Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Har din virksomhed selv produceret varen?:
85. Producent - Du skal starte en tilbagekaldelse af et fødevarekontaktmateriale, som er nået ud til forbrugerne.

 

85.1 Du skal sørge for, at alle fødevarekontaktmaterialer med fejl bliver fundet og kaldt tilbage fra forbrugerne

Du skal:

 • Finde ud af, hvad der er skyld i fejlen, og hvornår problemet er opstået. På den måde kan du afgrænse, hvilke lots/batches du skal kalde tilbage, og sikre, at fejlen bliver rettet og ikke gentager sig.  Vær opmærksom på, at andre fødevarekontaktmaterialer produceret på samme produktionslinje eller med samme råvarer kan have samme fejl.

 • Sørge for, at alle fødevarekontaktmaterialer med fejl bliver blokeret og tilbageholdt på lageret, indtil du har aftalt med Fødevarestyrelsen, hvordan varerne eventuelt skal håndteres.

 • Tilbageholde alle afgivne ordrer på fødevarekontaktmaterialer med fejl, som endnu ikke er afsendt.

 • Sørge for, at der ikke længere via virksomhedens system kan bestilles nogle af de pågældende fødevarekontaktmaterialer med fejl.

 • Straks give besked til aftagerne af de tilbagekaldte fødevarekontaktmaterialer med e-mail eller fax, så aftagerne får besked hurtigst muligt. Det er også en god idé at ringe til dem for at sikre, at beskeden er nået frem eller evt. bede aftagerne melde tilbage. Se et eksempel på en besked til aftagere af produkter, der kaldes tilbage h​er

 • Hvis du vælger at orientere dine aftagere telefonisk, er det vigtigt, at du laver en udførlig liste med oplysninger om, hvornår de enkelte aftagere er blevet orienteret, og hvem du har talt med. Hvis du ikke har fået fat på nogen i virksomheden, skal du skrive ned, hvad du så har gjort for at sikre, at virksomheden bliver orienteret om tilbagekaldelsen.


85.2 Du skal evt. orientere din råvareleverandør om tilbagekaldelsen

Hvis tilbagekaldelsen af et fødevarekontaktmateriale skyldes, at der er brugt en farlig råvare (udgangsmateriale), skal du straks orientere din råvareleverandør om tilbagekaldelsen.


Send beskeden med e-mail eller fax, så leverandøren får besked hurtigst muligt. Det er også en god ide at ringe til leverandøren for at sikre, at beskeden er nået frem eller evt. bede leverandøren melde tilbage.


Brug evt. skabelonen til brev til leverandører, som kan findes h​er


85.3 Du skal orientere Fødevarestyrelsen om tilbagekaldelsen

Du skal hurtigst muligt underrette Fødevarestyrelsen om tilbagekaldelsen. Hvis tilbagekaldelsen af et fødevarekontaktmateriale skyldes, at der er brugt en farlig råvare, er det vigtigt, at du fortæller det til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kontakter derefter hurtigt din råvareleverandør evt. via Rapid Alert systemet (RASFF), hvis ikke leverandøren er en dansk virksomhed.

Fødevarestyrelsen skal have oplysninger om:

 • Produktnavn, lot-/batch-nummer, produktionsdato, holdbarhedsdato, produktionsvirksomhed, importør, EAN-nummer, nettoindhold og evt. foto af varen
 • Hvor varen er solgt og/eller hvilke virksomheder, du har solgt varen til (navn og fuld adresse). Brug gerne skemaet til indberetning af danske modtagere.
 • Hvis varen er solgt til andre lande end Danmark, skal du bruge dette skema til indberetning ​af udenlandske modtagere.
 • Hvis tilbagekaldelsen skyldes en råvare: Oplysninger om råvaren og om råvareleverandøren i form af kopi af de dokumenter, der fulgte med råvaren fra leverandørvirksomheden (fx faktura, certifikat, Bill of Lading og handelsdokument)
 • Årsag til tilbagekaldelsen
 • Risiko ved fødevarekontaktmaterialet
 • Hvad virksomheden har gjort i forbindelse med tilbagekaldelsen
 • Kontaktperson med telefonnummer - også uden for kontortid

Hvis fødevarekontaktmaterialet er solgt til andre lande, skal den tilsynsførende altid have en kopi af fakturaerne. Grønland og Færøerne betragtes her som "andre lande". Du må på fakturakopierne gerne overstrege/skjule oplysninger om priser og betalingsbetingelser.

Du kan bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk til at oplyse Fødevarestyrelsen om tilbagekaldelsen.
OBS! Kontaktformularerne bliver kun set indenfor Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Uden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid kan du kontakte Fødevarevagten

Når du har orienteret Fødevarestyrelsen om tilbagekaldelsen, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en tilsynsførende, som vil kontrollere, om du har udført tilbagekaldelsen korrekt.


85.4 Du skal orientere offentligheden om tilbagekaldelsen

​Hvis fødevarekontaktmaterialet kan være nået ud til forbrugerne, skal offentligheden orienteres om tilbagekaldelsen. For at sikre en effektiv information skal du derfor udsende en pressemeddelelse med relevante oplysninger om det tilbagekaldte fødevarekontaktmateriale. Du kan supplere ved at lægge informationer på din hjemmeside eller på sociale medier.

Som udgangspunkt er det dig, der som producent af produktet, skal udsende pressemeddelelsen. Er du i tvivl om, hvem der skal orientere offentligheden, kan du spørge Fødevarestyrelsen.


Pressemeddelelsen skal indeholde:

 • En overskrift, der kort beskriver problemet. Det er væsentligt med en fængende overskrift på en pressemeddelelse (som fx "Fund af for højt indhold af formaldehyd i melamin tallerken").

 • Produktnavn, lot-/batch-nummer, produktionsdato, holdbarhedsdato, EAN-nummer, nettoindhold og evt. foto af varen

 • Oplysninger om, hvor fødevarekontaktmaterialet er solgt

 • Navn og adresse på virksomheden, der kalder fødevarekontaktmaterialet tilbage, hvis ikke det er din virksomhed

 • Årsag til tilbagekaldelsen

 • Risiko ved fødevarekontaktmaterialet

 • Hvad forbrugere, der har købt fødevarekontaktmaterialet, skal gøre

 • Eventuel kontaktperson

Se et forslag til en pressemedde​lelse her 

Pressemeddelelsen sendes fx via e-mail eller fax til de største danske medier.

Det er altid en god ide at sende den til Ritzaus Bureau (ritzau@ritzau.dk, tlf. 33 30 00 00) og eventuelt ringe for at høre, om bureauet vil bringe meddelelsen. Det vil nyhedsbureauerne ofte, men de er ikke forpligtede.


85.5 Du skal kunne dokumentere, hvad du har gjort i forbindelse med tilbagekaldelsen

Alle virksomheder, som er involverede i tilbagekaldelse af et fødevarekontaktmateriale, skal kunne dokumentere forløbet af tilbagekaldelsen, og at tilbagekaldelsen er forløbet tilfredsstillende.

Eksempler på dokumentation:

 • Kopi af e-mails/fax sendt til aftagere og leverandør
 • Kopi af orienteringen til Fødevarestyrelsen og dokumentation for, at den er sendt
 • Kopi af evt. pressemeddelelse og dokumentation for, at den er sendt
 • Notat om telefonsamtaler – med hvem man har talt, om hvad og hvornår
 • Tilbagemeldinger fra handelspartnere om tilbagekaldelsen
 • E-mails/fax modtaget om tilbagekaldelsen
 • Registreringer i egenkontrollen om tilbagekaldelsen
 • Kopi af evt. kreditnota for destruerede eller returnerede fødevarekontaktmaterialer.

Nogle gange vil den tilsynsførende efter en konkret vurdering se kopier af fx fakturaer og lageropgørelser, selvom der ikke er andre modtager-lande end Danmark involveret i tilbagekaldelsen.

Hvornår er du færdig

Du er færdig med tilbagekaldelsen, når du har været igennem alle punkterne 85.1 – 85.5, som beskrevet ovenfor.

Brug eventuelt tjek-listen

 

Hvor hurtigt skal jeg reagere - tidsfrist

Tilbagekaldelsen skal sættes i gang, så snart du er klar over, at det er nødvendigt at kalde fødevarekontaktmaterialer tilbage.

Gode råd om tilbagekaldelse

Følg virksomhedens egenkontrolprogram for tilbagekaldelse.

Husk, at iværksætte eventuelle korrigerende handlinger ifølge virksomhedens egenkontrolprogram.

Det er en god idé så tidligt som muligt i processen at samle de dokumenter, som Fødevarestyrelsen skal have eller kan efterspørge.

 

Hvad siger reglerne
Vejledningens afsnit om fødevarekontaktmaterialer

 

Hvor kan du få hjælp

Fødevarestyrelsen - kontaktformularen
Din konsulent
Brancheorganisation