Gå til navigation Gå til hovedindhold

Anvendelsesområde:
4. Sundhedsanprisninger

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

4.1 Hvad er en sundhedsanprisning?

Forordninger for godkendte sundhedsanprisninger

Kommissionens retningslinjer for særlige betingelser for sundhedsanprisninger som fastsat i artikel 10 i anprisningsforordningen

En sundhedsanprisning er enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder en sammenhæng mellem en fødevare og menneskers sundhed. Hvor ernæringsanprisninger siger noget om en fødevares indhold, siger sundhedsanprisninger noget om den effekt, som en fødevare eller en fødevarebestanddel har på den menneskelige organisme, herunder både vækst, udvikling, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige funktioner og helbredsmæssigt velvære.

Der er enighed blandt medlemsstaterne om, at "sundhed" skal forstås bredt.
"Sundhedsanprisning" omfatter alle angivelser eller indikationer af en sammenhæng mellem en fødevare eller en bestanddel af en fødevare og dennes effekt på sundheden.

 

​EU-dom - C-544/10
Dommen konkluderer, at udtrykket "sundhedsanprisning" skal forstås bredt og omfatter en betegnelse såsom "letfordøjelig". Definitionen er ikke begrænset af, om der er tale om varige eller forbigående effekter på sundheden.

 

​Afgørelse – 18/07959 af 7. februar 2019
Nævnet vurderede under henvisning til præmis 35 i EU-dom C-544/10, at klager ved at anprise, at forbrugeren ikke vil opleve negative virkninger som kvalme og forstoppelse efter indtagelse af det pågældende produkt (jerntilskud), angav en sammenhæng mellem produktet og sundheden. Nævnet fandt derfor, at anprisningen var omfattet af definitionen på en sundhedsanprisning. Sundhedsanprisningen var ikke godkendt, og markedsføringen af produktet var derfor i strid med anprisningsforordningens artikel 10, stk. 1.


Visse anprisninger kan ved en konkret vurdering falde uden for forordningens anvendelsesområde. Det kan fx være anprisninger der udelukkende henviser til en skønhedseffekt og hvor der ikke er tilknyttet en kropsfunktion eller en henvisning til sundhed i øvrigt. Fødevarestyrelsen har fx i en konkret sag vurderet, at en anprisning af zink og dets effekt på dårlig ånde ikke kunne betragtes som en sundhedsanprisning, men derimod som en anprisning, der falder uden for forordningen.


Hvis en anprisning, som kan være relateret til skønhed, angiver eller indikerer en effekt på hudens sundhed, fx "godt for din hud", "opretholde fugtbalance" mv., vil den som udgangspunkt være omfattet af forordningens anvendelsesområde.

​Afgørelse – 19/06200 af 27. september 2019
Nævnet fandt, at anprisningerne "at opretholde fugtbalance", "så godt for vores hud" og "kan hudens fugtbindende evne med tiden øges", er sundhedsanprisninger i anprisningsforordningens forstand. Nævnet lagde vægt på, at anprisningerne angik produkternes virkning på hudens sundhed, navnlig hudens fugtbalance og hudens fugtbindende evne. Nævnet vurderede, at anprisningerne både isoleret set og set i sammenhæng med resten af annoncen indikerede at have gavnlige effekter på hudens sundhed i form af fugtbalance og hudens fugtbindende evne. Sundhedsanprisningerne var ikke godkendt eller medtaget på listerne over anprisninger, tilladt i henhold til artikel 13 og 14. Markedsføringen af produkterne var derfor i strid med anprisningsforordningens artikel 10, stk. 1.


Anprisninger, som falder uden for forordningen, skal overholde de generelle vildledningsregler.