Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:


8. Fødevarekontaktmaterialer – hvad skal virksomheden overveje før tilbage-trækning/tilbagekaldelse

 

8.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde et fødevare-kontaktmateriale?

En virksomhed kan få viden på flere måder om, at der er noget galt med et fødevarekontaktmateriale. Det kan fx være:

  • Et analyseresultat, der viser, at en grænseværdi for et indholdsstof er overskredet.

  • Én eller flere forbrugerklager, som virksomheden ikke umiddelbart kan afvise.

  • En besked fra en aftager eller leverandør, der i sin egenkontrol har fundet, at et fødevarekontaktmateriale afviger eller har en fejl.

  • At virksomheden selv i sin egenkontrol har fundet ud af, at fødevarekontaktmaterialet afviger eller har en fejl.

  • At Fødevarestyrelsen kommer med oplysninger om, at et fødevarekontaktmateriale afviger eller har en fejl.

Uanset hvilken fejl eller afvigelse der er tale om, skal virksomheden altid tage stilling til:

  • Er fødevarekontaktmaterialet lovligt? Dvs. overholder fødevarekontaktmaterialet de specifikke regler?

  • Overholder fødevarekontaktmaterialet de generelle krav til fødevaresikkerheden?

Se mere om:
8.2 Er fødevarekontaktmaterialet lovligt?
8.3 Overholder fødevarekontaktmaterialet de generelle krav til fødevaresikkerhed?​


8.2 Er fødevarekontaktmaterialet lovligt?

​Virksomheden skal finde ud af, om den konkrete fejl eller afvigelse ved et fødevarekontaktmateriale betyder, at reglerne for materialet er overtrådt.

Se mere i afsnit 8.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde et fødevarekontaktmateriale?

I nogle tilfælde har virksomheden de nødvendige oplysninger for at vurdere, om et fødevarekontaktmateriale er lovligt, fx hvis analyseresultater viser, at en grænseværdi er overskredet.

I andre tilfælde kan det være nødvendigt, at virksomheden vurderer fødevarekontaktmaterialet som helhed. Hvis virksomheden fx har modtaget en kundeklage, skal virksomheden bl.a. se på årsagen til kundeklagen for at finde ud af, om fødevarekontaktmaterialet er lovligt.

Hvis fødevarekontaktmaterialet er lovligt, skal virksomheden som udgangspunkt ikke tilbagetrække eller tilbagekalde fødevarekontaktmaterialet. Der kan dog være situationer, hvor virksomheden alligevel skal overveje en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, fx hvis fødevarekontaktmaterialet overholder fødevarelovgivningen, men ikke kravene til produktsikkerhed.

Se mere fx på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

Sw mere om:
14. Fødevarekontaktmaterialer – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse


8.3 Overholder fødevarekontaktmaterialet de generelle krav til fødevaresikkerhed?

Virksomheden skal altid vurdere konkret, om et fødevarekontaktmateriale overholder de generelle krav til fødevaresikkerhed. Dvs. om materialet kan udgøre en fare for menneskers sundhed. Hvis fødevarekontaktmaterialet ikke overholder de generelle krav, er materialet ulovligt og må ikke anvendes eller markedsføres. 

Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 3, stk. 1 

Virksomheden kan foretage en vurdering eller indhente en risikovurdering, evt. i samarbejde med Fødevarestyrelsen, hvis et fødevarekontaktmateriale overskrider en grænseværdi i lovgivningen.

Risikovurderingen i forhold til en fødevare, som fødevarekontaktmaterialet er brugt til, kan også bidrage væsentligt til virksomhedens vurdering af, om fødevarekontaktmaterialet udgør en risiko for fødevaresikkerheden.

Hvis et fødevarekontaktmateriale overskrider et kriterie eller en grænseværdi i lovgivningen, og virksomheden er i tvivl om, hvordan overskridelsen skal bedømmes, skal virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan hjælpe med at vurdere, om fødevarekontaktmaterialet og eventuelle fødevarer, som materialet er i kontakt med, skal betragtes som farlige. Indtil vurderingen foreligger, må virksomheden ikke markedsføre fødevarekontaktmaterialet.

Se mere om:
14. Fødevarekontaktmaterialer – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse
15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer.

Se også:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne