Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport til Storbritannien efter Brexit

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed

Det britiske flag med teksten Fødevarevirksomheder: How do you brexit

Handel med Storbritannien ændrer sig 1. januar 2021

Pr. 1 januar 2021 er din handel med Storbritannien ændret. Det gælder uanset at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Ændringerne betyder bl.a., at du skal registrere dig som eksportør i Fødevarestyrelsen, og at din eksport til Storbritannien af levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, herunder fødevarer skal ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen.

Som led i en gradvis indførsel af grænsekontrol i Storbritannien frem mod en fuldt indfaset grænsekontrol ved den britiske grænse pr. 1. marts 2022 indfører Storbritannien krav om, at:

  • Sundhedscertifikater (også kaldet eksportcertifikater) skal ledsage eksport af levende dyr og avlsmateriale fra. 1. januar 2021.
  • Sundhedscertifikater skal ledsage forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse fra 1. oktober 2021.
  • Lav risiko animalske biprodukter skal indtil 1. oktober 2021 fortsat ledsages af det officielle handelsdokument for animalske biprodukter. Efter 1. oktober forventes der at komme krav om at forsendelser af animalske biprodukter skal ledsages af eksportcertifikat.
  • Høj risiko animalske biprodukter skal, udover at være ledsaget at det officielle handelsdokument, forudanmeldes af importøren i IPAFFS systemet og der skal indhentes autorisation hos myndighederne i UK til at importere produkterne. 
  • Importøren skal forudanmelde importen i det britiske IPAFFS system, og den kode (UNN number), som IPAFFS systemet genererer for den pågældende forsendelse, skal påføres handelsdokumenter eller sundhedscertifikat. I perioden 1. januar til 1. oktober skal UNN nummeret alene påføres certifikater for levende dyr, avlsmateriale samt produkter under beskyttelsesforanstaltninger.
  • Fisk og fiskevarer skal fra og med 1.januar 2021 ledsages af IUU fangstattester og eventuelt forarbejdningserklæringer og oplagringsdokumenter.
  • Der er nye dokumentationskrav for transport af levende dyr til Storbritannien fra EU.  

Hvis du sender animalske varer fra EU lande til andre EU lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (transit), så skal du være opmærksom på, at der skal forhåndsanmeldes i Traces NT, at varen skal til grænsekontrol ved genindførslen i EU og at Storbritannien fra 1. oktober 2021 kræver sundhedscertifikater for at kunne tillade transitten. Læs mere i dokument om transit af levende dyr og animalske varer.

Find retningslinjer for eksport inden for din branche i menuen i venstre side. 

Læs om registrering under "Registrer virksomhed til handel med Storbritannien efter Brexit"


Find retningslinjer for eksport inden for din branche i fold-ud-menuen herunder

Animalske fødevarer
Certifikatkrav

Med virkning fra 1. oktober 2021 skal forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse til Storbritannien ledsages af certifikater. Storbritannien har offentliggjort de modelcertifikater, som skal anvendes. Se nærmere på DEFRAs hjemmeside:

Link: DEFRAs hjemmeside med modelcertifikaterne


Baggrundsdokumentation for varer af animalsk oprindelse i perioden 1. januar til 1. oktober 2021
For en række varer af animalsk oprindelse vil krav om, at forsendelser til UK skal ledsages af et certifikat først træde i kraft den 1. oktober 2021 I denne overgangsperiode kan importørerne i UK have behov for baggrundsdokumentation i tilfælde, hvor varerne skal kunne reeksporteres til EU eller andre tredjelande. Kontakt Fødevarestyrelsen herom.  


Eksport af fisk og fiskevarer

Fisk og fiskevarer, der eksporteres til Storbritannien fra og med 1.1.2021, skal ledsages af IUU fangstattester.

Dansk fangede fisk
Udstedelsen af fangstattester på dansk fanget fisk foretages af Fiskeristyrelsen. Skriv til Fiskestyrelsen på iuu@fiskeristyrelsen.dk

Se mere på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Fisk med anden oprindelse end dansk
Hvis fisk og fiskevarer har oprindelse i et andet land end Danmark, men er forarbejdet eller oplagret i Danmark, skal de, ud over fangstattesten også ledsages af en forarbejdningserklæring eller et oplagringsdokument. Udstedelsen af forarbejdningserklæring og oplagringsdokument foretages af Fødevarestyrelsen FødevareNordØst, IUU-kontrollen i Aalborg. 

Læs mere i Certifikatdatabasen

Skal du bruge forarbejdningserklæringer eller oplagringsdokumenter for fisk og fiskevarer til Storbritannien, skriv til iuu-fisktiluk@fvst.dk 


Foder
  

Efter 31. december 2020 kræver Storbritannien, at der er udpeget en britisk repræsentant for jeres virksomhed, hvis I eksporterer følgende til Storbritannien: Foder, der indeholder eller består af fodertilsætningsstoffer og/eller visse nye proteinkildeprodukter. Det er den britiske importørs ansvar at have sikret, at der i Storbritannien er udpeget en britisk repræsentant for den danske virksomhed. Den britiske repræsentant skal udfylde og underskrive et skema, hvor de skriver under på, at de vil sikre, at den danske import lever op til den engelske foderlovgivning. Se mere på denne hjemmeside:


Eksport af foder, animalske biprodukter (ABP), levende dyr og avlsmateriale

For foder, animalske biprodukter, levende dyr og avlsmateriale forventes en tilsvarende ordning som på fødevarer.

Certifikater skal udstedes i Traces og følge de eksporterede produkter, dyr og materiale.

Animalske biprodukter


Det fremgår bl.a. af guiden, at der er nye dokumentationskrav i forbindelse med transport af dyr (dyrevelfærd) pr. 1. januar 2021. 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en Q&A om transport af dyr til Storbritannien (pdf) 

Find mere information om de generelle forhold ved eksport til tredjelande.Ændret 22. juli 2021