Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning / tilbagekaldelse?

Hvis en virksomhed har markedsført fødevarer, der er eller kan være farlige, skal virksomheden straks stoppe salget og starte tilbagetrækning af fødevarerne fra andre virksomheder.
Virksomheden skal tilbagekalde fødevarerne, hvis de er nået ud til forbrugerne.

6.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde en fødevare?

En virksomhed kan få viden på flere måder om, at der er noget galt med et parti fødevarer, den har markedsført. Det kan fx være:

  • Et analyseresultat, der viser, at en grænseværdi for et indholdsstof er overskredet.

  • Én eller flere forbrugerklager, som virksomheden ikke umiddelbart kan afvise.

  • Én eller flere anmeldelser om sygdom, som virksomheden ikke umiddelbart kan afvise.

  • En besked fra en aftager eller leverandør, der i sin egenkontrol har fundet, at et produkt afviger eller har en fejl.

  • At virksomheden selv i sin egenkontrol har fundet ud af, at produktet afviger eller har en fejl.

  • At Fødevarestyrelsen kommer med oplysninger om, at et produkt afviger eller har en fejl.

Uanset hvilken fejl eller afvigelse, der er tale om, skal virksomheden altid tage stilling til:

  • Er fødevaren lovlig? Dvs. overholder fødevaren de specifikke krav i fødevarelovgivningen?

  • Kan fødevaren være farlig? Dvs. er fødevaren sundhedsskadelig eller uegnet som fødevare?

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 7

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 2 

Hvis virksomheden ikke har de nødvendige oplysninger for at vurdere, om fødevaren er lovlig eller kan være farlig, skal virksomheden straks kontakte leverandøren. Virksomheden skal også informere Fødevarestyrelsen så hurtigt, som muligt, efter virksomheden har foretaget en vurdering samt evt. indhentet nødvendig information fra leverandørenleverandør.

Som udgangspunkt har virksomheder, der bliver bekendt med, at en fødevare kan være farlig, pligt til at informere Fødevarestyrelsen. Den virksomhed, der konstaterer et konkret problem, skal informere Fødevarestyrelsen og give besked til sine leverandør og aftagere. Både leverandøren, producenten, grossisten og detailvirksomheden har denne pligt.

Eksempel En grossist konstaterer, at der er udeklarerede allergener i et produkt. Grossisten kontakter Fødevarestyrelsen og informerer sine leverandør og aftagere. Hverken leverandøren eller aftagerne behøver at informere Fødevarestyrelsen, med mindre de har eksporteret varen til udlandet.Se mere om:
6.2 Er fødevaren lovlig?
6.3 Kan fødevaren være farlig?


6.2 Er fødevaren lovlig?

​Virksomheden skal finde ud af, om en konkret fejl eller afvigelse ved en fødevare betyder, at reglerne for fødevaren er overtrådt.

Se mere:
6.1 I hvilken situation skal virksomheden overveje at tilbagetrække/tilbagekalde en fødevare?

I nogle tilfælde har virksomheden de nødvendige oplysninger for at vurdere lovligheden af en fødevare, fx analyseresultater, der viser, at en grænseværdi er overskredet.

I andre tilfælde, fx hvis virksomheden har modtaget en kundeklage, kan det være nødvendigt, at virksomheden vurderer fødevaren som helhed. Her skal virksomheden bl.a. se på sammensætning, indpakningsmetode og mærkning for at finde ud af, om fødevaren er lovlig.

Hvis fødevaren er lovlig, skal virksomheden som udgangspunkt ikke tilbagetrække eller tilbagekalde fødevaren. Der kan dog være situationer, hvor virksomheden alligevel skal overveje en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

Se mere om:
9. Fødevaren er farlig, men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge
10. Fødevaren er ikke farlig men udgør en risiko for særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere
14. Fødevarekontaktmaterialer – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Hvis fødevaren ikke er lovlig, må den ikke markedsføres.

Se mere om:
12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig


6.3 Kan fødevaren være farlig?

Virksomheden skal altid foretage en konkret vurdering af, om fødevaren er farlig, dvs. sundhedsskadelig eller uegnet som fødevare.

Hvis fødevaren ikke overholder de specifikke regler om fødevaresikkerhed, anses den for farlig.

Kommissionens vejledning til fødevareforordningen 

Hvis en fødevare overskrider et kriterie eller en grænseværdi i fødevarelovgivningen, og virksomheden er i tvivl om, hvordan overskridelsen skal bedømmes, skal virksomheden søge rådgivning og eventuelt kontakte Fødevarestyrelsen. Indtil vurderingen foreligger, må virksomheden ikke fortsætte med at markedsføre fødevaren. 

Eksempel I nogle situationer kan en virksomhed konstatere fx en kemisk forurening i en råvare efter, at den er indgået i en færdigvare. derDet kan fx være fund af ochratoksin A i rugkerner til bagning af rugbrød, hvor virksomheden først efter fremstillingen af rugbrødet konstatererkonstateres, at rugkernerne harhavde for højt indhold af ochratoksin A.

Råvarerne skal altid overholde grænseværdierne, og virksomheden må ikke fortynde sig ud af et problem. I nogle tilfælde er der grænseværdier både for råvarer og færdigvarer/forarbejdede produkter, mens der i andre tilfælde kun er grænseværdier for råvarer.


Se mere om:
11. Fødevaren er farlig
12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig
15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

Se også:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne