Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarer:
6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning / tilbagekaldelse?

 

6.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde en fødevare?

​En virksomhed kan få viden på flere måder om, at der er noget galt med en fødevare, den har markedsført. Det kan fx være: 

  • Et analyseresultat, der viser, at en grænseværdi for et indholdsstof er overskredet.

  • Én eller flere forbrugerklager, som virksomheden ikke umiddelbart kan afvise.

  • En besked fra en aftager eller leverandør, der i sin egenkontrol har fundet, at et produkt afviger eller har en fejl.

  • At virksomheden selv i sin egenkontrol har fundet ud af, at produktet afviger eller har en fejl.

  • At Fødevarestyrelsen kommer med oplysninger om, at et produkt afviger eller har en fejl.

Uanset hvilken fejl eller afvigelse, der er tale om, skal virksomheden altid tage stilling til:

  • Er fødevaren lovlig? Dvs. overholder fødevaren de specifikke krav i fødevarelovgivningen?

  • Kan fødevaren være farlig? Dvs. er fødevaren sundhedsskadelig eller uegnet til konsum?

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 7

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 2 

Hvis virksomheden ikke har de nødvendige oplysninger for at vurdere, om fødevaren er lovlig eller kan være farlig, skal virksomheden straks kontakte leverandøren. Virksomheden skal også straks informere Fødevarestyrelsen.

Se mere om:
6.2 Er fødevaren lovlig?
6.3 Kan fødevaren være farlig?


6.2 Er fødevaren lovlig?

​Virksomheden skal finde ud af, om en konkret fejl eller afvigelse ved en fødevare betyder, at reglerne for fødevaren er overtrådt.

Se mere:
6.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde en fødevare?

I nogle tilfælde har virksomheden de nødvendige oplysninger for at vurdere lovligheden af en fødevare, fx analyseresultater, der viser, at en grænseværdi er overskredet.

I andre tilfælde, fx hvis virksomheden har modtaget en kundeklage, kan det være nødvendigt, at virksomheden vurderer fødevaren som helhed. Her skal virksomheden bl.a. se på sammensætning, indpakningsmetode og mærkning for at finde ud af, om fødevaren er lovlig.

Hvis fødevaren er lovlig, skal virksomheden som udgangspunkt ikke tilbagetrække eller tilbagekalde fødevaren. Der kan dog være situationer, hvor virksomheden alligevel skal overveje en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

Se mere om:
9. Fødevaren er farlig, men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge
10. Fødevaren er ikke farlig, men udgør en risiko for særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere
14. Fødevarekontaktmaterialer – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Hvis fødevaren ikke er lovlig, må den ikke markedsføres.

Se mere om:
12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig


6.3 Kan fødevaren være farlig?

Virksomheden skal altid foretage en konkret vurdering af, om fødevaren er farlig, dvs. sundhedsskadelig eller uegnet til menneskeføde.

Hvis fødevaren ikke overholder de specifikke regler om fødevaresikkerhed, anses den for farlig.

Kommissionens vejledning til fødevareforordningen 

Hvis en fødevare overskrider et kriterie eller en grænseværdi i fødevarelovgivningen, og virksomheden er i tvivl om, hvordan overskridelsen skal bedømmes, skal virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan hjælpe med at vurdere, om fødevaren skal betragtes som farlig. Indtil vurderingen foreligger, må virksomheden ikke fortsætte med at markedsføre fødevaren. 

Se mere om:
11. Fødevaren er farlig
12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig
15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

Se også:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne