Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarekontaktmaterialer:
5. Fødevarekontaktmaterialer – hvad står der i reglerne om tilbagetrækning / tilbagekaldelse?

 

​Reglerne for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarekontaktmaterialer står i disse regler:

 

Fødevarekontaktmaterialeforordningen

Fødevareloven

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen

5.1 Fødevarekontaktmaterialers afsmitning til fødevarer

Fødevarekontaktmaterialer, der ikke overholder lovgivningen, herunder de specifikke regler om afsmitning til fødevarer, må ikke markedsføres.

Fødevarekontaktmaterialer skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, så materialerne under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, der kan:

  • Frembyde en fare for menneskers sundhed,

  • forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning, eller

  • forringe fødevarernes organoleptiske egenskaber.

Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 3, stk. 1 

Grundprincippet er, at fødevarekontaktmaterialer skal være så uvirksomme, at der ikke skabes en sundhedsrisiko, og at fødevarens sammensætning, smag og lugt ikke ændres ved normal og forudsigelig anvendelse.

Når en virksomhed skal vurdere farligheden af et fødevarekontaktmateriale, kan virksomheden bruge de samme principper, som for fødevarer i artikel 14 i fødevareforordningen. Det afgørende er, om fødevarekontaktmaterialet afgiver kemiske stoffer til fødevaren i mængder, der kan gøre fødevaren sundhedsmæssigt problematisk.

Hvis et fødevarekontaktmateriale giver en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller forringer fødevarernes organoleptiske egenskaber, er det ikke nødvendigvis et problem for fødevaresikkerheden. Det afhænger af, hvilke kemiske stoffer der afgives til fødevaren.

Se mere om:

3.1 Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige artikel 14

3.2 Er fødevaren sundhedsskadelig?

3.3 Er fødevaren uegnet til menneskeføde?


5.2 Tilbagetrækning af fødevarekontaktmaterialer

​En virksomhed, der producerer, importerer eller distribuerer fødevarekontaktmaterialer, skal trække fødevarekontaktmaterialet tilbage, hvis det ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed. Virksomheden skal straks informere Fødevarestyrelsen om tilbagetrækningen.

Se afsnit 5.1 Fødevarekontaktmaterialers afsmitning til fødevarer.

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 1 

Hvis fødevarekontaktmaterialet er nået ud til forbrugerne, skal virksomheden effektivt og præcist informere forbrugerne om baggrunden for, at det kaldes tilbage. Om nødvendigt skal virksomheden kalde fødevarekontaktmaterialet tilbage fra forbrugerne, medmindre virksomheden effektivt kan anvise forbrugerne i, hvordan materialet kan bruges.

Se afsnit 18. Information til forbrugerne/slutbrugerne.

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2 

Når virksomheden skal vurdere, om et fødevarekontaktmateriale overholder kravene til fødevaresikkerhed, skal virksomheden foretage den samme vurdering som for fødevarer. Det afgørende er, om fødevarekontaktmaterialet afgiver kemiske stoffer til fødevaren i mængder, der kan gøre fødevaren sundhedsmæssig problematisk. Virksomheden bør vurdere, om der er bestanddele, der kan eller vil blive afgivet til fødevaren, og hvordan materialet bruges i praksis.

For materialer, der endnu ikke er i kontakt med fødevarer, bør virksomheden bl.a. overveje, om brug af materialet skal begrænses for at undgå en sundhedsmæssig problematisk afsmitning af kemiske stoffer til fødevaren. Virksomheden kan fx begrænse brugen af materialet til bestemte temperaturer og typer af fødevarer, som materialet er egnet til.

For fødevarekontaktmaterialer, der allerede er i kontakt med fødevarer, bør virksomheden vurdere, om fødevarerne er blevet farlige på grund af afsmitning. Hvis virksomheden vurderer, at fødevarer også er blevet farlige på grund af afsmitning, skal både de ubrugte fødevarekontaktmaterialer og fødevarer, der har været i kontakt med fødevarekontaktmaterialet, trækkes tilbage eller kaldes tilbage.

Fødevarekontaktmaterialer, der ikke lever op til kravene, fx om indhold og afsmitning af kemiske stoffer, er ulovlige. Selvom virksomheden vurderer, at det ikke er nødvendigt at trække tilbage, så må virksomheden ikke fortsætte med at markedsføre ulovlige fødevarekontaktmaterialer. 

Se mere om: 
8. Fødevarekontaktmaterialer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/ tilbagekaldelse?
14. Fødevarekontaktmaterialer – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Se mere om procedurerne for tilbagetrækning/tilbagekaldelse af fødevarekontaktmaterialer:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne