Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarer:
2. Begreber ved tilbagetrækning og tilbagekaldelse

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

2.1 Begreber ved tilbagetrækning og tilbagekaldelse

 

Tilbagetrækning
Tilbagetrækning er den proces, hvor et produkt, fx en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale, bliver fjernet fra handelskæden, førend det er nået ud til forbrugeren/slutbrugeren. Tilbagetrækning har til formål at forhindre, at et produkt bliver distribueret, udstillet eller tilbudt til forbrugerne/slutbrugerne.

En tilbagetrækning kan starte i ethvert led i handelskæden og vil omfatte alle de led i handelskæden som har/har haft varen.

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1-2
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1-2
Markedsføringsforordningen, artikel 5
Kommissionens vejledning til fødevareforordningen, artikel 19 og 20
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 1

 

Tilbagekaldelse
Tilbagekaldelse er enhver foranstaltning med henblik på, at de endelige forbrugere/slutbrugere returnerer et farligt produkt, der allerede er leveret eller stillet til rådighed for forbrugerne af en fødevarevirksomhed eller en fødevarekontaktmaterialevirksomhed eller for slutbrugeren af en fodervirksomhed. Det betyder med andre ord, at forbrugerne anmodes om at tage produktet tilbage til det sted, hvor købet er foretaget, eller at destruere produktet.

En tilbagekaldelse består af en tilbagetrækning fra alle handelsled og af en aktiv information til forbrugere/slutbrugere om at returnere eller destruere produktet.

Tilbagekaldelsen er nødvendig, når andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at opnå et højt niveau af sundhedsbeskyttelse.

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1
Markedsføringsforordningen, artikel 5
Kommissionens vejledning til fødevareforordningen, artikel 19 og 20
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2

billede 2.pngSkematisk oversigt over, hvornår virksomheden skal starte en tilbagetrækning eller en tilbagekaldelse.

 Tilbagetraekning5.jpg

Web-alert
En web-alert er en meddelelse til offentligheden på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvs​t.dk om, at en farlig fødevare eller et fødevarekontaktmateriale bliver tilbagekaldt fra forbrugerne. Web-alerten giver forbrugerne og virksomhederne mulighed for at se, om de har produktet i deres husholdning eller virksomhed og dermed kan undgå at bruge produktet.

Proportionalitetsprincip
Proportionalitetsprincippet indebærer, at man som myndighed ikke må foretage et større indgreb end nødvendigt. Myndigheden er forpligtet til at vælge den mindst indgribende foranstaltning i de tilfælde, hvor man har et valg mellem flere foranstaltninger til at opnå det ønskede resultat. I sager om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse skal myndigheden derfor vurdere, om man med en mindre indgribende foranstaltning kan opnå det samme mål.

Forbrugere
"Forbrugere" bruges i forbindelse med tilbagetrækning og tilbagekaldelse som betegnelse for det, der i fødevareforordningens forstand er defineret som "endelige forbrugere". Dvs. den forbruger af en fødevare, som ikke bruger varen som led i operationer eller aktiviteter i forbindelse med en fødevarevirksomhed.
"Forbrugere" bruges på samme måde for fødevarekontaktmaterialer som for fødevarer.

Slutbrugere
Slutbrugeren af et foder bruges som betegnelse for den, der står for udfodring af foderet, dvs. landmanden eller dyreejeren.