Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport til Storbritannien efter Brexit

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed

​​​​ Det britiske flag med teksten Fødevarevirksomheder: How do you brexitHer findes FAQ vedr. eksport til Storbritannien​


​Handel med Storbritanni​en ændrede sig 1. januar 2021

Pr. 1 januar 2021 blev din handel med Storbritannien ændret. Det gælder uanset at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Ændringerne betyder bl.a., at du skal registrere dig som eksportør i Fødevarestyrelsen, og at din eksport til Storbritannien af levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, herunder fødevarer skal ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen.

Som led i en gradvis indførsel af grænsekontrol i Storbritannien frem mod en fuldt indfaset grænsekontrol ved den britiske grænse, indfører Storbritannien krav om, at:

  • ​Sundhedscertifikater (også kaldet eksportcertifikater) skal ledsage eksport af levende dyr og avlsmateriale fra. 1. januar 2021.

  • Sundhedscertifikater for forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse indfases trinvist for de enkelte produktkategorier over en periode (se forside for datoer).

  • Lav risiko animalske biprodukter skal indtil indfasningen af krav om eksportcertifikater ledsages af det officielle handelsdokument for animalske biprodukter. 

  • Høj risiko animalske biprodukter skal, udover at være ledsaget at det officielle handelsdokument, forudanmeldes af importøren i IPAFFS systemet og der skal indhentes autorisation hos myndighederne i UK til at importere produkterne.  

  • Importøren skal forudanmelde importen i det britiske IPAFFS system, og den kode (UNN number), som IPAFFS systemet genererer for den pågældende forsendelse, skal påføres handelsdokumenter eller sundhedscertifikat. I perioden fra 1. januar 2021 og indtil eksportcertifikater er indfaset for fødevarer af animalsk oprindelse samt animalske biprodukter, skal UNN nummeret alene påføres certifikater for levende dyr, avlsmateriale samt produkter under beskyttelsesforanstaltninger. 

  • Fisk og fiskevarer skal fra og med 1.januar 2021 ledsages af IUU fangstattester og eventuelt forarbejdningserklæringer og oplagringsdokumenter.

  • Der er nye dokumentationskrav for transport af levende dyr til Storbritannien fra EU.  

Hvis du sender animalske varer fra EU lande til andre EU lande eller EU Samhandelsområder (fx til eller fra Irland eller Nordirland), hvor en del af transportvejen går gennem Storbritannien (transit),  skal du være opmærksom på, at der skal forhåndsanmeldes i Traces NT, at varen skal til grænsekontrol ved genindførslen i EU og at Storbritannien også vil indfase krav om sundhedscertifikater for at kunne tillade transitten. 

Læs mere i dokument om transit af levende dyr og animalske varer.

Find retningslinjer for eksport inden for din branche i menuen i venstre side. 

Læs om registrering under "Registrer virksomhed til handel med Storbritannien efter Brexit"


Find retningslinjer for eksport inden for din branche i fold-ud-menuen herunder

Animalske fødevarer

Certifi​katkrav

Der kommer krav om, at forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse til Storbritannien skal ledsages af certifikater. Se hvilke datoer disse krav træder i kraft for de forskellige produktkategorier her​.
Storbritannien har offentliggjort de modelcertifikater, som skal anvendes. Se nærmere på DEFRAs hjemmeside:

Link: DEFRAs hjemmeside med modelcertifikaterne


Baggrundsdokumenta​tion for varer af animalsk oprindelse

Indtil kravet om at forsendelser af animalsk oprindelse skal ledsages af certifikater træder i kraft, kan importørerne i UK have behov for baggrundsdokumentation i tilfælde, hvor varerne skal kunne reeksporteres til andre tredjelande. Kontakt Fødevarestyrelsen herom.  ​


Eksport af fisk og fiskevarer

Fisk og fiskevarer, der eksporteres til Storbritannien fra og med 1.1.2021, skal ledsages af IUU fangstattester.

Dansk f​​angede fisk

Udstedelsen af fangstattester på dansk fanget fisk foretages af Fiskeristyrelsen. Skriv til Fiskestyrelsen på iuu@fiskeristyrelsen.dk

Se mere på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Fisk med anden oprindelse​​ end dansk

Hvis fisk og fiskevarer har oprindelse i et andet land end Danmark, men er forarbejdet eller oplagret i Danmark, skal de, ud over fangstattesten også ledsages af en forarbejdningserklæring eller et oplagringsdokument. Udstedelsen af forarbejdningserklæring og oplagringsdokument foretages af Fødevarestyrelsen FødevareNordØst, IUU-kontrollen i Aalborg. 

Læs mere i Certifikatdatabasen

Skal du bruge forarbejdningserklæringer eller oplagringsdokumenter for fisk og fiskevarer til Storbritannien, skriv til iuu-fisktiluk@fvst.dk 


Foder
  

Efter 31. december 2020 kræver Storbritannien, at der er udpeget en britisk repræsentant for jeres virksomhed, hvis I eksporterer følgende til Storbritannien: Foder, der indeholder eller består af fodertilsætningsstoffer og/eller visse nye proteinkildeprodukter. Det er den britiske importørs ansvar at have sikret, at der i Storbritannien er udpeget en britisk repræsentant for den danske virksomhed. Den britiske repræsentant skal udfylde og underskrive et skema, hvor de skriver under på, at de vil sikre, at den danske import lever op til den engelske foderlovgivning. Se mere på denne hjemmeside:

Find mere information om de generelle forhold ved eksport til tredjelande.

Læs om eksport af foder.


Eksport af foder, animalske biprodukter (ABP), levende dyr og avlsmateriale

For foder, animalske biprodukter, levende dyr og avlsmateriale forventes en tilsvarende ordning som på fødevarer.

Certifikater skal udstedes i Traces og følge de eksporterede produkter, dyr og materiale.

Animalske biprodukter


Det fremgår bl.a. af guiden, at der er nye dokumentationskrav i forbindelse med transport af dyr (dyrevelfærd) pr. 1. januar 2021. 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en Q&A om transport af dyr til Storbritannien (pdf) 

Find mere information om de generelle forhold ved eksport til tredjelande.

Ændret 15. marts 2022