Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ind- og udførsel af avlsmateriale - lovstof

Her finder du den relevante lovgivning fra EU og Fødevarestyrelsen vedrørende krav til ind- og udførsel af sendinger af avlsmateriale.

​​Fra den 21. april 2021 finder EU's ny dyresundhedslov (forordning 2016/429) anvendes.

Du kan læse mere om dyresundhedsloven og de overgangsforanstaltninger, der er gældende i forhold til import fra tredjelande og i forhold til samhandel med EU frem til den 17. oktober 2021 på Fødevarestyrelsens side om dyresundhedsloven.

Gå til siden Dyresundhedsloven

Derudover finder følgende anvendelse:

Generelle regler for ud- og indførsel af avlsmateriale

Forordning (EU) 2017/625 - forordningen om offentlig kontrol

Bekendtgørelse nr. 1351 af 10/12/2019 om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekendtgørelse nr. 56 af 15/01/2016 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter mv. OBS- flere artikler i denne  bekendtgørelse er ophævet ved bek. 1351/2019

Bekendtgørelse nr. 134 af 06/02/2019 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter  OBS- flere artikler i denne  bekendtgørelse er ophævet ved bek. 1351/2019

Bekendtgørelse nr. 729 af 29/05/2020 om udstedelse af certifikater for for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer

Bekendtgørelse nr. 964 af 22/06/2022 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. ​


Tyresæd

Forordning (EF) 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen)

Kommissionens beslutning 2005/290/EF om forenklede certifikater til brug ved import af tyresæd og fersk svinekød fra Canada


Kvægembryoner

Forordning (EF) 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen)
​​

Sæd, embryoner og oocytter fra får og geder

Forordning (EF) 999/2001 om fastsæ​ttelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen)

Avlsmateriale fra andre dyrearter end dem nævnt herover

Efter bekendtgørelse nr. 134 af 06/02/2019 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter mv. skal der forudgående søges om tilladelse til indførsel eller import hos Dyresundhed i Fødevarestyrelsen:

Skriv til os her
​​
Ændret 6. oktober 2022