Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

16.3 Hvordan kan virksomheden identificere produktet og partiet (-erne)?

 

​En virksomhed, som skal starte en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, skal finde så mange oplysninger om produktet som muligt. Oplysningerne er vigtige for at give præcis information om produktet videre til både leverandør, aftagere, Fødevarestyrelsen og evt. til forbrugerne. Virksomheden skal samle obligatoriske oplysninger efter Fødevareforordningen artikel 18, når den skal i gang med en tilbagetrækning/tilbagekaldelse.

Fødevareforordningen, artikel 18 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 18 

I praksis vil kravene til oplysninger om identifikation af produktet og partiet typisk være opfyldt, hvis virksomheden har disse oplysninger:

  • Varebetegnelse eller handelsnavn.

  • Partiets batchnummer, partinummer, lotnummer eller referencenummer.

  • Produktionsdato.

  • Sidste anvendelsesdato, mindst holdbar til eller bedst før dato.

  • Nettovægt /nettoindhold.

  • EAN/GTIN-stregkode nummer.

  • Gerne et billede/foto af produktet og dets mærkning.

  • For nogle produkter er der krav om supplerende obligatoriske sporbarhedsoplysninger (fx for oksekød og hakket oksekød).

Hvis virksomheden har besluttet at tilbagetrække eller tilbagekalde et produkt på baggrund af en konkret undersøgelse af produktet, fx på baggrund af et analyseresultat, skal virksomheden på forlangende kunne fremvise analyseattesten til Fødevarestyrelsen. 

En virksomhed, der har modtaget produktet fra en anden virksomhed, der allerede har startet en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, vil typisk modtage oplysningerne ovenfor i en meddelelse om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Den modtagende virksomhed skal videreføre tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen ud fra disse oplysninger, hvis ikke der er sket forarbejdning i modtagervirksomheden. Hvis modtagervirksomheden har brugt den tilbagetrukne fødevare i produktionen, skal der tages stilling til, om også dette produkt kan være omfattet af tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.