Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hygiejneregler

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler, der er fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

​​​Hygiejnereglerne er listet op på denne side og med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX.

Vær opmærksom på i Retsinformation at få alle ændringer til reglerne med. Ændringerne er nemlig ikke med i denne oversigt.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivning af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet.

 
Love
 
Forordninger
Bekendtgørelser
Vejledninger og cirkulærer
Vejledninger fra Europa-Kommissionen
​ ​
Generelt om hygiejnereglerne
En række regler for fødevarer er fælles i EU, fx Fødevareforordningen og Hygiejneforordningerne. Samtidig er der kontrolforordninger med regler for den offentlige kontrol med fødevarevirksomheder.
 
Som supplement til EU-reglerne er der forordninger om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, om trikinkontrol med kød, om særlige salmonella-garantier for visse typer kød og æg til Finland og Sverige samt om gennemførelses- og overgangsordninger.
 
I Danmark er fødevareloven tilpasset EU-forordningerne. En række bekendtgørelser supplerer forordningerne og fødevareloven.
 
Hygiejneforordningerne
Hygiejneforordningen indeholder indretnings- og driftsmæssige krav til alle fødevarevirksomheder, lige fra fiskeren til kiosken. Hygiejneforordningen for animalske fødevarer indeholder supplerende indretnings- og driftsmæssige krav for (engros)virksomheder med animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).
 
Forordningen om mikrobiologiske kriterier for fødevarer indeholder regler om mikrobiologisk undersøgelse af en række fødevarer og grænseværdier for visse fødevarer.
 
Kontrolforordningerne
Kontrolforordningen indeholder de generelle krav til den offentlige kontrol med foderstof- og fødevarelovgivningen samt regler om dyresundhed og dyrevelfærd. Kontrolforordningen for animalske fødevarer fastsætter supplerende krav til den offentlige kontrol med animalske fødevarer.
 
Hygiejnevejledning – digital
I den digitale hygiejnevejledning kan du nemmere navigere rundt i de mange hygiejneregler og finde, hvad du søger.

Søg på virksomhedstype, produkt eller emne
Som virksomhed kan man gå ind og søge på typen af virksomhed fx "Bager" eller "Slagter" og få et hurtigt overblik over de regler, der er relevante for netop bagere eller slagtere. Tilsvarende kan man søge på produkt fx "Bagværk" eller emne fx "Selvbetjening".
 ​
Autorisationsvejledning – digital
I den digitale autorisationsvejledning kan du nemmere navigere rundt i de mange hygiejneregler og finde, hvad du søger.
 ​​
Læs mere
 
Ved påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet – regler
​