Køb ind med hjertet og skab bedre dyrevelfærd

​Dyrevelfærdsmærket er din garanti for, at grisene har haft bedre forhold end grise fra traditionel produktion. Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.

Dyrevelfærdsmærket lanceres først for kød fra grise. Senere vil Dyrevelfærdsmærket også omfatte andre slags kød og pålæg.

Når du køber Dyrevelfærdsmærket, er du med til at sikre…

  • Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid
  • Mere halm som rodemateriale og til redebygning
  • Mere plads
  • Fritgående søer
  • Maks. 8 timers transport

Dyrevelfærdsmærket findes i tre varianter med et, to eller tre hjerter. Jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.

Dyrevelfærdsmærket gør det nemt at vælge det niveau af dyrevelfærd, der passer dig, når du står ved køledisken.

Kig efter hjerterne, når du køber ind.

 

 

 

Dyrevelfærdsmærke med ambitioner

Formålet med Dyrevelfærdsmærket er at forbedre dyrevelfærden for flest mulige grise. Dyrevelfærdsmærket gør det muligt at se hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.

Når du vælger grisekød med Dyrevelfærdsmærket, er du med til at løfte dyrevelfærden.


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrevelfærdsmærket løfter dyrevelfærden

Med Dyrevelfærdsmærket får  mine grise bedre og mere  naturlige forhold.
De har halm, de kan rode i og god plads til at bevæge sig på. Smågrisene beholder deres krølle på halen – trivslen i stalden er god, og det betyder,  at de ikke bider hinanden i halerne. Det er vigtigt for  mig og mine medarbejdere, at grisene har det godt.”

- Niels Aage Arve, Krannestrup i Hjortshøj, produktion til 1 hjerte.