Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

3.4 Specifikke regler om fødevaresikkerhed

 

Der er en række specifikke regler om fødevaresikkerhed

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 7

De specifikke regler om fødevaresikkerhed er fx kriterier eller grænseværdier, der er fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn i fødevarelovgivningen.
Hvis en fødevare overskrider et kriterie eller en grænseværdi fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn i lovgivningen, vil det som udgangspunkt betyde, at fødevaren er sundhedsskadelig eller uegnet som fødevare og dermed farlig efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2.

Eksempler på regler med særlige kriterier eller grænseværdier, der er fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn:

Visse bestemmelser i mikrobiologiforordningen

Visse bestemmelser i forordning om bestemte forurenende stoffer i fødevarer

Visse bestemmelser i mærkningsbekendtgørelsen

Visse bestemmelser i mærkningsforordningen

Visse bestemmelser for fødevarekontaktmateriale

Lovgivningen indeholder også krav til fødevarer, der er fastsat ud fra andre hensyn end fødevaresikkerhed, fx: 

  • Miljøhensyn (bestråling, visse pesticider, GMO).

  • Hensyn til anvendelsen af produktet (visse pesticider, veterinærmedicinske produkter).

  • Forringelse af fødevarens kvalitet (fødevarekontaktmaterialer)

  • Industrielle hensyn (visse tilsætningsstoffer).

  • Vildledning.

Virksomheden skal  vurdere, om fødevaren er farlig efter fødevareforordningens artikel 14. Hvis virksomheden er i tvivl, kan denne kontakte Fødevarestyrelsen for hjælp til vurderingen. I visse tilfælde kan det være relevant, at Fødevarestyrelsen foretager eller får foretaget en vurdering af fødevaren. Hvis fødevaren ikke er farlig, er der alene tale om, at fødevaren ikke overholder lovgivningen og dermed er ulovlig. Ulovlige fødevarer må ikke markedsføres.


Se mere om:
3.1 Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige – artikel 14
6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?
15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

Se eksempler på lovlige og ulovlige fødevarer i afsnit:
8. Fødevarekontaktmaterialer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?
9. Fødevaren er farlig, men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge
10. Fødevaren er ikke farlig, men udgør en risiko for særlig sundhedsmæssigt følsomme personer

11. Fødevaren er farlig

12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig

15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer​