Fakta om Dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket kød fra gris og slagtekyllinger findes i 3 niveauer – jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du se, hvor meget mere dyrevelfærd dyrene får, når du vælger kød med 1, 2 eller 3 hjerter.​​​​​​​​​​​​​

Dyrevelfærdsmærket er din garanti for, at grisene og slagtekyllingerne har haft bedre forhold end grise og slagtekyllinger fra traditionel produktion.

Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.


Når du køber Dyrevelfærdsmærket, er du med til at sikre…

For grise:

  • Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid
  • Mere halm som rodemateriale og til redebygning
  • Mere plads
  • Fritgående søer
  • Maks. 8 timers transport


For slagtekyllinger:

  • Langsommere voksende race
  • Øget indsats mod trædepudesvidninger
  • Mere plads
  • Kortere transporttid
  • Miljøberigelse


Planlagt udvidelse af ordningen til også at omfatte kvæg 

Fra årsskiftet ventes de danske forbrugere at få mulighed for at vælge mælkeprodukter samt okse- og kalvekød med Dyrevelfærdsmærket.

Fødevarestyrelsen har i slutningen af august 2019 afsluttet en høring af bekendtgørelsen for hjerteordningen. Den nye bekendtgørelse er sendt til notifikation i EU og kan derfor endnu ikke træde i kraft, da man afventer tilbagemelding fra EU.  

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Bekendtgørelse om Den frivillige Dyrevelfærdsmærkningsordning i den udgave, som er sendt til notifikation

Se udkast til kriterierne på Fakta om DyrevelfærdsmærketDyrevelfærdsmærke med ambitioner

Formålet med Dyrevelfærdsmærket er at forbedre dyrevelfærden for flest mulige grise og kyllinger. Dyrevelfærdsmærket gør det muligt at se hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.