Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra Storbritannien efter Brexit

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed. Er du privatperson, finder du information om privat indførsel af fødevarer og jagttrofæer samt rejse med kæledyr.

​​​​​​​
Det britiske flag med teksten Fødevarevirksomheder: How do you brexit

Handel med Storbritannien har ændret sig 1. januar 2021

Pr. 1 januar 2021 har vilkårene for din handel med Storbritannien ændret sig. Ændringerne betyder bl.a., at du skal registrere dig som importør i Fødevarestyrelsen, og at din import fra Storbritannien af levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, herunder fødevarer (inkl. sammensatte produkter) skal underkastes grænsekontrol ved ankomst til EU's ydre grænse. 

Som importør skal du foruden registrering:

  • Sikre at sendinger overholder de specifikke regler for dyr eller varekategorier.
  • Forhåndsanmelde importen til grænsekontrolstedet, hvor sendingen føres ind i EU.
  • Forhåndsanmelde import af fisk og fiskevarer til IUU kontrol.

Om registrering, gå til menupunktet "Registrer virksomhed til handel med Storbritannien efter Brexit"


Find reglerne for handel i din branche i fold-ud-menuen herunder 

​​


​​​Animalske fødevarer

For at kunne importere animalske fødevarer fra Storbritannien efter Brexit kræver det, at Storbritannien bliver godkendt til eksport til EU (er sket), samt at de britiske virksomheder, som du handler med, tilføjes på listen over godkendte tredjelandvirksomheder. Det er Storbritannien, der selv skal sørge for, at alle relevante virksomheder godkendes af EU.

Som udgangspunkt skal alle animalske fødevarer, der importeres til EU fra tredjelande til veterinær grænsekontrol på et godkendt veterinært grænsekontrolsted. Det gælder også produkter af EU oprindelse, som køres gennem Storbritannien (TRANSIT) som en del af transporten. 

Særligt vedr. kontrol af sundhedscertifikater ved import fra Storbritannien

Ifølge EU-reglerne skal det originale sundhedscertifikat, og hvis relevant IUU fangstattest mv. foreligge i original på det tidspunkt, hvor grænsekontrollen/IUU kontrollen foretages. Det dog under den nuværende COVID-19 situation muligt at få foretaget kontrollen på baggrund af kopier af dokumenterne, hvis den ansvarlige for sendingen erklærer over for grænsekontrollen og IUU-kontrollen, at de originale dokumenter fremsendes så hurtigt som muligt. Dette gælder pt. frem til 1. juli 2021.

Læs mere om veterinær grænsekontrol

Fisk og fiskeprodukter af vildtfangne fisk vil skulle til IUU-kontrol.

Læs mere om IUU-kontrol 

 

Animalske biprodukter

Da Storbritannien efter Brexit er blevet et tredjeland pr. 1. januar 2021, vil din virksomhed skulle importere animalske biprodukter fra Storbritannien på tredjelandsvilkår. 

Læs mere om vilkår for import af animalske biprodukter på Fødevarestyrelsens side om import af animalske biprodukter.

 

Foder

Da Storbritannien pr. 1. januar 2021 er blevet et tredjeland, vil din virksomhed skulle importere foder samt hø og halm fra Storbritannien på tredjelandsvilkår. 

Læs mere om vilkår for import af foder på Fødevarestyrelsens side om import af foder. 

 

Foder med indhold af animalske biprodukter

Foderblandinger

Foderblandinger med indhold af animalske biprodukter skal ledsages af sundhedscertifikater for de enkelte fodermidler af animalsk oprindelse, som indgår i foderblandingerne.

Dvs. at der kan være krav om flere sundhedscertifikater pr sending foder. Det er derfor vigtigt, at du kender indholdet af animalske biprodukter i det foder du importerer. Dette er også et krav, selv ved lille/minimalt indhold af bestanddele med animalsk oprindelse i foderet.

Som eksempler kan nævnes:

  • Glucosamin, chondroitin og chondroitinsulfat af animalsk oprindelse, som kan indgå i hestefoder, og som betragtes som hydrolyseret protein, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 5 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
  • Dicalcalciumphosphat af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 6 og være ledsaget af et sundhedscertifikat og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
  • Tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 7 og være ledsaget af et sundhedscertifikat og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
  • Gelatine , af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 5 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 11.
  • Kollagen, af animalsk oprindelse skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 8 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 11.
  • Fiskemel, som importeres efter betingelserne for import af forarbejdet animalsk protein i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 1 og være ledsaget af et sundhedscertifikat for hydrolyseret protein jf. bilag XV, kapitel 1. 

Foderblandinger til hunde skal importeres som forarbejdet foder til selskabsdyr,

Læs mere om import af foder til selskabsdyr

 

Mærkning af produkter, importeret fra Storbritannien.

Foder uden animalsk indhold, der er på EU-markedet efter 1. januar 2021, og er mærket med en engelsk mærkningsansvarlig, kan accepteres under forudsætning af, at foderet er markedsført i EU eller Storbritannien inden 1. januar 2021. For foder med animalsk indhold gælder dette ikke. Her skal alle EU-mærkningsbestemmelser være overholdt fra 1. januar 2021, herunder skal den mærkningsansvarlige altid være en EU-virksomhed. 


Fodermidler og andre animalske biprodukter

Da Storbritannien efter Brexit er blevet et tredjeland pr. 1. januar 2021, vil din virksomhed skulle importere fodermidler og andre animalske biprodukter fra Storbritannien på tredjelandsvilkår. 

Fodermidler af animalsk oprindelse og andre animalske biprodukter skal importeres efter de specifikke betingelser, som findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV og XV. Modellerne til sundhedscertifikaterne findes i bilag XV.

Som eksempler på fodermidler kan nævnes:

Blodprodukter, som skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 2 og være ledsaget af et sundhedscertifikat svarende til modellen i bilag XV, kapitel 4 (B).

Ægprodukter, som skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 9 og være ledsaget af et sundhedscertifikat svarende til modellen i bilag XV, kapitel 15.

Læs mere om vilkår for import af animalske biprodukter på Fødevarestyrelsens side om import af animalske biprodukter.

Foder og fodermidler med indhold af animalske biprodukter skal lige som andre animalske biprodukter til grænsekontrol ved ankomsten til EU.

Hø og Halm
Sendinger af hø og halm fra Storbritannien skal til offentlig kontrol på grænsen ved ankomsten til EU og ledsages af sundhedscertifikat. Læs mere vilkår for import af hø og halm på Fødevarestyrelsens hjemmeside om indførsel af hø og halm.


Repræsentant for eksportøren:

I henhold til art. 24 i Foderhygiejneforordningen (183/2005) skal der efter 31. december 2020 ved import til EU af foder, der indeholder eller består af fodertilsætningsstoffer, udpeges en EU-repræsentant for tredjelandsleverandøren. I Danmark er importøren automatisk EU-repræsentant for tredjelandsleverandøren. Hvis din virksomhed allerede er registreret som importør i Fødevarestyrelsen behøver du derfor ikke foretage dig yderligere.


Registrering af jeres virksomhed

Hvis jeres virksomhed importerer foder med indhold af animalsk oprindelse skal I sikre jer, at I har en registrering som ABP virksomhed. Desuden skal I sikre jer, at de nødvendige certifikater medfølger ved importen. Hvis disse ting ikke er på plads vil jeres import blive tilbageholdt ved indgangen til Danmark. 

Læs mere om registrering og godkendelse efter forordningen om animalske biprodukter 

 


Ikke-animalske produkter

Ved ikke-animalske produkter forstås frugt, grønt, nødder, krydderier m.m. (enten som fødevarer eller foder) og fødevarekontaktmaterialer.

Du kan i de fleste tilfælde frit indføre ikke-animalske produkter til Danmark uden importkontrol. Dog er visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande omfattet af krav om intensiveret kontrol eller særlige importrestriktioner. Disse produkter skal forhåndsanmeldes og føres til grænsekontrol ved indførsel til EU, også når de importeres via Storbritannien. De skal indføres til Danmark via et grænsekontrolsted, der er godkendt til at håndtere den relevante kategori af ikke-animalske produkter. 

Læs mere om ikke-animalske produkter under importrestriktion  

 

IUU kontrol (illegal ureguleret og urapporteret fiskeri)

Fisk og fiskevarer, der importeres fra Storbritannien, er fra og med 1.1.2021 omfattet af kravet om IUU-kontrol. Dvs. at fisk og fiskevarer, der importeres fra Storbritannien, skal ledsages af fangstattester. Hvis fisken har oprindelse i et andet land end Storbritannien, men er forarbejdet eller har været oplagret i Storbritannien, så skal fiskene ud over en fangstattest fra flagstaten, også ledsages af en forarbejdningserklæring eller et oplagrings/non-manipulationcertifikat fra Storbritannien.  

Fisk og fiskevarer, der ankommer til Esbjerg Havn, skal før ankomst anmeldes til IUU - kontrol til iuu-bip-esbjerg@fvst.dk 

For yderligere IUU kontrolsteder følg linket: Se mere om IUU kontrol her 

 

Levende dyr og avlsmateriale

Når Storbritannien bliver et tredjeland efter Brexit, vil din virksomhed skulle importere levende dyr fra Storbritannien på tredjelandsvilkår. 


Læs mere om vilkår for import af levende dyr og avlsmateriale på Fødevarestyrelsens side om import af levende dyr og avlsmateriale.

 

Privates indførsel af fødevarer og jagttrofæer samt rejse med kæledyr

Privat indførsel af fødevarer

Når Storbritannien bliver et tredjeland pr. 1. januar 2021, vil der gælde nye regler for, hvilke produkter du som privatperson vil kunne indføre til Danmark fra Storbritannien.

Læs mere om indførsel af animalske fødevarer til privat brug 

 

Privat indførsel af jagttrofæer

Når Storbritannien bliver et tredjeland pr. 1. januar 2021, vil der gælde nye regler for indførsel af jagttrofæer til Danmark. 

Læs mere om indførsel af behandlede jagttrofæer 

Læs mere om indførsel af ubehandlede jagttrofæer 

 

Rejse med kæledyr

Når Storbritannien bliver et tredjeland pr. 1. januar 2021, vil der gælde nye regler for rejse med kæledyr til og fra Storbritannien.  

Læs mere om de britiske myndigheders krav til rejse med kæledyr

Læs mere om rejse med kæledyr

 

Økologi

Da Storbritannien nu er et tredjeland efter 1. januar 2021, vil din virksomhed skulle importere økologiske produkter på tredjelandsvilkår.  

Læs mere om økologi-import fra Storbritannien efter 31. december her

Læs mere om vilkår for import af økologiske produkter på Fødevarestyrelsens side om import af økologi 

Læs også Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande (pdf)

 

 


Ændret 17. marts 2022