Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tilladte og ikke-tilladte anprisninger:
6. Supplerende mærkningskrav ved brug af ernærings- og sundhedsanprisninger

 

6.1 Krav om næringsdeklaration ved brug af ernærings- og sundhedsanprisninger

Anprisningsforordningens artikel 7

Fødevareinformationsforordningens artikel 49


Færdigpakkede fødevarer skal næringsdeklareres ved brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger.


Denne næringsdeklaration skal være den obligatoriske næringsdeklaration: Energi, fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt.

Virksomheden skal deklarere det anpriste næringsstof.

Hvis det anpriste næringsstof er et af de næringsstoffer, det er tilladt frivilligt at supplere den obligatoriske næringsdeklaration med (fx kostfiber), skal mængden deklareres i næringsdeklarationen.

Fødevareinformationsforordningens artikel 30, stk. 2

 

For øvrige anpriste næringsstoffer eller andre stoffer (fx omega-3 fedtsyrer) skal mængden af stofferne angives uden for næringsdeklarationen, men i samme synsfelt som næringsdeklarationen.

Der er krav til rækkefølgen af de deklarerede næringsstoffer i næringsdeklarationen. Hvis der er brugt en ernærings- eller sundhedsanprisning i en reklame for et færdigpakket produkt, skal produktet næringsdeklareres, selvom der ikke er en anprisning på selve mærkningen af produktet.

En række færdigpakkede fødevarekategorier er undtaget fra den obligatoriske næringsdeklaration (fx tyggegummi).

Hvis man bruger ernærings- og sundhedsanprisninger på disse fødevarer (fx anpriser tyggegummi som værende "sukkerfrit"), skal produktet have en næringsdeklaration. Dette gælder også, hvis der er tale om en lille pakning.

Fødevareinformationsforordningens bilag 5

Næringsdeklarationsvejledningen

Undtagelser fra krav om næringsdeklaration

1) Generiske reklamer er undtaget


Bruges ernærings- og sundhedsanprisninger i generiske reklamer (se afsnit 1.1), er der ikke krav om næringsdeklaration.

Hvis den generiske reklame er meget tæt forbundet til en virksomheds produkt, kan det medføre krav om næringsdeklaration på produktet.

 
2) Ikke-færdigpakkede fødevarer er undtaget

Bruges ernærings- og sundhedsanprisninger af ikke-færdigpakkede fødevarer, er der ikke krav om næringsdeklaration.

Ikke-færdigpakkede fødevarer er fødevarer, der udbydes til salg til den endelige forbruger eller til storkøkkener) eller for fødevarer, der pakkes ind på salgsstedet på køberens anmodning, eller som er færdigpakket med henblik på at blive solgt straks (svarende til "direkte salg").

Anprisningsforordningens artikel 1, stk. 2, 2.afsnit.

I Danmark er der ikke nationale regler for næringsdeklaration på ikke-færdigpakkede fødevarer. Virksomheder skal kunne fremvise data og dokumentation for, at anprisningsreglerne er overholdt.

 

Anprisningsforordningens artikel

 

Særlige regler for kosttilskud

Kosttilskudsbekendtgørelsen
Kosttilskudsvejledningen

For kosttilskud gælder særlige regler for deklaration af indholdsstoffer. Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning i kosttilskuddet skal anføres i mærkningen. Mængden skal gives i forhold til den anbefalede daglige dosis.

Hvis et næringsstof eller andet stof er anprist, skal dette næringsstof eller andet stof være deklareret i forhold til daglig dosis.

Anprisningsforordningens artikel 7, 3. led.

Kosttilskudsdirektivets artikel 6, stk. 3

 

Tolerancer ved næringsdeklaration

Den deklarerede værdi skal være inden for niveauet i betingelserne for anprisningen, bortset fra analyseusikkerheden. Fx må ernæringsanprisningen "lavt indhold af fedt" kun bruges, hvis indholdet af fedt i produktet højst er 3 g/100 g for faste fødevarer. Indholdet af fedt i produktet må derfor ikke overstige 3 g/100 g bortset fra analyseusikkerheden.

 

EU-retningslinjer for tolerance til brug for myndigheders kontrol af næringsdeklaration

Næringsdeklarationsvejledningen

 


6.2 Supplerende mærkningskrav ved brug af ernæringsanprisninger

Anprisningsforordningens artikel 9 og bilag

Virksomheden skal være opmærksom på, om der i betingelserne for brug af en ernæringsanprisning er krav om supplerende oplysninger.

Ved brug af ernæringsanprisningen "Uden tilsat sukker" skal erklæringen "Med et naturligt indhold af sukker" gives, hvis produktet indeholder naturligt forekommende sukkerarter (se afsnit 3.3).

Ved brug af ernæringsanprisningen "Energireduceret" skal virksomheden angive det eller de karakteristika, der gør, at fødevarens samlede energiværdi er reduceret (se afsnit 3.3).

Ved brug af fx ernæringsanprisningen "Light" eller "Let" skal virksomheden angive, hvilke egenskaber der gør fødevaren "light" eller "let" (se afsnit 3.3).

For alle sammenlignende ernæringsanprisninger gælder det, at virksomheden skal angive forskellen i mængden af et næringsstof og/eller energiværdien (se afsnit 3.4).


6.3 Supplerende mærkningskrav ved brug af sundhedsanprisninger

Anprisningsforordningens artikel 10 og 14

Forordninger for godkendte sundhedsanprisninger

Kommissionens retningslinjer for særlige betingelser for sundhedsanprisninger som fastsat i artikel 10 i anprisningsforordningen

Sundhedsanprisninger skal være ledsaget af en række supplerende oplysninger på produktets mærkning. Det gælder også, hvis sundhedsanprisningen benyttes i en præsentation eller en reklame for fødevaren. Her skal man også være opmærksom på særlige oplysninger eller advarsler, som stilles som betingelser for anvendelse af den enkelte godkendte sundhedsanprisning, som beskrevet til sidst i dette afsnit.

Obligatoriske oplysninger (erklæringer), som skal gives, når der bruges sundhedsanprisninger

Anprisningsforordningens artikel 10, stk. 2, litra a – d

 

Følgende oplysninger skal gives, når en virksomhed bruger sundhedsanprisninger:
a) En erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
b) Den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning.
c) Hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at bruge fødevaren.
d) En passende advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder.

Ordlyden af oplysningerne i a) – d) kan varieres, så længe det sikres, at betydningen er den samme.


De obligatoriske oplysninger skal som udgangspunkt gives på mærkningen af den fødevare, der sundhedsanprises.

Hvis der ikke findes nogen "mærkning", skal de obligatoriske oplysninger gives i "reklamen" for og "præsentationen" af den fødevare, der sundhedsanprises. Hvis fx en sundhedsanprisning bruges i en generisk reklame for en fødevare (fx kød), hvor anprisningen ikke omhandler et specifikt produkt, som ville bære en mærkning, skal de obligatoriske oplysninger også gives i "reklamen" for og "præsentationen" af den pågældende fødevare.

Forståelsen af "mærkning" er mere end det, der står på selve pakningen, og henviser til "angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører en fødevare, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til denne fødevare".

Fødevareinformationsforordningens artikel 2, stk. 2, litra j

EU-lovgivningen indeholder en definition af "reklame" (se afsnit 1.1), men ikke af "præsentation". "Præsentation" henviser til fødevarers præsentationsmåde, især deres form, udseende eller emballage, de materialer, der bruges til emballage, den måde, hvorpå fødevarerne er arrangeret, og de forhold, de udstilles i.

"Mærkning" er knyttet til leveringen af fødevaren til den endelige forbruger, mens "reklame" handler om virksomhedens bestræbelse for at øge salget.

Undtagelse for ikke-færdigpakkede fødevarer

Anprisningsforordningens artikel 1, stk. 2

Oplysningerne i a) og b) er ikke påkrævet på ikke-færdigpakkede fødevarer, der udbydes til salg til den endelige forbruger eller til storkøkkener, og fødevarer, der pakkes ind på salgsstedet på køberens anmodning, eller som er færdigpakket med henblik på at blive solgt straks (direkte salg). De oplysninger, der er påkrævet efter c) og d), skal til gengæld altid gives.

Specifikt om de obligatoriske oplysninger i artikel 10, stk. 2, litra a-d

Ad a) "En erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil"

Denne erklæring skal bidrage til, at forbrugeren ikke tror, at sundhedsanpriste produkter er en erstatning for en varieret/afbalanceret kost og en sund livsstil. Indtagelse af den anpriste fødevare som en del af en varieret og afbalanceret kost er kun ét aspekt af en sund livsstil.


Den anpriste fødevare må heller ikke fremstå som værende uundværlig eller af afgørende betydning for en varieret og afbalanceret kost og sund livsstil. Det følger af det generelle princip om, at brug af anprisninger ikke må føre til overdrevent indtag af en fødevare eller gå imod gode kostvaner.

Betragtning 18 i anprisningsforordningen

For kosttilskud er det obligatorisk at angive, at kosttilskuddet ikke bør træde i stedet for en varieret kost. På kosttilskud med sundhedsanprisninger erstatter denne obligatoriske angivelse erklæringen i a) "…om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil".

Ad b) "Den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning"

Virksomheden skal give oplysninger om et tilstrækkeligt indtag for at sikre, at den anpriste virkning kan opnås. Oplysninger om et tilstrækkeligt indtag kan også være en af de særlige betingelser for godkendte anprisninger. I så fald, skal oplysningen kun gives én gang.

Formålet er, at forbrugeren bliver informeret om, hvor meget af fødevaren, der kræves, og hvordan fødevaren bør indtages i løbet af dagen. Virksomheden skal oplyse, om den anpriste virkning kan opnås, hvis fødevaren indtages én gang om dagen, eller om fødevaren bør indtages flere gange i løbet af en dag.

Fx er betingelsen for anprisningen "Lactitol bidrager til normal tarmfunktion via hyppigere afføring", at forbrugeren skal oplyses om, at den gavnlige effekt opnås ved et indtag på 10 g lactitol i én daglig dosis.

Sundhedsanprisningens oplysninger må ikke påvirke forbrugeren til at indtage en fødevare på en overdreven måde.

Anprisningsforordningens artikel 3, litra c

Ad c) og d) "Hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at bruge fødevaren," og "En passende advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder"

Disse to erklæringer vil typisk fremgå af betingelserne for de godkendte sundhedsanprisninger. Selvom de ikke fremgår af betingelserne, er det dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan være nødvendigt at tage højde for kravene.

Der kan være supplerende mærkningskrav, som er gældende i andre regler (fx koffeinadvarsel i fødevareinformationsreglerne), der specifikt gælder for bestemte fødevarekategorier. Alle krav er kumulative, og virksomhederne skal overholde alle relevante regler


Supplerende oplysninger på mærkningen eller i reklamen? Eller begge dele?

Eksempler på situationer, hvor de obligatoriske supplerende oplysninger skal gives: 

  • Hvis der er en sundhedsanprisning på mærkningen af et produkt, skal der også være de relevante erklæringer a) – d) på mærkningen af produktet.
  • Hvis der er en sundhedsanprisning i en reklame, men hvor der ikke er en sundhedsanprisning på selve produktet (færdigpakket produkt), skal erklæringerne fremgå af reklamen. Erklæringerne er knyttet til de specifikke anprisninger, og det vil derfor ikke være aktuelt at angive erklæringer, uden at der er brugt en anprisning. 
  • Hvis der er brugt sundhedsanprisninger i generiske reklamer (fx om "havregryn"), skal erklæringerne være i reklamen. Ellers kan forbrugerne ikke tilegne sig de nødvendige oplysninger, da det ikke kan forventes, at alle produkter (fx alle mærker af havregryn) har anprisningen på sig. 
  • Hvis sundhedsanprisningen findes både i reklame (for et specifikt produkt) og samtidig er på selve produktet, er det nok at have erklæringerne på selve produktet. Forbrugeren kan så få de nødvendige oplysninger ved købet af produktet. Der er særlige krav ved fjernsalg.

Fjernsalg

Fødevareinformationsforordningens artikel 12 og 14

Forbrugerne skal altid have de obligatoriske oplysninger, når de træffer beslutning om køb af en fødevare. Ved indgåelse af aftale om fjernsalg (se afsnit 1.1) skal forbrugeren have adgang til de obligatoriske oplysninger, inden købet afsluttes.

Ved fjernsalg, hvor der er begrænset adgang til "mærkning", skal de obligatoriske oplysninger stå i præsentationen af og reklamen for fødevaren og fremgå af støttematerialet for fjernsalget. Dette gælder, uanset om der er tale om et websted, et katalog, en folder, et brev eller andet.

Supplerende mærkningskrav ved brug af anprisninger om reduceret risiko for sygdom

Ved brug af anprisninger om en reduceret risiko for sygdom skal det angives, at sygdommen kan skyldes mange risikofaktorer, og at en ændring af en af disse risikofaktorer ikke nødvendigvis har en gavnlig virkning.
Hvis der ikke findes nogen "mærkning", skal oplysningen fremgå af "præsentation" eller "reklamen" (se afsnit 6.3 indledningsvist).

Anprisningsforordningens artikel 14, stk. 2


De særlige oplysninger eller advarsler, som står i anvendelsesbetingelserne – hvordan skal de gives?


Der kan være særlige oplysninger eller advarsler, som skal gives til forbrugeren, for at kunne bruge visse anprisninger. Det fremgår af hver anprisnings specifikke betingelser for brug.

Anprisningen "Indtagelse af pectiner med et måltid bidrager til at begrænse blodsukkerstigningen efter måltidet" kan fx kun bruges, hvis forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 10 g pectiner som en del af måltidet. Der skal også være en advarsel om, at der kan være en kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske, og at det anbefales at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

De særlige oplysninger eller advarsler skal være på det anpriste produkt. Se figur 3 i afsnit 4.3.

De særlige oplysninger eller advarsler skal også være tilgængelige, hvis der benyttes en sundhedsanprisning, der udløser sådanne særlige oplysninger eller advarsler ved en ikke-færdigpakket fødevare. Oplysningerne eller advarslerne skal gives samtidig med og på samme sted, hvor den sundhedsanprisning, der udløser de særlige krav, står.

Gives sundhedsanprisningen mundtligt, skal oplysningerne gives ved samme lejlighed og det er tilstrækkeligt, at de gives på samme måde, dvs. mundtligt. Fremgår sundhedsanprisningen af et skilt eller andet skriftligt materiale, som er tilknyttet produktet, skal de særlige oplysninger eller advarsler dog ligeledes fremgå af skiltet eller det skriftlige materiale.