Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Brexit for fødevarevirksomheder

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed

Se den korte video om, hvad du skal være opmærksom på, før Storbritannien forlader EU. 

Handel med Storbritannien ændrede sig 1. januar 2021

Handel med Storbritannien ændrede sig fra 1. januar 2021, da Storbritannien i handelsmæssig forstand blev et tredjeland. Det gælder uanset, at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Handel med tredjelande er forskellig fra handel mellem EU lande, især hvad angår handel med levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, deriblandt animalske biprodukter og animalske fødevarer. Handel med Storbritannien skal ske på helt sædvanlige tredjelandsvilkår ift. EU-reglerne. På den måde skiller Storbritannien sig ikke ud.

Krav om eksportcertifikater ved eksport til Storbritannien​​ udskydes til slutningen af 2023 

Den 28.04.2022 meldte Storbritannien ud, at grænsekontrol med forsendelser af fødevare af animalsk oprindelse eller animalske biprodukter udskydes til slutningen af 2023. Det vil sige, at kravet om eksportcertifikater, som efter planen skulle træde i kraft fra 1. juli 2022, ikke når at indtræde.

Information vedr. den nye udrulningsplan forventes fremlagt af de britiske myndigheder i løbet af efteråret. I praksis kan al eksport til Storbritannien fortsætte som nu.
Læs hele pressemeddelelsen her​ 


Ændringerne betyder, at:

  • Du skal registrere dig som hhv. importør og eksportør i Fødevarestyrelsen før du handler med Storbritannien efter Brexit. Uden de fornødne registreringer, kan du ikke opretholde din handel.

  • Din eksport af levende dyr, avlsmateriale, animalske fødevarer og animalske biprodukter til Storbritannien skal ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen. ​

  • Importøren i Storbritannien er ansvarlig for at prænotificere forsendelsen i Storbritanniens IPAFFS system.  

  • Hvis du eksporterer fisk og fiskevarer til Storbritannien, skal de ledsages af IUU fangstattester og andre relevante dokumenter. 

  • Din import af animalske varer, herunder fødevarer (inkl. sammensatte produkter) og levende dyr fra Storbritannien skal med virkning fra 1. januar 2021 til officiel kontrol på et grænsekontrolsted ved direkte ankomst fra Storbritannien. En kort intro kan findes på siden om Grænsekontrol.

  • Du skal være opmærksom på, at der også gælder nye regler pr.1.1.2021 for sendinger af animalske varer fra EU-lande til andre EU lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (TRANSIT) for så vidt angår forhåndsanmeldelse i IMSOC TRACES og grænsekontrol ved genindførsel i EU. Storbritannien vil også stille krav om sundhedscertifikater ved denne transit gennem deres område. Læs mere om TRANSIT her.​​  

  • Du skal ansøge om nye godkendelser og kompetencebevis i Storbritannien, såfremt du transporter dyr til Storbritannien.

  • ​Der gælder nye regler om eksport af foder til Storbritannien, bl.a. om at visse EU-fodervirksomheder skal have en repræsentant i Storbritannien.

Læs mere om de nye krav i handlen med Storbritannien i menupunkterne til venstre.

Du skal også være opmærksom på, at andre myndigheder kan være involveret i din handel med Storbritannien. Det gælder f.eks. Toldstyrelsen, som besvarer dine spørgsmål om told. Læs mere om andre myndigheders information om Brexit f.eks. om moms, told, arbejdskraft og produktkrav på Virksomhedsguiden.


Indfasning af certifikatkrav og grænsekontrol ved eksport til Storbritannien

Certifikatkrav:
Der blev indført britiske krav til eksport af levende dyr og avlsmateriale samt til animalske produkter under beskyttelsesforanstaltninger, ABP samt for fisk og fiskevarer (IUU) til Storbritannien, pr. 1. januar 2021. 

De britiske myndigheder har meddelt, at certifikatkravet til fødevarer og animalske biprodukter vil blive indført i slutningen af 2023.

Forhåndsanmeldelse:
Der er krav om forhåndsanmeldelse i IPAFFS for alle fødevarer med animalsk oprindelse og animalske biprodukter samt produkter inden for kategorien høj risiko fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra 1. januar 2022. Dette skal ske mindst 4 timer før forsendelsens ankomst til Storbritannien, af den britiske importør. Dette gælder også for forsendelser, der skal i transit gennem Storbritannien. Fra 1. juli 2022, vil der komme nye retningslinjer for forhåndsanmeldelse i IPAFFS. De britiske myndigheder vil melde de nye retningslinjer ud, når vi nærmer os denne dato.

 

Listning af virksomheder i TRACES NT med eksport til Storbritannien:
Autoriserede virksomheder, der eksporterer varer til Storbritannien, skal være korrekt registreret og listet i TRACES NT.

Denne registrering skal være foretaget senest den 31. marts 2022. ​

Listen over registrerede virksomheder i TRACES kan findes her.

Vejledningen findes her.


Grænsekontrolsteder:
Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022, kan forsendelser indføres via ethvert indgangssted i Storbritannien og skal ikke gennemgå kontrol.

Fra 1. juli 2022, skal forsendelser indføres via et grænsekontrolsted, der er godkendt til det pågældende produkt. Dette gælder også, selv om der ikke er indført krav om certifikat eller kontrol for produktet på indførselstidspunktet. 
Ændret 30. maj 2022