Fakta om Dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket kød og mejeriprodukter findes i 3 niveauer – jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du se, hvor meget mere dyrevelfærd dyrene får, når du vælger kød og mejeriprodukter med 1, 2 eller 3 hjerter.​​​​​​​​​​​​​

Dyrevelfærdsmærket er din garanti for, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.

Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.


Når du køber Dyrevelfærdsmærket, er du med til at sikre…

For grise:

 • Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid
 • Mere halm som rodemateriale og til redebygning
 • Mere plads
 • Fritgående søer
 • Maks. 8 timers transport

For slagtekyllinger:

 • Langsommere voksende race
 • Øget indsats mod trædepudesvidninger
 • Mere plads
 • Kortere transporttid
 • Miljøberigelse

For kvæg:

 • Bedre staldforhold
 • Krav om tid mellem ko og kalv
 • Mindre transporttid


Dyrevelfærdsmærke med ambitioner

Formålet med Dyrevelfærdsmærket er at forbedre dyrevelfærden for flest mulige dyr. Dyrevelfærdsmærket gør det muligt at se hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.