Gå til navigation Gå til hovedindhold

Lovstof gældende for Grønland

Fødevarestyrelsen varetager en række opgaver på veterinær- og fødevareområdet i Grønland.

​​Fødevarestyrelsen arbejder i den forbindelse som myndighed for Grønland.

Fødevarestyrelsen har følgende opgaver i Grønland:

  • Autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer der er godkendt med henblik på eksport.
  • Autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder, der forarbejder animalsk affald.
  • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme/zoo-sanitære område - undtagen sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker, herunder rabies. 
  • Indførsel af levende dyr og animalske produkter for så vidt angår dyresundhedsmæssige forhold.
  • Udførsel af non food-produkter af animalske oprindelse og levende dyr med krav om dyresundhedsmæssige attestationer.
  • Udførsel af fødevarer af animalsk oprindelse.
  • Overvågning af dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter.
  • Anvendelse af lægemidler til dyr samt forbud mod anvendelse af visse stoffer, herunder bl.a. sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Fødevarestyrelsen udarbejder generelle retsforskrifter, koordinerer og styrer varetagelsen af ovennævnte opgaver.

Den 5. april 2014 har Grønland opnået samhandelsstatus i henhold til Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedure for hygiejnekontrol af Fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland.

Grønland er derfor ikke længe tredjeland i forhold til de nævnte produkter.

Lovgivning

Det overordnede juridiske grundlag for Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland udgøres af:

 

Generelle bestemmelser vedr. opgaver og beføjelser

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter generelle bestemmelser for Fødevarestyrelsen. 

Bekendtgørelse nr. 1005 af 28. maj 2017 om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der
administreres af miljø- og fødevareministeren


Bekendtgørelse nr. 1006 af 28. maj 2017 om Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende
Grønland

Fødevarer

Ind- og udførsel af fødevarer af animalsk oprindelse.

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter bestemmelser for fødevarer og fødevarevirksomheder - herunder autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder (inkl. fartøjer) der producerer animalske fødevarer, der er godkendt med henblik på samhandel og/eller eksport.

 

 

Bekendtgørelse nr. 83 af 13. februar 2008 for Grønland om muslinger m.m.

Bekendtgørelse nr. 789 af 28. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m.

Bekendtgørelse nr. 292 af 27. marts 2017 for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
Bekendtgørelse nr. 1170 af 7. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

 

Bekendtgørelse nr. 826 af 2. juli 2015 for Grønland om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1162 af 26. september 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i visse fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1163 af 26. september 2013 for Grønland om tilsætninger til visse fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1164 af 26. september 2013 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1165 af 26. september 2013 for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer 

 

Bekendtgørelse nr. 600 af 24. juni 2008 for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter
Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Bekendtgørelse nr. 1026 af 26. juni 2020 for Grønland om betaling for kontrol i virksomheder, som fremstiller fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter som ikke er bestemt til konsum og virksomheder, herunder fartøjer, som forarbejder fisk og fiskevarer m.v. 

Indførsel til Grønland af sendinger af animalske produkter til eget forbrug 

Bekendtgørelse nr. 383 af 15. april 2014 fra Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

 

Veterinærkontrol og betaling ved indførsel af fisk, fiskevarer, levende muslinger m.m. fra tredjelande (grænsekontrol)

Bekendtgørelse nr. 384 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Bekendtgørelse nr. 385 af 15. april 2014 for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner

Bekendtgørelse nr. 386 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter

Bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2014 for Grønland procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland

Bekendtgørelse nr. 388 af 15. april 2014 for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Bekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse produkter

 

Bekendtgørelse nr. 977 af 23.juni 2022 for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførs​el af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter​

 

Bortskaffelse af animalsk affald.
Vejledning for Grønland om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe i international fart i havne samt andet kategori 1-affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen : Affaldsvejledning (20. juni 2014)

 

Animalske biprodukter

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter bestemmelser for udførsel af non food-produkter af animalske oprindelse med krav om dyresundheds-mæssige attestationer, samt bestemmelser for virksomheder - herunder autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder (inkl. fartøjer) der forarbejder animalske biprodukter.


Bekendtgørelse nr. 1346 af 5. december 2007 for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Bekendtgørelse nr. 1026 af 26. juni 2020 for Grønland om betaling for kontrol i virksomheder, som fremstiller fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter som ikke er bestemt til konsum og virksomheder, herunder fartøjer, som forarbejder fisk og fiskevarer m.v. 

Smitsomme husdyrsygdomme

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter bestemmelser for overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme/zoo-sanitære område - undtagen sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker, herunder rabies. 


Bekendtgørelse nr. 250 af 10. april 1995 for Grønland om anmeldelse af husdyrsygdomme

Bekendtgørelse nr. 249 af 10. april 1995 for Grønland om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme
Bekendtgørelse nr. 817 af 3. november 1999 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme

Indførsel af levende dyr til/fra Grønland

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter bestemmelser for indførsel og udførsel til/fra Grønland af levende dyr og animalske produkter for så vidt angår dyresundhedsmæssige forhold og krav om dyresundhedsmæssige attestationer.  

Regulativ af 1948 angående forbud mod indførelse af levende dyr og vegetabilier af udenlandsk oprindelse til Grønland 

Bekendtgørelse nr. 1310 af 20. november 2013 for Grønland om ophævelse af bekendtgørelse af 14. december 1943 vedrørende forbud mod indførsel af katte i Grønland

Vejledende retningslinjer for indførsel af dyr og vegetabilier til Grønland


OBS - Nye regler for indførsel fra Grønland til Danmark

Fra og med den 1. januar 2019 bliver reglerne for indførsel af hunde og katte fra Grønland til Danmark ændret, så de følger til de helt almindelige EU-krav, som fremgår af Kæledyrsforordningen og bekendtgørelse nr. 1408/2018 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

 

Dyrlægegerning og anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelser udstedt for Grønland der fastsætter bestemmelser for overvågning af dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter samt anvendelse af lægemidler til dyr og forbud mod anvendelse af visse stoffer, herunder bl.a. sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Bekendtgørelse nr. 331 af 24. maj 1995 for Grønland om udøvelse af dyrlægegerning af personer, der ikke er uddannet som dyrlæge

Bekendtgørelse nr. 800 af 14. december 1989 om forbud mod stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning (bekendtgørelsen er stadig gældende for Grønland)​​​​​​​​


​​Foder
​​De bekendtgørelser, der fastsætter de specifikke regler på foderområdet i Grønland, forventes at blive publiceret og træde i kraft i starten af 2023. ​
Ophævede bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 915 af 31. august 2006 om ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 

Bekendtgørelse nr. 798 af 13. juli 2006 for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer

Bekendtgørelse nr. 890 af 22.september 2005 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Bekendtgørelse nr. 476 af 6. maj 2010 for Grønland om visse forureninger i fødevarer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ændret 3. januar 2023