Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for foder:
7. Foder – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse

 

7.1 I hvilken situation overvejer virksomheden at trække tilbage eller tilbagekalde et foder?

​En virksomhed kan få viden på flere måder om, at der er noget galt med et foder. Det kan fx være: 

  • Et analyseresultat, der viser, at en grænseværdi for et indholdsstof er overskredet.

  • Én eller flere kundeklager, som virksomheden ikke umiddelbart kan afvise.

  • En besked fra en aftager eller leverandør, der i sin egenkontrol har fundet, at et foder afviger eller har en fejl.

  • At virksomheden selv i sin egenkontrol har fundet ud af, at foderet afviger eller har en fejl.

  • At Fødevarestyrelsen oplyser, at et foder afviger eller har en fejl.

Uanset hvilken fejl eller afvigelse, der er tale om, skal virksomheden altid tage stilling til:

  • Om foderet er lovligt? Dvs. overholder foderet de specifikke krav i foderlovgivningen?

  • Om foderet er farligt? Dvs. har foderet en uønsket effekt på menneskers eller dyrs sundhed eller på miljøet, eller gør foderet fødevarer, der stammer fra dyr, farlige?

Det er ikke alle virksomheder i kæden fra foderproducent til slutbruger, der kan vurdere, om et foder er farligt eller ulovligt, fx hvis en virksomhed blot forhandler foder, men ikke har alle produktionsoplysninger om foderet. I den situation skal virksomheden straks give oplysningerne om det afvigende foder videre til leverandøren. Virksomheden skal også straks informere Fødevarestyrelsen. 

Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1
Markedsføringsforordningen, artikel 5, stk. 1


7.2 Er foderet lovligt?

Virksomheden skal finde ud af, om en konkret fejl eller afvigelse ved et foder betyder, at foderet ikke lever op til kravene.

Se mere om: 
7.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække eller tilbagekalde et foder?

Ofte har virksomheden kendskab til, at et foder ikke lever op til kravene, da virksomheden fik besked om, at noget var galt med foderet. Det kan fx være et analyseresultat, der viser, at en grænseværdi er overskredet, eller at foderet er synligt forandret.

Andre gange, fx ved kundeklager, kan det være nødvendigt, at virksomheden vurderer foderet som helhed (sammensætning, tiltænkt brug, indpakningsmetode, mærkning osv.) for at finde ud af, om foderet er lovligt. Ved kundeklager er det ikke altid oplyst nøjagtigt, hvori fejlen består.

Hvis foderet er lovligt, selvom det afviger, skal foderet som udgangspunkt ikke tilbagetrækkes. Der kan dog være situationer, hvor virksomheden alligevel skal overveje en tilbagetrækning.

Se også:
13. Foder – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse​


7.3 Er foderet farligt?

Hvis en virksomhed vurderer, at et foder er ulovligt, skal virksomheden også tage stilling til, om foderet er farligt efter fødevareforordningens artikel 15, stk. 2.

Om foderet er farligt efter fødevareforordningens artikel 15, stk. 2, afhænger af, hvilke regler der er overtrådt. Hvis et foder ikke overholder kravene til foder- eller fødevaresikkerhed, skal foderet som udgangspunkt betragtes som farligt og tilbagetrækkes eller tilbagekaldes. Det gælder fx, hvis et foderprodukt indeholder forbudte animalske fodermidler, overtræder grænseværdier for uønskede stoffer i foder og for visse kemiske og mikrobiologiske forureninger.

Virksomheden skal altid vurdere konkret, om foderet er farligt. Dvs. om foderet har en uønsket effekt på menneskers eller dyrs sundhed, eller om det gør fødevarer, der stammer fra dyrene, farlige.

Se mere i afsnit 4.2 Specifikke regler om foder- og fødevaresikkerhed.

Hvis foderet ikke overholder de specifikke regler, fastsat ud fra hensyn til foder- og fødevaresikkerhed, anses foderet for farligt. Kommissionens vejledning til fødevareforordningen

Hvis et foder overskrider et kriterie eller en grænseværdi i foderlovgivningen, og virksomheden er i tvivl om, hvordan overskridelsen skal bedømmes, skal virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan hjælpe med at vurdere, om foderet skal betragtes som farligt. Indtil vurderingen foreligger, må virksomheden ikke markedsføre foderet.

Se mere om:
13. Foder – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse
15. Brug af risikovurderinger – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer
15.3 Brug af forsigtighedsprincippet – fødevarer og foder

Se også:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne