Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning - lovstof

Aktuelle love, bekendtgørelser og vejledninger om lægemidler til dyr.

​​​​​​Om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger
 
Om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger​
 

Bekendtgørelse nr. 1086 af 29. november 2011 om godkendelse af dyrlæger til at ​​foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger 

 
Om dyreejers anven​delse af lægemidler til dyr
Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
 
Om registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret
 
Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
 
 
Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
 
Sundhedsrådgivning for minkfarme
 
Andet 
​Sundhedsrådgivning for får og geder
 
Sundhedsrådgivningsaftaler for akvakultur
 
Love – Lov om hold af dyr
 
Lov om dyrlæger
 
Maksimale grænseværdier
 
 
Lægemidler til hesteslægten
 
Senere ændringer:
 
Hormoner
 
​Kontrol for restkoncentrationer​
Ændret 3. november 2020