Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for foder:
20. Fødevarestyrelsens rolle i forbindelse med tilbagetrækning/tilbagekaldelse

 

20.1 Fødevarestyrelsens vurdering af farlighed

Som oftest er det virksomhederne, der vurderer om ét af deres produkter er farlige. I nogle situationer er det dog Fødevarestyrelsen, der vurderer, om en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale er farligt efter fødevareforordningens artikel 14 eller 15 eller efter fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Det kan være aktuelt, hvis Fødevarestyrelsen:

 • har udtaget en prøve til undersøgelse af et produkt,

 • har observeret et forhold i forbindelse med et tilsyn, eller

 • har fået besked fra en udenlandsk myndighed om, at et produkt bliver trukket tilbage eller kaldt tilbage (enten bilateralt eller via Rapid Alert Systemet, RASFF).

Fødevarestyrelsen prøver da at klarlægge:

 • baggrunden for, at produktet skal bedømmes farligt, eller

 • om Fødevarestyrelsen skal indhente en risikovurdering fra en uafhængig instans.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at produktet er farligt, vil styrelsen informere virksomheden om, at produktet er vurderet farligt, og at virksomheden skal starte en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

Hvis virksomheden selv har overvejet eller allerede har startet en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, vil der ikke nødvendigvis være brug for, at Fødevarestyrelsen vurderer, om produktet er farligt. Når der er usikkerhed om, hvorvidt et produkt skal vurderes farligt eller ikke, indhenter Fødevarestyrelsen en risikovurdering.


20.3 Fødevarestyrelsens udsendelse af web-alert og pressemeddelelse

Fødevarestyrelsen skal informere offentligheden på flere måder, men typisk sker det ved en webalert. Fødevarestyrelsen kan også udsende en nyhed eller en pressemeddelelse. 

Fødevareforordningen, artikel 10  

Fødevarestyrelsen kan informere offentligheden på flere måder, men typisk sker det ved en web-alert. Fødevarestyrelsen kan også udsende en nyhed eller en pressemeddelelse.

En web-alert er en kort faktuel orientering på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk under punktet "Tilbagetrukne fødevarer" om fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer der kaldes tilbage fra forbrugerne.

Virksomheder og forbrugere kan abonnere på web-alerts og pressemeddelelser fra Fødevarestyrelsen. Web-alerten indeholder oplysninger om:

 • Hvilket produkt der er tale om.

 • Oplysninger om, hvor produktet er solgt.

 • Hvilken virksomhed der kalder produktet tilbage.

 • Årsag til tilbagekaldelsen.

 • Beskrivelse af risici ved produktet. 

 • Råd til forbrugerne/aftagerne.

Fødevarestyrelsen udsender nyheder eller pressemeddelelser i de tilbagekaldelsessager, hvor virksomheden enten ikke selv vil eller ikke kan udsende en pressemeddelelse, samt i sager hvor pressemeddelelsen fra virksomheden ikke er fyldestgørende.

Herudover kan Fødevarestyrelsen vælge at udsende en nyhed eller pressemeddelelse i større og komplicerede sager, fx ved tilbagekaldelser i forbindelse med fødevarebårne udbrud.

Fødevareforordningen, 17, stk. 2 

Fødevarestyrelsen offentliggør også tilbagekaldelser af fødevarekontaktmaterialer med en web-alert, fordi fødevarekontaktmaterialet kan have en effekt på de fødevarer, det kommer i kontakt med. 

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2 

Der er forskel på, hvordan og hvornår offentliggørelse sker for fødevarer, fødevarekontaktmaterialer og foder.

For fødevarer lægger Fødevarestyrelsen en web-alert ud på styrelsens hjemmeside på www.fvst.dk i alle tilbagekaldelsessager, når fødevaren er markedsført til den endelige forbruger og stadig må forventes at være indenfor holdbarheden.

Fødevarestyrelsen kan også sende en web-alert ud i de sager, hvor en fødevare har overskredet holdbarheden. Det beror på en konkret vurdering af risikoen, og hvorvidt der er en rimelig sandsynlighed for, at fødevaren stadig kan være opbevaret hos den endelige forbruger.

For fødevarekontaktmateriale lægger Fødevarestyrelsen en web-alert på styrelsens hjemmeside på www.fvst.dk, hvis fødevarekontaktmaterialet er markedsført til forbrugerne. 

I fodersager bliver der ikke udsendt en web-alert i tillæg til den pressemeddelelse, som virksomheden evt. selv skal sende ud. Fødevarestyrelsen kan udsende en pressemeddelelse, hvis fodervirksomheden ikke er i stand til at informere slutbrugerne direkte og ikke selv vil eller kan udsende en pressemeddelelse.


20.4 Fødevarestyrelsens information til EU Rapid Alert systemet

Hvis en farlig fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale enten er importeret, samhandlet fra et andet EU-land og/eller er solgt til modtagere i et andet land, skal Fødevarestyrelsen straks informere EU Kommissionens hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, EU Rapid Alert systemet (RASFF). Kommissionen videregiver straks oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Fødevareforordningen, artikel 50 
Forordning 16/2011 – gennemførelsesbestemmelserne til artikel 50 i Fødevareforordningen


20.5 Fødevarestyrelsens kontrol med forløb af tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Fødevarestyrelsen skal kontrollere, at virksomhedens tilbagetrækning eller tilbagekaldelse forløber effektivt. Det sker via stikprøvekontrol umiddelbart i forlængelse af tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.

Kontrollen omfatter som oftest et begrænset antal virksomheder i alle led af handelskæden efter et bestemt mønster (se figuren nedenunder) og varer gerne få dage.

Oversigt over kontrol. Antal virksomheder i led af handelskæden.png 

Normalt udvælger Fødevarestyrelsen tre virksomheder i 2. led til kontrollen og for hver af disse virksomheder én af deres modtager i 3. led osv., indtil sidste led i handelskæden (se figuren ovenover). Stikprøvestørrelsen kan ændres efter behov og sagens alvor.

Virksomhederne bliver udvalgt tilfældigt blandt de virksomheder, som ifølge oplysningerne har modtaget produktet.

Se mere om: 
16.5 Hvem har virksomheden leveret produkter fra partiet (-erne) til?  
17.4 Information til Fødevarestyrelsen om tilbagetrækning/tilbagekaldelse.  

Kontrollen udføres som udgangspunkt ved et tilsyn i virksomheden, og nogle gange telefonisk med evt. eftersendelse af materiale.

Formålet er at kontrollere, om virksomheden er informeret om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af produktet, og om virksomheden har handlet, som den skal.

Hvis kontrollen viser, at tilbagetrækningen ikke er forløbet, som den skal, vil Fødevarestyrelsen forsøge at afklare, hvad der er sket og hvorfor. I den situation vurderer Fødevarestyrelsen også, om kontrollen skal udvides til flere virksomheder.


20.6 Fødevarestyrelsens information om farlige produkter, som ikke markedsføres i Danmark

Fødevarestyrelsen får af og til oplysninger om fødevaresikkerhedsmæssige problemer via Rapid Alert Systemet (RASFF) eller via WHO´s Infosan netværk. Oplysningerne vedrører ikke nødvendigvis danske virksomheder eller fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer på det danske marked.

Fødevarestyrelsen informerer relevante brancher, hvis der er en generel interesse i at gøre opmærksom på et problem, som måske kan komme til at berøre danske virksomheder. ​