Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Brexit for fødevarevirksomheder

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed

Se den korte video om, hvad du skal være opmærksom på, før Storbritannien forlader EU. 

Handel med Storbritannien ændrer sig 1. januar 2021

Handel med Storbritannien har ændret sig fra 1. januar 2021, da Storbritannien i handelsmæssig forstand er blevet et tredjeland. Det gælder uanset, at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Handel med tredjelande er forskellig fra handel mellem EU lande, især hvad angår handel med levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, deriblandt animalske biprodukter og animalske fødevarer.  Handel med Storbritannien skal ske på helt sædvanlige tredjelandsvilkår ift. EU-reglerne. På den måde skiller Storbritannien sig ikke ud.

Ændringerne betyder, at:

  • Du skal registrere dig som hhv. importør og eksportør i Fødevarestyrelsen før du handler med Storbritannien efter Brexit. Uden de fornødne registreringer, kan du ikke opretholde din handel.

  • Din eksport til Storbritannien skal ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen. Kravet om sundhedscertifikater gælder fra 1. januar for levende dyr og avlsmateriale og fra 1. oktober 2021 for forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse til Storbritannien.

  • Hvis du eksporterer fisk og fiskevarer til Storbritannien, skal de ledsages af IUU fangstattester og andre relevante dokumenter. 

  • Din import af animalske varer, herunder fødevarer (inkl. sammensatte produkter) og levende dyr fra Storbritannien skal til officiel kontrol på et grænsekontrolsted ved direkte ankomst fra Storbritannien. En kort intro kan findes på siden om Grænsekontrol.

  • Du skal være opmærksom på, at der også gælder nye regler pr.1.1.2021 for sendinger af animalske varer fra EU-lande til andre EU lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (TRANSIT) for så vidt angår forhåndsanmeldelse i IMSOC TRACES og grænsekontrol ved genindførsel i EU. Storbritannien vil stille krav om sundhedscertifikater ved denne transit gennem deres område pr. 1. oktober 2021. Læs mere om TRANSIT her.  

  • Du skal ansøge om nye godkendelser og kompetencebevis i Storbritannien, såfremt du transporter dyr til Storbritannien.

  • Der gælder nye regler om eksport af foder til Storbritannien, bl.a. om at visse EU-fodervirksomheder skal have en repræsentant i Storbritannien.

Læs mere om de nye krav i handlen med Storbritannien i menupunkterne til venstre.

Du skal også være opmærksom på, at andre myndigheder kan være involveret i din handel med Storbritannien. Det gælder f.eks. Toldstyrelsen, som besvarer dine spørgsmål om told. Læs mere om andre myndigheders information om Brexit f.eks. om moms, told, arbejdskraft og produktkrav på Virksomhedsguiden.


Seneste nyt pr. 11. marts 2021

Nye deadlines for britiske krav til eksport af animalske produkter til Storbritannien. 

Skæringsdatoen for animalske produkter flyttes fra 1. april til 1. oktober 2021.

Storbritannien har meldt ud om ændringer i kontrolkrav til EU-virksomheder, der eksporterer til Storbritannien. Ændringerne gælder primært for eksporten af animalske fødevarer og medfører følgende:

  • Pr. 1. oktober 2021 skal eksport af animalske fødevarer, samt visse animalske biprodukter, forhåndsanmeldes og ledsages af et eksportsundhedscertifikat.

  • Pr. 1. januar 2022 vil kontrollen af eksport af animalske fødevarer, samt visse animalske biprodukter, fra EU finde sted på et godkendt grænsekontrolsted.

  • Pr. 1. marts 2022 vil kontrollen af eksport af levende dyr fra EU finde sted på et godkendt grænsekontrolsted.

Eksportkrav og importkontrol fortsætter

De britiske krav til eksport af levende dyr og avlsmateriale samt til animalske produkter under beskyttelsesforanstaltninger, ABP samt for fisk og fiskevarer (IUU), som blev indført pr. 1. januar 2021 berøres ikke af de nye deadlines. Det betyder, at eksporten heraf fortsætter på eksisterende vilkår. 

Krav til importkontrol, når levende dyr, avlsmateriale, foder og fødevarer importeres fra Storbritannien til EU berøres heller ikke. Det betyder, at den importkontrol, som er indført pr. 1. januar 2021 fortsætter uændret og skal ske i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. IUU-kontrollen i forbindelse med import samt reeksport af fisk er ligeledes uændret.  

Fødevarelovgivning 2021

Fødevarestyrelsen deltog den 26. maj  2021 i konferencen "Fødevarelovgivning 2021" med et indlæg om Brexit. I præsentationen kan du læse om datoer for eksportcertifikater for animalske produkter pr. 1. oktober 2021 og om nye regler for sammensatte produkter (fødevarer) mv. 

Se præsentation om Brexit fra Fødevarelovgivning 2021 (pdf)
Ændret 22. juli 2021