Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Nye fødevarer (novel food) - lovstof

Læs om EU's og de danske regler for novel food. En fødevare er novel food, hvis den ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997 - datoen hvor de første novel food regler trådte i kraft.
Bemærk at nye regler træder i kraft d. 1. januar 2018!

​Fakta – de nye regler betyder:

  1. Godkendelsesproceduren bliver strømlinet og vil fremover foregå på samme måde som godkendelsesproceduren for tilsætningsstoffer og genmodificerede fødevarer
  2. Der indføres generiske godkendelser, dvs. godkendelser, som gælder generelt og ikke kun for en bestemt virksomhed
  3. Der gives mulighed for databeskyttelse af nyligt udviklede data
  4. Adgangen for traditionelle fødevarer fra tredjelande til EU’s markeder lettes, og definitionen af nye fødevarer og anvendelsesområdet for forordningen præciseres
    ​​

Få en introduktion til de nye regler

 

EU-regler
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer


Danske regler
Bekendtgørelse om straffebestemmelser

 

Vejledning
Vejledning om novel food


Ændret 13. februar 2018