Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


9. Fødevaren er farlig men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge

Nogle gange er fødevarer farlige efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2, selv om fødevarerne overholder de specifikke regler om fødevaresikkerhed.

9.1 Hvilke overvejelser skal virksomheden gøre sig – er fødevaren farlig?

Virksomheder får nogle gange via forbrugerklager kendskab til, at en fødevare, virksomheden har produceret eller markedsført, har gjort forbrugere syge. Virksomheden kan dermed have grund til at antage, at fødevaren kan være farlig. Hvis der er mistanke om, at partiet kan være farligt, og partiet er markedsført, skal virksomheden orientere Fødevarestyrelsen om problemet.  Virksomheden kan altid kontakte Fødevarestyrelsen for vejledning om, hvornår klager eller anmeldelser om sygdom hos forbrugere bevirker, at varen må betragtes som farlig.

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 3 

Virksomheden skal i den forbindelse overveje, om den har overholdt de specifikke regler om fødevaresikkerhed. Hvis virksomheden vurderer, at alle relevante regler er overholdt, bør virksomheden overveje, om andre forhold i virksomheden kan have medført, at forbrugere er blevet syge, selvom fødevaren er brugt og håndteret på normal vis.

Hvis virksomheden er i tvivl, om en fødevare er farlig, selvom varen overholder de specifikke krav i fødevarelovgivningen, kan virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen for vejledning.

Virksomheden kan fx gennemgå sin risikoanalyse og sit egenkontrolprogram for fødevaren. 

Se mere om risikoanalyse på Fødevarestyrelsens hjemmeside 
Se mere om egenkontrol på Fødevarestyrelsens hjemmeside  

I andre situationer får virksomheden kendskab via Fødevarestyrelsen til, at virksomheden har produceret eller markedsført en farlig fødevare. Det kan fx være i forbindelse med opklaring af et fødevarebåret sygdomsudbrud, hvor Fødevarestyrelsen kan sandsynliggøre, at kilden til udbruddet er en fødevare fra virksomheden. Virksomheden er oftest ikke klar over, at fødevaren er farlig, og har derfor ikke selv foretaget sig noget, før Fødevarestyrelsen tager kontakt.


9.2 Hvad skal der ske med fødevarerne?

Fødevarer der er sikre og overholder kravene til fødevaresikkerhed, skal som udgangspunkt ikke kaldes tilbage.

Fødevarestyrelsen kan dog i forbindelse med udredning af en sygdomssag sandsynliggøre, at en fødevare har gjort forbrugere syge. I sådanne tilfælde vurderes fødevaren farlig efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2, og skal kaldes tilbage fra forbrugerne.

Virksomheden kan altid kontakte Fødevarestyrelsen for vejledning om, hvornår det er nødvendigt at tilbagekalde varen fra forbrugerne.

Eksempel: Fødevare overholder fødevarelovgivningen, men forbrugere er blevet syge

Fersk svinekød mistænkt som årsag til sygdom med salmonella

Fødevarestyrelsens udredning af et fødevarebåret sygdomsudbrud viste, at kilden med overvejende sandsynlighed var fersk svinekød. Kødet blev solgt i forskellige udskæringer og som hakket kød. Kødet kom fra en bestemt virksomhed og var afgrænset til en uges produktion. Virksomheder i senere led i kæden havde brugt kød fra samme batch til produktion af hakket kød og som udskåret kød. Der blev fundet salmonella i en prøve af det ferske svinekød på slagteriet (råvaren) svarende til salmonellatypen fra sygdomsudbruddet.

Der er ikke mikrobiologiske kriterier for salmonella i svinekød. Fersk svinekød med et lavt indhold af salmonella er derfor i udgangspunktet lovligt, så længe det ikke gør mennesker syge.

I eksemplet var svinekødet med overvejende sandsynlighed årsag til et sygdomsudbrud, og kødet blev derfor vurderet farligt.

Vurderingen bliver truffet på baggrund af den epidemiologiske udredning af sygdomsudbruddet sammenholdt med fund af samme salmonellatype i kødet. Virksomheden skulle trække alt svinekød tilbage fra markedet, som udgjorde en tilsvarende risiko. Dvs. kødproduceret inden for den pågældende uge inklusiv de produkter af fersk kød, som var produceret af kødet, fx hakket kød. Det gælder også, selvom analyseresultater viser, at det hakkede kød overholder mikrobiologiforordningens mikrobiologiske kriterier for salmonella. Selvom holdbarhedstiden for et produkt er udløbet, skal virksomheden konkretvurdere, om forbrugerne kan have frosset varen ned, og i givet fald tilbagekalde varerne.


9.3 Eksempel, hvor en fødevare overholder specifikke krav i fødevarelovgivningen, men for-brugere er blevet syge

Fersk svinekød mistænkt som årsag til sygdom med salmonella.

Fødevarestyrelsens udredning af et fødevarebåret sygdomsudbrud viste, at kilden med overvejende sandsynlighed var fersk svinekød. Kødet blev solgt i forskellige udskæringer og som hakket kød. Kødet kom fra en bestemt virksomhed og var afgrænset til en uges produktion. Virksomheder i senere led i kæden havde brugt kød fra samme batch til produktion af hakket kød og som udskåret kød. Der blev fundet salmonella i en prøve af det ferske svinekød på slagteriet (råvaren) svarende til salmonellatypen fra sygdomsudbruddet.

Der er ikke mikrobiologiske kriterier for salmonella i svinekød. Fersk svinekød med salmonella er derfor i udgangspunktet lovligt, så længe det er et lavt indhold.

I eksemplet var svinekødet med overvejende sandsynlighed årsag til et sygdomsudbrud, og kødet blev derfor vurderet farligt.

Vurderingen bliver truffet på baggrund af den epidemiologiske udredning af sygdomsudbruddet sammenholdt med fund af samme salmonellatype i kødet. Virksomheden skal trække alt svinekød tilbage fra markedet, som vurderes at udgøre en tilsvarende risiko. Dvs. det kød, der er produceret indenfor den pågældende uge inklusiv de produkter af fersk kød, som er produceret af kødet, fx hakket kød. Det gælder også, selvom analyseresultater viser, at det hakkede kød overholder Mikrobiologiforordningens mikrobiologiske kriterier for salmonella.

Hvis det i den konkrete situation vurderes, at forbrugere stadig kan have kødet i hjemmet, fx opbevaret på frost, skal kødet også tilbagekaldes.