Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Opdateret Vejledning om tilbagetrækning af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

 

Senest rettet den 23. februar 2021.

Fødevarestyrelsen har opdateret Tilbagetrækningsvejledningen på FVST.dk.

 

Efter høring og dialog med bl.a. De Samvirkende Købmænd, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer, har Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsvejledning fået en sproglig overhaling og praktisk forenkling. Vejledningen fortæller som bekendt, hvad en fødevarevirksomhed skal gøre, hvis der pludselig er mug i marmeladen eller fremmedlegemer i foderblandingen, og varerne allerede er ude i butikkerne eller hos forbrugerne. De regler har de fleste virksomheder helt styr på. Men branchen har dog efterlyst en forenkling og nogle præciseringer. Flere af de ønsker har Fødevarestyrelsen nu opfyldt i den nye 'Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer'.

For at gøre vejledningen bedre er der skrevet flere eksempler ind.

 Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på, at:

 • Virksomheder skal informere forbrugerne om tilbagekaldelser på den mest effektive måde, som ikke nødvendigvis er via en pressemeddelelse, se afsnit 18.1.
 • Virksomheder skal tænke proportionelt i forhold til alvorlighed og omfang, så forbrugersikkerheden bliver opretholdt – men det skal stadig give mening, at udføre en tilbagekaldelse.
 • Vi har præciseret underretningspligten til Fødevarestyrelsen, samt skærpet pligt fra et tidligere tidspunkt ved mistanke om, at fødevaren kan være sundhedsskadelig, i forhold til tilfælde hvor virksomheden har mistanke om, at fødevaren er uegnet til konsum.
 • Retningslinjer og vejledning for tilbagetrækning på foderområdet er præciseret, kapitel 4, 7 og 13.

   

De vigtigste generelle ændringer og præciseringer er:

 • Virksomhedernes retssikkerhed – fjernet formuleringer, der var skjulte påbud om tilbagetrækning/tilbagekaldelse. Hermed får virksomheden mulighed for selv at fjerne et parti fra markedet, når Fødevarestyrelsen har vurderet partiet farligt, uden at modtage et påbud.
 • Flere eksempler, fx på ulovligt foder, herunder foder til drøvtyggere med animalsk protein.
 • "WebAlert" er ændret til "nyhed".
 • En tilføjelse om, at virksomheder kan begrænse brugen af et fødevarekontaktmateriale til bestemte temperaturer og typer af fødevarer, som materialet er egnet til samt kontakttiden.
 • Præcisering af eksempel om tilbagekaldelse af svinekød med salmonella, da kød ikke må gøre forbrugere syge, uanset om det overholder de mikrobiologiske kriterier eller ej.

 

Ændringerne er blandt andet indarbejdet efter modtagelse af forslag fra erhvervet, samt Fødevarestyrelsen interne audit enheds gennemgang af området.