Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær

Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær, er en specialenhed i Fødevarestyrelsen, der løser opgaver med fokus på veterinærmedicin samt større veterinærsager med karakter af snyd og svindel.

​​​Rejseholdet agerer på baggrund af anmeldelser fra borgere og andre. Rejseholdet planlægger og gennemfører derudover kampagner og kontrolbesøg målrettet aktuelle problemer. Kontrolbesøg gennemføres i besætninger og hos dyrlæger i hele Danmark.

Har du oplysninger om manglende overholdelse af reglerne omkring veterinærmedicin, dyrevelfærd eller på andre veterinære områder, så kontakt rejseholdet på via Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Kontrollen skal oplyse hvem, der har anmeldt en overtrædelse.

Læs mere om nogle af de ting, rejseholdet arbejder med, under ”Opgaver” nedenfor.
 

Opgaver
Snyd og svindel
Rejseholdet er en specialenhed med fokus på systematiske overtrædelser af veterinærlovgivningen. Rejseholdet foretager dybdegående kontrol og har særligt fokus på sager med veterinærlovgivningen, fx medicin til dyr hos både dyreejere og dyrlæger.

Dyrevelfærd i besætninger
Rejseholdet:
• Udfører kampagner med fokus på dyrevelfærd i besætninger i hele Danmark.
• Varetager større, komplicererede eller landsdækkende dyreværnssager alene eller i samarbejde med de stedlige veterinærenheder.

 
- Rejseholdet udfører kontrol med dyrevelfærd i besætninger med alle typer af produktionsdyr.

Veterinære lægemidler
Rejseholdet:
• Udfører kampagner med fokus på veterinærmedicin både i besætninger og hos dyrlæger i hele Danmark.
• Overvåger forbruget af antibiotika i landbruget via det, der populært kaldes ”gult kort”-ordningen.
• Varetager større, komplicererede eller landsdækkende medicinsager alene eller i samarbejde med de stedlige veterinærenheder.
• Kontrollerer veterinærmedicin i samarbejde med politiet, Sundhedsstyrelsen og SKAT.

 
- Rejseholdet udfører medicinkontrol både hos dyrlæger og i besætninger.
 
Dyrevelfærd ved transport 
Rejseholdet:
• Deltager i alle politiets kontroller med dyretransporter.
• Deltager i kampagner og andre transportkontroller på fx slagterier. 
• Varetager kontrol af slagtedyr, når de går om bord på transportmidler, sammen med den lokale veterinærenhed.

 
- Rejseholdet hjælper politiet med at kontrollere dyrevelfærd hos dyr under transport og udfører kontroller med SKAT, politi og Sundhedsstyrelsen omkring veterinærmedicin.

Andre aktiviteter
• Behandler anmeldelser af sager vedrørende dyrlæger. 
• Behandler sager vedrørende fraskrivelse eller fratagelse af dyrlægeautorisation.
• Informations- og kursusvirksomhed.


- Rejseholdet informerer om gældende regler, kommende kampagner og ny lovgivning.
 
Hvem er vi
Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær, består af 16 dyrlæger, 2 jurister og 2 sekretærer. Rejseholdet ledes af dyrlæge Flemming Kure Marker og jurist Lise Naldal. Rejseholdet har kontorer i Aalborg, Herning og Vejle. Rejseholdet samarbejder med andre myndigheder – både Sundhedsstyrelsen, SKAT, politiet og NaturErhvervstyrelsen.
 
​Rapporter
2014
• Indfangning af slagtekyllinger og rengøring af transportmidler til fjerkræ - Kontrolkampagne 2014

2013
 
2012
 
2011

 

 

DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02146aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02143aspx0htmlEmneside
Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02144aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx02457aspx0htmlEmneside
Tilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerTilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladte_hundekenneler_hundehandlere_hundeinternater_og_hundepensioner.aspx02650aspx0htmlEmneside
Fakta om dyrevelfærdsmærketFakta om dyrevelfærdsmærkethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx02292aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx03569aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx02685aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx03558aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx02356aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx02465aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx02642aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx02325aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx02163aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx02436aspx0htmlEmneside
Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldeOverbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overbrusning-af-svin.aspx02537aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx02253aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx03560aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx02551aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx02322aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx02605aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx02692aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx02662aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx02348aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx02481aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx03662aspx0htmlEmneside
Udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinUdvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx03671aspx0htmlEmneside
Statistik og årsrapportStatistik og årsrapporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik-og-rapporter.aspx012054aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx08524aspx0htmlTopics
Ansøgning og indberetningAnsøgning og indberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx012051aspx0htmlEmneside

 

 

Køb ind med hjertet og vælg bedre dyrevelfærdKøb ind med hjertet og vælg bedre dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder_2017/Koeb_ind_med_hjertet_og_vaelg_bedre_dyrevelfaerd.aspx08821aspx0html27-03-2017 14:00:00
Landbrugets forbrug af antibiotika falderLandbrugets forbrug af antibiotika falderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder_2017/Landbrugets_forbrug_af_antibiotika_falder.aspx08823aspx0html24-03-2017 15:00:00
Fødevarestyrelsen lytter til internationale organisationer i håndtering af antibiotikaFødevarestyrelsen lytter til internationale organisationer i håndtering af antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder_2017/Fødevarestyrelsen_lytter_til_internationale_organisationer_i_håndtering_af_antibiotika.aspx08816aspx0html17-02-2017 15:00:00

Ændret 15. marts 2017