Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og markedsføring af fødevarer - lovstof

 

​​​Mærkning generelt

Fødevareinformationsf​​orordningen

Mærkningsbekend​​​​tgørelsen

Mærknin​gsv​ejledningen 

 


Mærkning af okse- og kalvekød
Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97

Forordning nr. 1825/2000 af 25. august 2000
om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter


Bekendtgørelse nr. 1281 af 5/12/2014 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår
afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt
 
Mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter
 
Mærkning om alle​rgen​er
 
 
Ernærings-og sundhedsanprisninger
Ændret 15. december 2021