Fakta om Dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket kød og mejeriprodukter findes i 3 niveauer – jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du se, hvor meget mere dyrevelfærd dyrene får, når du vælger kød og mejeriprodukter med 1, 2 eller 3 hjerter.​​​​​​​​​​​​​

Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt, og mærket er din garanti for, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.

Få det fulde overblik over reglerne for Dyrevelfærdsmærket i Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsordning (de specifikke kriterier finder du i bilag 1-4).


  Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk    lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene.            Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere                     transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en                                                              langsommere voksende race, grisene halekuperes                                                     ikke, og kalven får en bedre start på livet.

 

  Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at        sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu          bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan            have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på                                               græs, og der er senere fravænning af pattegrisene.

 

  Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for    at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget      mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, kalve til            kødproduktion kommer på græs med deres mor, og                                                  pattegrisene fødes i udendørs hytter.