg.

EU Kommissionen arbejder på at fastsætte grænseværdier for forureninger med PA i relevante fødevarer. Fødevarestyrelsen har undersøgt forskellige fødevarer (te og honning) på markedet for indhold af PA. Kommende undersøgelser vil også omfatte visse plantebaserede kosttilskud. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=
Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&)[Du kan læse mere om resultaterne her]

?
Te kan også indeholder tjærestoffer (PAH´er)

Teblade kan også blive forurenet med PAH ved tørringen af tebladene. De fleste PAH-stoffer bliver i bladene, når du brygger teen, men nogle kan godt gå over i teen.

PAH’er er tjærestoffer, som typisk kommer i fødevarerne fra forurening i jorden eller fra processer ved tørring, røgning eller grillstegning af fødevarerne. Teblade bliver tørret, og denne proces kan foregå ved en direkte tørring, hvor luften kan indeholde PAH.

De fleste PAH-forbindelser har en meget lav vandopløselighed og vil være bundet til tebladene efter brygning af teen, men fx for PAH stoffet anthraquinon kan op til 14 % gå over i den bryggede te.
?
Hvad kan du selv gøre?

Indtil Fødevarestyrelsen har fået mere viden om indholdet i produkter på det danske marked, kan man som forbruger reducere sit indtag af PA og PAH ved at variere sit daglige indtag af te, også fx med frugtte. Dette gælder både økologsik og almindelig te.

Dermed undgår man et dagligt, ensidigt og højt forbrug af bestemte teer, der kan udgøre en risiko, som beskrevet ovenfor. Det frarådes altid at lade små børn under tre år drikke te eller urtete til daglig.

 Se kampagnefilmen

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Følg os på Facebook

Du skal acceptere marketing-cookies for at aktivere denne funktion.