Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Økologilovgivning

I EU findes fælles økologiregler i form af forordninger. Disse EU-økologiforordninger, der er umiddelbart gældende lov i alle EU-medlemslande, indeholder bl.a. regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

​​​​EU's økologiforordninger danner lovgrundlaget for produktion og forhandling af økologiske fødevarer i Danmark og i resten af EU. Forordningerne fastsætter detaljerede regler for produktion, forarbejdning, import, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer.

Derudover har Fødevarestyrelsen med hjemmel i Økologiloven udstedt bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., som implementerer den nationale kontrolordning i Danmark. Alle medlemslandene skal ifølge EU-økologiforordningerne implementere en national økologikontrolordning. 

Find mere information om økologisk produktion, mærkning og krav til virksomhederne på

Dansk økologilovgivning på Fødevar​estyrelsens område
Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, økologisk akvakultur m.v. fastlægger bl.a. bestemmelser om registrering og kontrol af økologiske virksomheder, der gerne vil producere økologiske fø​devarer, økologisk foder til selskabsdyr med animalsk indhold, den danske økologikontrolkode samt bestemmelserne for og udformningen af Ø-mærket.
 
Den danske økologilov
Økologiloven bemyndiger ministeriet til at gennemføre EU økologilovgivningen, fastsætter bl.a. bestemmelser om ​autorisation af økologiske virksomheder, om markedsføring af økologiske produkter og Ø-mærket, om Det Økologiske Fødevareråd og om sanktioner og konsekvenser ved overtrædelser af økologireglerne.

Økologiloven (jf. Bekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2020 af økologiloven)
 
EU's økologiforordninger
EU's forordninger om økologi indeholder regler for produktion, forarbejdning, mærkning, import, forhandling og kontrol af økologiske fødevarer i Danmark og resten af EU.
 

Konsoliderede versioner af EU's økologiforordninger 

Økologiforordningen:
 
Økologi-gennemførelsesforordningen:
Bemærk, at
  • konsolideringen ikke omfatter forordning 2019/2164 af 17. december 2019 . Denne forordning fastlægger et nyt bilag VIII. Bilag VIII, del a, indeholder en fejl, som er indmeldt til Kommissionen, idet der ud for E 941 er anført "Erythritol", i stedet for det korrekte "Nitrogen".
  • der er en fejl i konsolideringens artikel 27, stk. 1, litra b. Teksten burde have været : (b)  mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer ; enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII.
  

Kronologisk oplistning af alle udstedte økologiforordninger:

 
 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

Kommissionens F​orordning (EU) Nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU

Berigtigelse af 18.1.2011 til Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 ​
 
 ​​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny økologiforordning fra 1. januar 2021
 

Ændret 31. marts 2020