Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

2.1 Begreber ved tilbagetrækning og tilbagekaldelse

 

Der bliver brugt en række begreber i forbindelse med tilbagetrækning og tilbagekaldelse. Se nedenfor og i bilag 2

Tilbagetrækning

Tilbagetrækning er den proces, hvor et produkt, fx en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale, bliver fjernet fra handelskæden, før det er nået ud til forbrugeren/slutbrugeren. Tilbagetrækning har til formål at forhindre, at et produkt bliver distribueret, udstillet eller tilbudt til forbrugerne/slutbrugerne.

En tilbagetrækning kan starte i ethvert led i handelskæden og vil omfatte alle de led i handelskæden, som har/har haft varen.

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1-2
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1-2
Markedsføringsforordningen, artikel 5
Kommissionens vejledning til fødevareforordningen, artikel 19 og 20
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 1

 

Tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse er enhver foranstaltning med henblik på, at de endelige        forbrugere/slutbrugere bliver informeret/informeres om et farligt produkt, der allerede er leveret eller stillet til rådighed for forbrugerne af en fødevarevirksomhed eller en fødevarekontaktmaterialevirksomhed eller for slutbrugeren af en fodervirksomhed. Det betyder med andre ord, at forbrugerne rådes til at levere produktet tilbage til det sted, hvor købet er foretaget, eller at smide det ud.

En tilbagekaldelse består af en tilbagetrækning fra alle handelsled og af en aktiv information til forbrugere/slutbrugere om at returnere eller destruere produktet.

Tilbagekaldelsen er nødvendig, når andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at opnå et højt niveau af sundhedsbeskyttelse for forbrugerne/slutbrugerne. Det kan også være nødvendigt at tilbagekalde, hvis en kategori af forbrugere er særligt følsomme over for en fødevare, fx ved fund af gluten i et glutenfrit produkt eller indhold af laktose i et plantebaseret smørbart blandingsprodukt.


Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1
Markedsføringsforordningen, artikel 5
Kommissionens vejledning til fødevareforordningen, artikel 19 og 20
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2


Salgsstop

Når virksomheden bliver bekendt med, at en fødevare eller et foder er ulovligt, iværksætter virksomheden selv et salgsstop på virksomheden. Virksomheden skal dermed stoppe al markedsføring og distribution af den pågældende fødevare eller det                 pågældende foder.

Grafik. Forskel på salgsstop, tilbagetrækning og tilbagekaldelse.

billede 2.pngSkematisk oversigt over, hvornår virksomheden skal starte en tilbagetrækning eller en tilbagekaldelse.

 

* Tilbagetrækning/tilbagekaldelse skal udelukkende ske, hvis virksomheden ikke har fuld juridisk og økonomisk kontrol over partiet jf. artikel 19 i Fødevareforordningen.

Markedsføring

Ved markedsføring forstås besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder. Tilbagetrækning/tilbagekaldelse skal udelukkende ske, hvis virksomheden ikke har fuld juridisk og økonomisk kontrol over partiet, jf. artikel 19 i Fødevareforordningen.

Nyhed om tilbagekaldte fødevarer, fødevarekontaktmaterialer og foder
Fødevarestyrelsen kan lancere en nyhed til offentligheden på  hjemmesiden www.fvst.dk om, at en farlig fødevare, et fødevarekontaktmateriale eller et farligt foder bliver tilbagekaldt fra forbrugerne. Nyheden giver forbrugerne, slutbrugerne og virksomhederne mulighed for at se, om de har produktet i deres husholdning eller virksomhed og dermed kan undgå at bruge produktet. 

Proportionalitetsprincip

Proportionalitetsprincippet indebærer, at myndigheden ikke må foretage et større indgreb end nødvendigt. Myndigheden er forpligtet til at vælge den mindst indgribende foranstaltning i de tilfælde, hvor man har et valg mellem flere foranstaltninger til at nå det ønskede resultat. I sager om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse skal myndigheden derfor vurdere, om man med en mindre indgribende foranstaltning kan nå det samme mål. Virksomheder kan også benytte proportionalitetsprincippet til at proportionalitetsprincipvurdere, om deres egne tiltag for at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse er tilstrækkelige.

Forbrugere
"Forbrugere" bruges i forbindelse med tilbagetrækning og tilbagekaldelse som betegnelse for det, der i fødevareforordningens forstand er defineret som "endelige forbrugere". Dvs. den forbruger af en fødevare, som ikke bruger varen som led i operationer eller aktiviteter i forbindelse med en fødevarevirksomhed.
"Forbrugere" bruges på samme måde for fødevarekontaktmaterialer som for fødevarer.

Slutbrugere
Slutbrugeren af et foder bruges som betegnelse for den, der står for udfodring af foderet, dvs. landmanden eller dyreejeren.