Tilmelding og vejledninger til Dyrevelfærdsmærket

 

Tilmelding af besætning

 
 
 


Slagterier, spisesteder, detail- og engrosvirksomheder

 

Slagterier skal, forud for at de vil påbegynde at slagte under dyrevelfærdsmærket, anmelde denne aktivitet i henhold til reglerne i autorisationsbekendtgørelsen.

Find mere information om anmeldelse på Fødevarestyrelsens hjemmeside 


Spisesteder, detail- og engrosvirksomheder skal tillige, forud for at de vil påbegynde aktiviteter under dyrevelfærdsmærket, anmelde denne aktivitet i henhold til reglerne i autorisationsbekendtgørelsen.

Download fakta-ark om Dyrevelfærdsmærket grisekød på spisesteder.