Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Har din virksomhed modtaget og/eller solgt varen detail:
72. Detail - Du skal starte en tilbagetrækning af et fødevarekontaktmateriale. Varen er ikke nået ud til forbrugerne.

 

72.1 Du skal sørge for at alle berørte fødevarekontaktmaterialer med fejl bliver fjernet fra salg

Du skal: 

 • Fjerne alle fødevarekontaktmaterialer med fejl fra salgsområdet og tilbageholde fødevarekontaktmaterialer med fejl på lageret, så varerne enten kan returneres til leverandøren eller kan håndteres efter aftale med leverandøren eller Fødevarestyrelsen.

 • Tilbageholde alle afgivne ordrer på fødevarekontaktmaterialer med fejl, som endnu ikke er afsendt – hvis du har en internetbutik.

 • Sørge for, at man ikke længere på butikkens internetside kan bestille de pågældende fødevarekontaktmaterialer med fejl.

 • Være opmærksom på, om du modtager flere fødevarekontaktmaterialer med fejl i de kommende forsendelser. Måske har det ikke været muligt at stoppe alle forsendelser, da tilbagetrækningen blev sat i gang.


72.3 Du skal orientere Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen

Du skal hurtigst muligt oplyse Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen. 

Som udgangspunkt har den danske producent eller importør af fødevarekontaktmaterialer hovedansvaret for en tilbagetrækning (1.- ledsvirksomhed). Det er derfor vigtigt, at du fortæller, hvis du ikke er 1. led i distributionen af det tilbagetrukne fødevarekontaktmateriale, så Fødevarestyrelsen hurtigt kan kontakte din leverandør.

Fødevarestyrelsen skal have oplysninger om:

 • Produktnavn, lot-/batch-nummer, produktionsdato, produktionsvirksomhed, importør, EAN-nummer, nettoindhold og evt. foto af fødevarekontaktmaterialet
 • Hvor fødevarekontaktmaterialet er solgt og/eller hvilke virksomheder, du har solgt fødevarekontaktmaterialet til (navn og fuld adresse). Brug gerne dette skema til indberetning af danske modtagere.
 • Årsag til tilbagetrækningen
 • Risiko ved fødevarekontaktmaterialet
 • Navn og adresse på virksomheden, der trækker fødevarekontaktmaterialet tilbage
 • Hvad virksomheden har gjort i forbindelse med tilbagetrækningen
 • Kontaktperson med telefonnummer - også uden for kontortid

Du kan bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk til at oplyse Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen.
OBS! Kontaktformularerne bliver kun set indenfor Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Uden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid kan du kontakte Fødevarevagten

Når du har orienteret Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en tilsynsførende, som vil kontrollere, om du har udført tilbagetrækningen korrekt.


72.4 Du skal kunne dokumentere hvad du har gjort i forbindelse med tilbagetrækningen

Alle virksomheder, som er involverede i en tilbagetrækning af et fødevarekontaktmateriale, skal kunne dokumentere forløbet af tilbagetrækningen, og at tilbagetrækningen er forløbet tilfredsstillende.

Eksempler på dokumentation:

 • Kopi af e-mails/fax sendt til aftagere og leverandør
 • Kopi af orienteringen til Fødevarestyrelsen og dokumentation for, at den er sendt
 • Notat om telefonsamtaler – med hvem man har talt, om hvad og hvornår
 • Tilbagemeldinger fra handelspartnere om tilbagetrækningen
 • E-mails/fax modtaget om tilbagetrækningen
 • Registreringer i egenkontrollen om tilbagetrækningen
 • Kopi af evt. kreditnota for destruerede eller returnerede fødevarekontaktmaterialer.

Nogle gange vil den tilsynsførende efter en konkret vurdering se kopier af fx fakturaer og lageropgørelser, selvom der ikke er andre lande end Danmark involveret i tilbagetrækningen.

Hvornår er du færdig
Du er færdig med tilbagetrækningen, når du har været igennem alle punkterne 72.1 – 72.4, som beskrevet ovenfor.
Brug eventuelt tjek-listen

Hvor hurtigt skal jeg reagere - tidsfrist
Tilbagetrækningen skal sættes i gang, så snart du er klar over, at det er nødvendigt at trække fødevarekontaktmaterialer tilbage.

Gode råd om tilbagetrækning
Følg virksomhedens egenkontrolprogram for tilbagetrækning.
Husk, at iværksætte eventuelle korrigerende handlinger ifølge virksomhedens egenkontrolprogram.
Det er en god idé så tidligt som muligt i processen at samle de dokumenter, som Fødevarestyrelsen skal have eller kan efterspørge.

Hvad siger reglerne?
Vejledningens afsnit om fødevarekontaktmaterialer


Hvor kan du få hjælp
Fødevarestyrelsen - kontaktformularen
Din konsulent
Brancheorganisation