Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Økologilovgivning

I EU findes fælles økologiregler i form af forordninger. Disse EU-økologiforordninger, der er umiddelbart gældende lov i alle EU-medlemslande, indeholder bl.a. regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

​​​​EU's økologiforordninger danner lovgrundlaget for produktion og forhandling af økologiske fødevarer i Danmark og i resten af EU. Forordningerne fastsætter detaljerede regler for produktion, forarbejdning, import, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer.

Derudover har Fødevarestyrelsen med hjemmel i Økologiloven udstedt bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., som implementerer den nationale kontrolordning i Danmark. Alle medlemslandende skal ifølge EU-økologiforordningerne implementere en national økologikontrolordning. 

Find mere information om økologisk produktion, mærkning og krav til virksomhederne på siden "Økologi".

Dansk økologilovgivning på Fødevar​estyrelsens område
Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, økologisk akvakultur m.v. fastlægger bl.a. bestemmelser om registrering og kontrol af økologiske virksomheder, der gerne vil producere økologiske fø​devarer, økologisk foder til selskabsdyr med animalsk indhold, den danske økologikontrolkode samt bestemmelserne for og udformningen af Ø-mærket.
 
Den danske økologilov
Økologiloven bemyndiger ministeriet til at gennemføre EU økologilovgivningen, fastsætter bl.a. bestemmelser om ​autorisation af økologiske virksomheder, om markedsføring af økologiske produkter og Ø-mærket, om Det Økologiske Fødevareråd og om sanktioner og konsekvenser ved overtrædelser af økologireglerne.

Økologiloven (Lovbekendtgørelse nr. 21 af 04.januar 2017 af økologiloven)
 
EU's økologiforordninger
EU's forordninger om økologi indeholder regler for produktion, forarbejdning, mærkning, import, forhandling og kontrol af økologiske fødevarer i Danmark og resten af EU.
 
Konsoliderede versioner af EU's økologiforordninger 
Økologiforordningen:
 
Økologi-gennemførelsesforordningen:
 
Kronologisk oplistning af alle udstedte økologiforordninger:
Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Forordning (EØF) nr. 2092/91
 
Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Rådets Forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 om ændringer af Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
 
Kommissionens Forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande​
 
Kommissionens Forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 537/2009 af 19. juni 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i Fællesskabet
 
Berigtigelse til Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

Kommissionens F​orordning (EU) Nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU

Berigtigelse af 18.1.2011 til Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 426/2011 af 2. maj 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 590/2011 af 20. juni 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1084/2011 af 27. oktober 2011 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1267/2011 af 6. december 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 126/2012 af 14. februar 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008, for så vidt angår dokumentation, og om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra Amerikas Forenede Stater
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for økologisk vin
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens Forordning (EU) nr. 508/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 751/2012 af 16. august 2012 om berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 125/2013 af 13. februar 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 ​
Kommissionens Forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse. [Kroatiens optagelse i EU betyder, at Kroatien slettes fra bilag IV i Kommissionens Forordning 1235/2008]
 
Kommissionens Forordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kontrolordningen for økologisk produktion
 ​
Rådets Forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse​
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 567/2013 af 18. juni 2013 om berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 586/2013 af 20. juni 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår datoen for indgivelse af årsberetningen
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol 
 ​​​
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1364/2013 af 17. december 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår anvendelsen af ikke-økologisk opdrættet yngel af akvakulturdyr og ikke-økologisk yngel af toskallede skaldyr i økologisk akvakultur
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 354/2014 af 8. april 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 355/2014 af 8. april 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 442/2014 af 30. april 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår anmodninger om optagelse på listen over tredjelande, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol ved import af økologiske produkter
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 644/2014 af 16. juni 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande 
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 836/2014 af 31. juli 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1287/2014 af 28. november 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1358/2014 af 18. december 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår økologiske akvakulturdyrs oprindelse, opdrætspraksis for akvakultur​dyr, foder og ​økologiske akvakulturdyr og produkter og stoffer, der er tilladt i produktionen af økologisk akvakultur
 
Kommissionens Forordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/931 af 17. juni 2015 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1980 af 4. november 2015 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2345 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol 
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1330 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 ​
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer og af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2259 af 15. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/838 af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår foder til visse økologiske akvakulturdyr
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 af 22. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862 af 16. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2273 af 8. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2329 af 14. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/949 af 3. juli 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets fororning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1584 af 22. oktober 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/446 af 19. marts 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande
 
 
Ny økologiforordning fra 1. januar 2021
 
Ændret 14. august 2019