Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

3.7 Ernæringsanprisninger vedrørende alkoholindhold

 

​Anprisningsforordningens artikel 4, stk. 3 og 4

"Alkohol" hører under definitionen på et andet stof, som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Anprisning af alkoholindhold er derfor en ernæringsanprisning.

For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. er det kun følgende ernæringsanprisninger, som må bruges: 

  • Lavt alkoholindhold
  • Reduceret alkoholindhold ("light"/"let")
  •  Reduceret energiindhold ("light"/"let")

Kriterier for brug af de tre ernæringsanprisninger på alkoholholdige drikkevarer fastsættes på nationalt niveau – enten i form af regler eller vejledning. Danmark har ikke særlige regler for de tre anprisninger for alkoholholdige drikkevarer. Brug af anprisningerne må dog ikke være vildledende.

Anprisningen "light" bruges typisk på øl, der har et lavere alkoholindhold (ikke nødvendigvis et lavere energiindhold) i forhold til almindelig øl. En henvisning til "light" i betydningen "reduceret energiindhold", men ikke reduceret alkoholindhold, bør suppleres med oplysning om, hvad der er reduceret (fx reduceret energiindhold), og dermed hvad forbrugeren skal forstå ved "light" eller "let".

Brug af anprisningen "alkoholfri"
Anprisningen "alkoholfri" kan bruges på drikkevarer, som normalt indeholder alkohol, men hvor alkohol er fjernet, eller som er produceret på en måde, som kun danner en meget begrænset mængde alkohol.

Der er ikke EU-kriterier for brug af "alkoholfri". I Danmark skal anprisningen vurderes ud fra, om den er vildledende. Alkoholindholdet i drikkevarer, der normalt indeholder alkohol, bør være tæt på nul, hvis produktet anprises som "alkoholfrit". Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at indholdet af alkohol ikke overstiger 0,5 vol. %. Dette er på linje med praksis i en række andre EU-lande.

Alle anprisningerne vedrørende alkohol- eller energiindhold er omfattet af anprisningsreglerne og kan kun bruges, hvis de generelle principper og betingelser er overholdt (se kapitel 5). Produkterne skal også næringsdeklareres.

Drikkevarer med alkoholanprisninger skal næringsdeklareres
Alle fødevarer, der markedsføres med ernærings- og sundhedsanprisninger, skal mærkes med næringsdeklaration. Mængden af det anpriste stof, som ikke står i næringsdeklarationen, skal angives. Det betyder, at der skal stå, hvor meget alkohol produktet indeholder, hvis det fx er anprist med "lavt alkoholindhold", "reduceret alkoholindhold" eller "alkoholfri". Denne oplysning skal stå i samme synsfelt som næringsdeklarationen.

Fødevareinformationsforordningens artikel 49