Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Spørgsmål og svar om Brexit for fødevarevirksomheder

Her finder du spørgsmål og svar om Brexit for fødevarevirksomheder og for privatpersoner.

Det britiske flag med teksten fødevarevirksomheder how do you brexit

Fødevarestyrelsens spørgsmål og svar om Brexit for danske fødevarevirksomheder

Storbritannien forlod EU den 31. december 2020, og er nu et tredjeland med andre regler for import og eksport, uanset at der nu er indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder kan være involveret i din handel med Storbritannien. Det gælder f.eks. Toldstyrelsen, som besvarer dine spørgsmål om told. Læs mere om andre myndigheders information om Brexit f.eks. om moms, told, arbejdskraft og produktkrav på Virksomhedsguiden.  Det er også Toldstyrelsen, som er eksperter på oprindelsesreglerne ift. toldsatser i relation til handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien.  

Gå til  virksomhedsguiden.dk


Manual fra de britiske myndigheder til eksport og import

Gå til Manual til eksport og import fra de britiske myndigheder


EU's Brexit-forberedelses-notitser

EU-Kommissionen har offentliggjort en række Brexit-forberedelses-notitser til brug for virksomhedernes forberedelse

Gå til Kommissionens notitser


Tryk på spørgsmålene og se svaret

 


Hvad er et tredjeland? 

Et tredjeland er et land, der ikke er med i EU, og som heller ikke har en aftale med EU, som fx EØS-landene har.

 

Hvad betyder det, at Storbritannien bliver et tredjeland? 

Når Storbritannien pr. 1. januar 2021 er blevet et tredjeland, vil din virksomhed ikke længere kunne handle med Storbritannien på samhandelsvilkår. Handel med Storbritannien skal foregå på tredjelandsvilkår. Hvad forskellen består i, kan du læse mere om under "Hvad er forskellen på samhandel og import?" og "Hvad er forskellen på samhandel og eksport?".


Hvornår træder Brexit i kraft? 

Storbritannien står uden for EU's indre marked (og Toldunion) fra 1. januar 2021, hvor overgangsordningen aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden pr. 1. februar 2020 udløb. 

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside 

Hvad skal jeg gøre allerede i dag? 

Du skal sikre dig, at din virksomhed er parat til at handle med StorbritannienDerfor skal du tjekke, at du har de nødvendige registreringer i forhold til eksport til eller import fra Storbritannien. Hvis du allerede er registreret til eksport til eller import fra tredjelande er det tilstrækkeligt.

Hvis du har brug for at registrere dig kan du skrive ind via kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, lave en ændring og registrere din eksport- eller importaktivitet via registreringsblanketten. Er du i tvivl kan du henvende sig til din lokale tilsynsførende eller kontakte Fødevarestyrelsens Kunderådgivning på 72276900.

Du kan holde dig opdateret om udviklingen af Brexit på Fødevarestyrelsens Brexit hjemmesid her.

Gå til siden Registrér virksomheden til handel med Storbritannien efter Brexit

 

Kan britiske statsborgere praktisere i Danmark som f.eks. dyrlæger – hvad gælder for udøvelse af lovregulerede erhverv efter Brexit?

Britiske statsborgere, som ikke er tildelt dobbelt statsborgerskab i tilknytning til en EU-medlemsstat, vil pr. 1. januar 2021, ikke længere være omfattet af EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Herunder reglerne om automatisk anerkendelse af kvalifikationer som dyrlæge opnået i Unionen.

Pr. 1. januar 2021, vil disse britiske statsborgere, når de ansøger om tilladelse til at udføre et lovreguleret erhverv som dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller veterinærtekniker i Danmark, få behandlet deres ansøgning efter de nationale regler inden for det pågældende erhverv, på sammen måde som andre ansøgere fra tredjelande. 

Det samme gælder, når britiske statsborgere ansøger om tilladelse til at udføre et lovreguleret erhverv som ansvarlige for farme med landbrugsmæssigt opdræt af mink, hjortedyr, strudsefugle eller fjervildt i Danmark, idet de får behandlet deres ansøgning efter de nationale regler inden for det pågældende erhverv, på samme måde som andre ansøgere fra tredjelande.


Import

Skal min virksomhed registreres til import fra tredjelande hos Fødevarestyrelsen? 

Ja. Hvis din virksomhed ikke allerede er registreret til import fra tredjelande, skal den registreres til dette hos Fødevarestyrelsen.  Se mere på siden "Registrér virksomhed" i menuen til venstre.

 

Hvad er forskellen på samhandel og import? Samhandel betyder handel på EU's indre marked. 

Det vil sige, at virksomheder i Danmark kan købe varer fra virksomheder i andre EU-lande, uden der skal udføres veterinær grænsekontrol på varerne.

 

Import betyder indførsel til EU af varer fra lande, der ikke er en del af EU's indre marked – såkaldte tredjelande. Ved import fra tredjelande kan der være krav om veterinær grænsekontrol af dine varer ved ankomst til EU. Du vil kun kunne modtage varer fra tredjelande, der er godkendt til eksport til EU af EU Kommissionen. EU har godkendt Storbritannien til eksport til EU af en række produkter og dyr. 

 

Hvad er veterinær grænsekontrol? 

Ved import af animalske produkter (produkter af kød, fisk, mælk og æg m.v.) skal disse produkter til veterinær grænsekontrol ved første indgangssted til EU. Det vil sige, at varer, der kommer til Danmark fra tredjelande via fly eller skib, skal præsenteres til veterinær grænsekontrol i den havn eller lufthavn, hvor varen kommer ind.

 

I Danmark er der 12 grænsekontrolsteder over hele landet. Det er ikke alle grænsekontrolsteder, der er godkendt til kontrol af alle typer produkter.

Gå til liste over grænsekontrolsteder i Danmark

 

På grænsekontrolstedet udføres der dokumentkontrol (sundhedscertifikater, analyseresultater m.m.), identitetskontrol (overensstemmelse mellem sendingen og dens dokumenter) og fysisk kontrol (visuel inspektion samt evt. laboratorieanalyse).

 

Du skal anmelde en sending til grænsekontrol ved at udfylde et Common Health Entry Document (CHED) i EU's fælles import IT-system kaldet TRACES NT. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde yderligere information om grænsekontrol og import fra tredjelande og samhandel. 

 

Se mere om Grænsekontrol

 

Gå til siden om Import og samhandel

 

Kan jeg fortsat importere animalske produkter over grænsekontrolstedet i Esbjerg Havn efter Brexit? 

Ja, fra og med 1. januar 2021 bliver Storbritannien et tredjeland. Fra og med denne dato, så vil al import af animalske produkter skulle ske via et godkendt veterinært grænsekontrolsted. Grænsekontrolstedet skal være godkendt til at modtage den pågældende type af produkter, som importeres.

 

Grænsekontrolstedet i Esbjerg Havn vil fra 1. januar 2021 være godkendt til at kontrollere fiskemel og fiskeolie både til humant konsum og ikke-humant konsum, og emballerede animalske fødevarer og non-food produkter.  

 

Læs spørgsmål og svar om den veterinære grænsekontrol på Esbjerg Havn pr. 19. februar 2021

 

Hvordan skal im​porterede animalske produkter fra Storbritannien være mærket efter Brexit? 

Animalske produkter der indføres fra Storbritannien skal være mærket med et korrekt sundheds- og identifikationsmærke, der angiver, at varen har oprindelse i Storbritannien. De britiske myndigheder har offentliggjort formatet på de nye sundheds- og identifikationsmærker, der skal anvendes efter Brexit.​

Se formatet på de nye sundheds- og identifikationsmærker her

Læs mere om mærkningskrav til varer fra Storbritannien i EU-Kommissionens forberedelsesnotits om fødevarelovgivningen her

Hvilke regler gælder for import af økologiske fødevarer fra Storbritannien?

Læs mere om import af økologiske fødevarer her

 

Hvilke certifikater skal følge med importeret vin fra tredjelande via Storbritannien efter Brexit?

Ved import af vin fra tredjelande via Storbritannien skal der efter udtræden af EU følge et VI 1-dokument udstedt af de britiske myndigheder med sendingen. 

 

Ved import af vin fra tredjelande skal eksportlandets myndigheder udstede et VI 1-dokument, der kræves i EU ved import af vin fra tredjelande. Efter Brexit vil Storbritannien være at betragte som eksportland, hvis vinen afsendes herfra, uanset vinens oprindelse. Dog gælder følgende:

  • Vin med oprindelse i EU, der re-eksporteres til EU, skal ikke ledsages af et VI 1-dokument eller andre dokumenter.
  • Vin med oprindelse i EU, der re-eksporteres til EU, skal ikke mærkes med navn og adresse på importøren i EU.
  • Vin med oprindelse i Storbritanien kan eksporteres til EU under ledsagelse af certifikatet, der fremgår af handels- og samarbejdsaftalens mellem EU og Storbritannien BILAG TBT-5: HANDEL MED VIN, Artikel 3. (s. 550 til 558)

Åbn samarbejdsaftalen (pdf) Eksport 

Skal min virksomhed registreres til eksport til tredjelande hos Fødevarestyrelsen? 

Ja. I fanen "Registrér virksomhed" i menuen til venstre kan du læse mere om, hvornår din virksomhed skal registreres til eksport i forbindelse med Brexit.

Hvad er forskellen på samhandel og eksport? 

Samhandel betyder handel på EU's indre marked. Det vil sige, at virksomheder i Danmark kan sælge varer til virksomheder i andre EU-lande, uden der skal medfølge eksportcertifikater, uden at din virksomhed skal eksportgodkendes m.v.

Eksport betyder udførsel varer til lande, der ikke er en del af EU's indre marked – såkaldte tredjelande. Ved eksport til tredjelande kan der være krav om eksportcertifikater eller andre krav, som det pågældende tredjeland stiller. Det er op til det enkelte tredjeland at definere, hvilke krav de vil stille til eksporten.

Vil der blive krav om eksportcertifikater? 

Ja. Som tredjeland kan Storbritannien selv bestemme, hvilke krav de vil stille til eksport til Storbritannien. Storbritannien har oplyst, at de vil kræve eksportcertifikater ved eksport til Storbritannien. 

Gå til de britiske myndigheders side om krav om certifikater her 

Læs mere om eksport på Brexit-siden 

Læs mere om eksport af økologiske fødevarer her


Hvilke regler om dyrevelfærd gælder, når jeg eksporterer levende dyr til Storbritannien? 

Som følge af Brexit har den britiske regering introduceret en række nye dokumentationskrav for import af levende dyr til Storbritannien fra EU.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en Q&A om transport af dyr til Storbritannien. Læs den her: 

Hent mere information om de britiske regler for import af levende dyr her

 

Mærkning


Hvordan skal foder og fødevarer importeret fra Storbritannien mærkes efter Brexit?

 

Fødevareinformation og foderinformation til forbrugerne

Fødevarer af ikke animalsk oprindelse:

I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 41 kan enhver eksisterende og individuelt identificerbar vare, som lovligt er bragt i omsætning i EU eller Storbritannien før overgangsperiodens udløb, gøres yderligere tilgængelig på EUs eller Storbritanniens marked og omsættes mellem disse to markeder, indtil den når slutbrugeren.

En økonomisk aktør, der påberåber sig denne bestemmelse, bærer bevisbyrden for på grundlag af ethvert relevant dokument at påvise, at varen blev bragt i omsætning i EU eller i Storbritannien før overgangsperiodens udløb.

Der vil ikke blive stillet krav til, at ikke animalske fødevarer skal om-mærkes, hvis de allerede er bragt i omsætning før overgangsperiodens udløb.

Se EU-Kommissionens forberedelsesdokument om EU-fødevarelovgivningen (PDF) 


Fødevarer af animalsk oprindelse

Fødevarer af animalsk oprindelse er ikke omfattet af den samme undtagelse som fødevarer af ikke animalsk oprindelse. Det fremgår også af udtrædelsesaftalen.

Derfor skal disse produkter overholde EU-reglerne for mærkning af fødevarer uanset, om produktet er blevet markedsført i Storbritannien før overgangsperiodens udløb.

Se EU-Komissionen omkring dyr og animalske produkter​

 

Sundheds og identifikationsmærkning

Animalske produkter, der indføres fra Storbritannien, skal være mærket med et korrekt sundheds- og identifikationsmærke, der angiver, at varen har oprindelse i Storbritannien. De britiske myndigheder har offentliggjort formatet på de nye sundheds- og identifikationsmærker, der skal anvendes efter Brexit.

Se formatet på de nye sundheds- og identifikationsmærker her


Økologi

Se de britiske myndigheders side om mærkning af økologiske fødevarer her

 

Hvordan skal foder og fødevarer mærkes efter Brexit ved eksport til Storbritannien?

De britiske fødevaremyndigheder har oplyst, at der gives en overgangsperiode for tilpasning til mærkningskrav frem til den 30. september 2022.


Se de britiske myndigheders side om mærkning af fødevarer (fødevareinformation) her 

Se de britiske myndigheders side om mærkning af økologiske fødevarer her

 

Irland og Nordirland

Gælder Brexit også for Nordirland? 

Ja, Nordirland er en del af Storbritannien, og vil derfor forlade EU sammen med resten af Storbritannien. Det er dog besluttet i den såkaldte Nordirlandsprotokol, at Nordirland fortsat skal betragtes som en del af EU's indre marked og dermed som et en medlemsstat i EU. Derfor skal Nordirland fortsat efter Brexit leve op til EU-lovgivningen for dyr, avlsmateriale, foder, fødevarer og planter.


Gælder Brexit også for Irland? 

Nej, Irland er ikke en del af Storbritannien. Irland er en del af EU. 

 

Min virksomhed skal modtage varer fra Irland til Danmark via Storbritannien. Hvilke krav gælder?

Hvis du sender animalske varer fra EU lande til andre EU lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (transit), så skal du være opmærksom på, at der skal forhåndsanmeldes i Traces NT, at varen skal til grænsekontrol ved genindførslen i EU, og at Storbritannien fra 1. oktober 2021 kræver sundhedscertifikater for at kunne tillade transitten. 


Læs mere i dokument om transit af levende dyr og animalske varer.

 

Privates fødevarer til eget forbrug - samt jagttrofæer

Må jeg tage danske fødevarer med til eget brug i Storbritannien? 

Hvis du vil tage fødevarer med til Storbritannien til eget brug, skal du på forhånd undersøge, hvilke krav Storbritannien måtte have til dette.​

Gå til regler for privat ind- og udførsel af fødevarer

 

Kan jeg tage fødevarer med til Danmark, hvis jeg rejser fra Storbritannien til Danmark efter nytår? 

Både ja og nej. Du kan indføre fødevarer til privat brug efter reglerne for import af varer fra tredjelande. Det betyder, at en række animalske produkter kan være forbudt at tage med, at varerne kun kan indføres efter offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, og at der er mængdebegrænsning på øvrige animalske produkter. Indførsel af f.eks. kød og mælk og produkter heraf fra Storbritannien er forbudt.

Læs om kravene til privat indførsel i bilag III til forordning 2019/2122.

Kan jeg tage jagttrofæer med til Danmark, hvis jeg rejser til Storbritannien og deltager i en jagt efter nytår? 

Jagttrofæerne skal du indføre efter reglerne for import af jagttrofæer fra tredjelande. Læs om kravene til import af jagttrofæer på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Import fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater

 

Kæledyr

Jeg skal have mit kæledyr med mig på ferie til Storbritannien efter 1. januar. Hvilke krav gælder?

Du kan rejse til Storbritannien med dit kæledyr, også efter nytår, og kravene forbliver umiddelbart uændret ind til april 2021. Du bør være opmærksom på, at der kan komme ændringer i reglerne efterfølgende. 

Det er desuden besluttet, at Nordirland følger EU reglerne efter Brexit, hvorfor rejser til Nordirland vil være efter de almindelige EU krav. 

Vær særligt opmærksom på følgende ved rejse med kæledyr til Storbritannien, bortset fra Nordirland. 

Læs, om hvilke krav de britiske myndigheder stiller til rejser med kæledyr.​


​Kontakt eventuelt myndighederne i Storbritannien direkte

Pet Travel Scheme helpline på:
E-mail: pettravel@apha.gov.uk
Telefon: 0370 241 1710, mandag til fredag, 8.30-17.00

 

Vær opmærksom på ændrede regler efter Brexit

Det forventes, at Storbritannien senest efter april 2021 ændrer deres indførselskrav, så sørg for i rigtig god tid at undersøge, hvilke krav Storbritannien stiller til indrejse med et kæledyr. Vær desuden særligt opmærksom på indførselskravene, hvis du ikke rejser direkte til Storbritannien, men via andre lande, fx. EU-lande. 

 

Kan jeg tage mit kæledyr med, hvis jeg rejser fra Storbritannien til Danmark efter 1. januar 2021?

Efter nytår kan du kun rejse til Danmark fra Storbritannien med dit kæledyr efter de regler, som gælder for de tredjelande, der er listet i EU forordning 2013/577. Storbritannien er kommet på listen.

Fødevarestyrelsen har følgende guides til rejser med hund, kat, fritte eller fugl til Danmark, som du kan bruge til at se, hvilke krav, der skal være opfyldt:

Guide om at rejse med hund 

Guide om at rejse med kat 

Guide om at rejse med fritte 

Guide om at rejse med fugl

Vær opmærksom på, at de krav, som du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra Storbritannien, eventuelt kan være skrappere end de krav, som du skal opfylde for at rejse derover. Det er desuden besluttet, at Nordirland følger EU reglerne efter Brexit, hvorfor rejser fra Nordirland til Danmark vil kunne ske efter de krav, som gælder fra et andet EU land.

Læs mere om at rejse med kæledyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

 

ENGLISH

I am bringing my pet to Denmark on holiday. What conditions apply? 

For more information on how to travel with your pet to the EU, the government of the United Kingdom has published an online guideline on the topic.

Guidelin​e on Pet travel to Europe after Brexit 

Can I bring food to Denmark if I travel from the UK to Denmark after New Year? 

Yes and no. You may bring food for personal consumption or use in accordance with the legislation on import of goods from third countries. This means that it is prohibited to bring certain animal products into Denmark, that some categories of food must be checked at the border control post before import and that you can bring only a limited amount of other animal products. It is prohibited to bring meat, milk, and products of meat and milk into Denmark.

Please find more information on import for personal use on the DVFA homepage and annex III of Regulation 2019/2122. 

Can I bring food from Denmark back to the United Kingdom for my personal consumption?  

 If you want to bring back food from Denmark to the United Kingdom after Brexit, you need to check with the British authorities, what food you are allowed to import for your personal consumption.

Check the requirements: Persona​l food, plant and animal product imports
Ændret 15. marts 2022