Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ind- og udførsel af levende dyr - lovstof

Her finder du lovgivning om indførsel og udførsel af levende dyr.

​​​​​​​​​​Generelle regler for ud- og indførsel af levende d​yr

 
Bekendtgørelse nr. 757 af 23/07/2019 om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner
 
 
 

Forordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder
 
 
Akvakulturdyr, akvariefisk

Kommercielle regler:

 
 
 
 
 
 

Ikke-kommerciel flytning:

Se under "Kæle​dyr" ​​​​​
 
Cirkusdyr
 
Fjerkræ, rugeæg
 
 
 
 
 

 
Fugle

Ikke-kommerciel flytning: 

Se under "Kæledyr"
 
 
Derudover gælder ved ikke-kommerciel flytning fra tredjelande: 
 

Kommercielle regler:

 

 
Får og geder
 

 
 
 
Heste
 
 
 
 
 
Hunde, katte og fritter

Ikke-kommercielle regler:

Se under "Kæledyr"
 
Se desuden under:
 
Derudover gælder:
 

Kommercielle regler:

 

Indførsel af hund og kat fra Grønland til Danmark:

Fra og med 1. januar 2019 skal indførsel af hunde og katte fra Grønland til Danmark ske i overensstemmelse med de almindelige krav for  hhv. ikke-kommerciel flytning eller kommerciel indførsel.
 
 
Krybdyr, padder og hvirvelløse dyr

Ikke-kommercielle regler: 

Se under "Kæledyr"
 
Se desuden mere under:
 
Derudover gælder:
Øvrige arter af krybdyr, padder og hvirvelløse dyr - Import- og indførselskrav – La 23,0-2100
 
 
Kvæg
 
 
 
 
 


 
Kæledyr

Ikke-kommerciel flytning:

 
Svin
 
 
Zoo-​dyr (dyr, der er bestemt til zoologiske haver)
 
 
 
Øvrige hov- og klovbærende dyrearter

 
 
 
​ ​

Ændret 4. marts 2021