Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Genmodificerede fødevarer - lovstof

Fødevarer, der indeholder eller er fremstillet af en genetisk modificeret organisme (GMO), er underlagt fælles EU-regler om godkendelse og mærkning.

​Straffebestemmelserne for overtrædelse af reglerne om genetisk modificerede fødevarer er dog indarbejdet i de nationale lovgivninger, hvilket i Danmark er sket ved en ændring af mærkningsbekendtgørelsen (se nedenfor).
 
EU-regler
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF
  • Kommissionens forordning (EF) Nr. 641/2004 af 6. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår tilladelse til nye genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, meddelelser om eksisterende produkter samt utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering. EF-Tidende nr. L 102 af 7. april 2004, s. 14.

Forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003

Forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003

Direktiv 2001/18/EF

Forordning (EF) Nr. 641/2004 af 6. april 2004

Forordning (EF) nr. 1829/2003

EF-Tidende nr. L 102 af 7. april 2004, s. 14

Danske regler

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om genetisk modificerede fødevarer

Vejledning om GMO-regler
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om GMO-reglerne. Vejledningens formål er at fungere som støtte i kontrollen af, om bestemmelserne om genetisk modificerede fødevarer overholdes. Samtidig er vejledningen tænkt som en hjælp til virksomheder, som skal efterleve reglerne. Der er desuden udarbejdet en pjece om de nye regler, som i højere grad er rettet til den almindelige forbruger og til mindre virksomheder.
 

Vejledning om genetisk modificerede fødevarer

Se også Rettelser til Vejledning om GMO

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer af 25. oktober 2006

GMO - Genmodificerede fødevarer (pdf)

 

GMO og økologi
Der må ifølge Økologiforordningen ikke bruges GMO og produkter fremstillet af GMO til økologiske fødevarer. Fx må foder til økologiske dyr ikke indeholde eller stamme fra GMO. Det samme gælder for tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer til økologiske fødevarer. Medicin til økologiske dyr må dog godt være fremstillet af GMO. Se nærmere om GMO og økologi i Vejledning om genetisk modificerede fødevarer.
 
 
Læs mere på andre sider


Ændret 2. december 2021