Bestil klassesæt

Send en mail til 15@fvst.dk  med ønsket antal, leveringsadresse samt oplysninger på kontaktperson.  Skriv ”Undervisningsmateriale om dyrevelfærd” i emnefeltet.