Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ind- og udførsel af levende dyr - lovstof

Her finder du lovgivning om indførsel og udførsel af levende dyr.

Fra den 21. april 2021 finder EU's ny dyresundhedslov (forordning 2016/429) anvendes.

Du kan læse mere om dyresundhedsloven og de overgangsforanstaltninger, der er gældende i forhold til import fra tredjelande og i forhold til samhandel med EU frem til den 17. oktober 2021 på Fødevarestyrelsens side om dyresundhedsloven.

Gå til siden Dyresundhedsloven​Generelle regler for ud- og indførsel af levende d​yr


Bekendtgørelse nr. 1409 af 30/11/2018 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr OBS- flere artikler i denne  bekendtgørelse er ophævet ved bek. 1351/2019
 
Bekendtgørelse nr. 757 af 23/07/2019 om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner
Ikke-kommerciel flytning:

Se under "Kæle​dyr" ​​​​​
Fjerkræ, rugeæg
 
 
 

 
Fugle

Ikke-kommerciel flytning: 

Se under "Kæledyr"
 
 
Derudover gælder ved ikke-kommerciel flytning fra tredjelande: 
 

Kommercielle regler:

 

 
 
Hunde, katte og fritter

Ikke-kommercielle regler:

Se under "Kæledyr"
 
Se desuden under:
 
Derudover gælder:
 

Kommercielle regler:

 

Indførsel af hund og kat fra Grønland til Danmark:

Fra og med 1. januar 2019 skal indførsel af hunde og katte fra Grønland til Danmark ske i overensstemmelse med de almindelige krav for  hhv. ikke-kommerciel flytning eller kommerciel indførsel.
 
Kaniner og harer (Lagomorpha)

Ikke-kommercielle regler (OBS kun relevant for kaniner): 

Se under "Kæledyr"
 
 

Kommercielle regler:

 
Krybdyr, padder og hvirvelløse dyr

Ikke-kommercielle regler: 

Se under "Kæledyr"
 
Se desuden mere under:
 
Derudover gælder:
Øvrige arter af krybdyr, padder og hvirvelløse dyr - Import- og indførselskrav – La 23,0-2100
 

Kvæg
 
 
 
 


 
Kæledyr

Ikke-kommerciel flytning:

 
Svin
 

​ ​

Ændret 6. maj 2021