Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarekontaktmaterialer:
18. Information til forbrugerne/slutbrugerne

En virksomhed skal informere forbrugerne eller slutbrugerne, når den tilbagekalder en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale.

18.1 Hvad skal virksomheden gøre for at informere forbrugerne/slutbrugerne om tilbagekaldelsen?

Hvis en virksomhed har produceret, importeret eller samhandlet en farlig fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale i færdigpakket og mærket stand bestemt til salg til forbrugerne eller slutbrugerne, skal virksomheden informere forbrugerne eller slutbrugerne så effektivt og nøjagtigt som muligt, at produktet kaldes tilbage og baggrunden herfor.

Pligten til at informere forbrugerne gælder også for cateringvirksomheder som leverer til blandt andet frokostordninger eller selskaber. Modtagerne i disse situationer er ofte ikke en anden fødevarevirksomhed, men selskaber eller medarbejdere, som skal betragtes som forbrugere. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1 
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 19 og 20 
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2 

Formålet med at informere forbrugerne eller slutbrugerne om, at en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale kaldes tilbage, er at stoppe brugen af produktet, og at forbrugerne eller slutbrugerne leverer produktet tilbage eller smide det ud.

Virksomheden kan – afhængig af omfanget af distributionen af produktet – informere forbrugerne eller slutbrugerne på flere måder:

 • Tage direkte kontakt til den enkelte forbruger eller slutbruger.

 • Udsende en pressemeddelelse.

 • Lave et opslag på salgsstedet, fx skilte eller digitale skærme.

Virksomheden skal vurdere hvilken metode, der er mest effektiv til at informere forbrugere eller slutbrugere om en tilbagekaldelse. Er der fx tale om salg fra en netbutik, vil det være mest effektivt, hvis virksomheden kan tage direkte kontakt til de omfattede forbrugere/slutbrugere. I andre tilfælde er det op til virksomheden at vurdere hvilken metode, der er mest effektiv.

Se mere om:

18.2 Pressemeddelelse 
18.3 Opslag på salgsstedet  
18.4 Særligt for virksomheder med salg via internettet  
18.5 Særligt for fodervirksomheder​


18.2 Pressemeddelelse

Virksomheden kan udsende en pressemeddelelse for via medierne at informere forbrugerne eller slutbrugerne med oplysninger om den tilbagekaldte fødevare, foder eller fødevarekontaktmateriale. Virksomheden kan supplere med at lægge pressemeddelelsen ud på virksomhedens egen hjemmeside.

Pressemeddelelsen bør indeholde:

 • En overskrift, der kort beskriver problemet, fx "Fund af metalsplinter i forloren skildpadde".

 • Produktnavn, lot- eller batch-nummer, produktionsdato, holdbarhedsdato, EAN/GTIN-nummer, nettoindhold og evt. foto af varen.

 • Oplysninger om, hvor varen er solgt.

 • Navn og adresse på virksomheden, der kalder varen tilbage.

 • Baggrund for tilbagekaldelsen.

 • Beskrivelse af risiko ved varen.

 • Vejledning til forbrugere, der har købt varen.

 • Evt. oplysning om kontaktperson.


Se også: Forslag til pressemeddelelse.

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1 

Afhængig af omfanget af distributionen kan virksomheden sende pressemeddelelsen via e-mail eller fax til de største danske landsdækkende medier som Ritzaus Bureau (ritzau@ritzau.dk, tlf. 33 30 00 00), eller til lokale nyhedsmedier.

I nogle tilfælde er en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale produceret som et "private label" for en anden virksomhed. Producentvirksomheden kan da aftale med ejeren af det "private label", at ejeren står som afsender af pressemeddelelsen og dermed som den danske virksomhed, der er ansvarlig for tilbagekaldelsen. Fødevarestyrelsen skal underrettes i den konkrete sag. Aftalen, der er indgået mellem de to virksomheder, ændrer ikke på producentens pligter i øvrigt efter fødevareforordningen.​


18.3 Opslag på salgsstedet

I nogle tilfælde er det mest effektivt, at virksomheden informerer forbrugerne eller slutbrugerne via et opslag på salgsstedet, fx på skilte eller digitale skærme. Det kan være effektivt, når der er tale om enkelte salgssteder eller specialforretninger med en fast, lokal kundekreds, som kommer i butikken ofte.

For større virksomhedskæder og ved udbredt distribution bør virksomheden udsende en pressemeddelelse, evt. suppleret med opslag på salgsstedet, virksomhedens hjemmeside eller sociale medier.

Se også:
18.2 Pressemeddelelse


18.4 Særligt for virksomheder med salg via internettet

Virksomheder med salg via internettet kan tage direkte kontakt til de enkelte forbrugere eller slutbrugere i stedet for at udsende en pressemeddelelse. Virksomhederne har ofte kontaktoplysninger på de forbrugere eller slutbrugere, som har købt produkterne og kan derfor hurtigt og effektivt kontakte dem, fx via mail. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1


18.5 Særligt for fodervirksomheder

Fodervirksomheder, der ikke har kontantsalg, skal vide, hvem de leverer foder til. Aftagerne eller slutbrugerne er normalt registrerede besætninger, som får leveret et bestemt parti foder. Fodervirksomheden har derfor mulighed for at kontakte slutbrugerne direkte. Det vil da som udgangspunkt ikke også være nødvendigt at udsende en pressemeddelelse.

Hvis foderet er solgt ved kontantsalg eller fra en detailbutik, og virksomheden ikke kender slutbrugerens identitet, skal virksomheden udsende en pressemeddelelse eller lave et opslag på salgsstedet. Virksomheden må vælge den form, der er mest effektiv for at nå målgruppen.

Se afsnit 18.3. Opslag på salgsstedet.