Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarer:
17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen

 

17.1 Hvad skal virksomheden gøre for at informere andre virksomheder og Fødevarestyrelsen om tilbagetrækning/tilbagekaldelse?

​Det er virksomhedens ansvar at informere dem, der er involveret i en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Virksomheden skal derfor:    

 • Informere leverandøren om, at virksomheden har igangsat en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.
 • Informere aftagerne om, at virksomheden har igangsat en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.
 • Informere Fødevarestyrelsen om, at virksomheden har igangsat eller viderefører en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

Se mere om:

17.2 Information til leverandøren om tilbagetrækning/tilbagekaldelse

17.3 Information til aftagere om tilbagetrækning/tilbagekaldelse

17.4 Information til Fødevarestyrelsen om tilbagetrækning/tilbagekaldelse


17.2 Information til leverandøren om tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Virksomheden skal hurtigt informere sin leverandør om, at virksomheden har igangsat en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Virksomheden kan med fordel bruge en af følgende skabeloner:

Informationsbrev til leverandøren om tilbagekaldelse
Informationsbrev til leverandøren om tilbagetrækning

Informationerne til leverandøren er: 

 • Fuld information om produktet (-erne) og partiet (-erne).

 • Årsagen til tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.

 • Evt. risiko ved produktet.

 • Hvad virksomheden har gjort i sagen (fx hvad der stadig er på lager, om aftagere er kontaktet, og om Fødevarestyrelsen er informeret).

Se også afsnit 16.3 Hvordan kan virksomheden identificere produktet og partiet (-erne)?

Virksomheden kan sende informationen fx pr. e-mail, fax, elektronisk system mellem leverandør og aftagere eller telefonisk med eftersendelse af brev. Det vigtigste er, at informationen sker hurtigt og effektivt, at virksomheden kan dokumentere, at oplysningerne er videregivet til leverandøren, og at virksomheden har sikret sig, at oplysningerne er modtaget.

Hvis oplysningerne gives til leverandøren telefonisk, bør virksomheden notere, hvem der er talt med, hvornår og om hvad.


17.3 Information til aftagere om tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Virksomheden skal hurtigt informere sine aftagere om, at virksomheden har startet en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Dette gælder ikke for detailforretninger, der kun sælger produkter til den endelige forbruger. De kan se bort fra dette afsnit og gå direkte til afsnit 17.4 og 18.

Virksomheden kan med fordel bruge en af følgende skabeloner: 
Information af aftagere om, at virksomheden har igangsat en tilbagetrækning.

Information af aftagere om, at virksomheden har igangsat en tilbagekaldelse.

Informationerne til aftagerne er:

 • Fuld information om produktet (-erne) og partier (-erne). Se afsnit 16.2 Hvilke(t) parti(er) drejer det sig om?

 • Årsag til tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.

 • Evt. risiko ved produktet.

 • Hvad virksomheden har gjort i sagen (fx om aftagere/leverandør er kontaktet og om Fødevarestyrelsen er informeret).

 • Hvad virksomheden forventer, at aftageren af produktet skal gøre (fx returnere eller kassere produktet), og at de skal videreføre tilbagetrækningen til deres aftagere osv.

Virksomheden kan sende informationen pr. e-mail, elektronisk system mellem leverandør og aftagere, fax eller telefonisk med eftersendelse af brev. Det vigtigste er, at informationen sker hurtigt og effektivt, at virksomheden kan dokumentere, at oplysningerne er videregivet til aftagerne, og at virksomheden har sikret sig, at oplysningerne er modtaget.

Hvis virksomheden giver oplysningerne til aftagerne telefonisk, bør virksomheden notere, hvem der er talt med, hvornår og om hvad. Hvis virksomheden ikke har fået fat på en kontaktperson hos en aftager, skal virksomheden skrive ned, hvad virksomheden har gjort for at sikre, at aftagerne bliver orienteret om tilbagekaldelsen.

Udenlandske aftagere skal orienteres om tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen på lige fod med danske aftagere.


17.4 Information til Fødevarestyrelsen om tilbagetrækning/tilbagekaldelse

Virksomheden skal straks informere Fødevarestyrelsen om, at virksomheden har et produkt der skal trækkes tilbage eller kaldes tilbage, og om de tiltag virksomheden træffer for at forhindre risikoen.

Pligten til at informere gælder ikke, hvis

 • partiet i sin helhed er stoppet, inden det er markedsført (fødevarer, fødevarekontaktmaterialer) fra det første led i handelskæden og stadig befinder sig hos producenten eller importøren, eventuelt på et eksternt lager, men stadig under virksomhedens umiddelbare kontrol, eller

 • partiet i sin helhed er stoppet, inden det er klargjort til markedsføring (foder) fra det første handelsled i kæden, og stadig befinder sig hos producenten eller importøren.

Det er ikke nødvendigt at kontakte Fødevarestyrelsen og aktivt videregive oplysningerne nedenfor hvis en dansk leverandør har igangsat en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, og din virksomheden ikke selv har enten:

 • brugt produktet i produktionen af et andet produkt, eller

 • din virksomhed ikke har solgt det til aftagere udenfor Danmark,

Oplysningerne skal dog være umiddelbart tilgængelige på forespørgsel fra Fødevarestyrelsen.

De oplysninger, der skal stilles til rådighed for Fødevarestyrelsen, er:                    

Virksomheden skal hurtigst muligt kontakte og informere Fødevarestyrelsen, også selvom virksomheden ikke har fundet alle oplysninger frem. Virksomheden kan eftersende de resterende oplysninger.

Virksomheden kan bruge kontaktfor​mularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside til at informere Fødevarestyrelsen og til at sende de relevante oplysninger. Udenfor Fødevarestyrelsens åbningstid bør virksomheden også kontakte Fødevarevagten for at være sikker på, at materialet om tilbagetrækningen bliver set rettidigt.